prof.dr. W. (Willem) Schinkel

Willem Schinkel
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

For media inquiries and appearances contact Marjolein Kooistra, kooistra@fsw.eur.nl, +31 (0) 10 408 2135. Direct inquiries will not be accepted.

Willem Schinkel (1976) is Professor of Social Theory at Erasmus University Rotterdam and a member of the Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

He finished his PhD. (cum laude) in 2005, which won him the Willem Nagel triennial book-prize of the Dutch Society for Criminology. He publishes in a wide range of subjects, including social theory and social philosophy, the sociology of art and STS. In 2007, he was visiting scholar at NYU (New York, USA); in 2010 he was visiting scholar at the Institute for Public Knowledge (NYU); and in the spring of 2011 he was visiting scholar at Humboldt University in Berlin (philosophy department).

After working on a Veni grant from the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), he is currently the principal investigator of the ERC project Monitoring Modernity, which focuses on the ways society is imagined in the monitoring of flows of migrants, flows of capital and climate change.

Visit his personal website for more information.

Key publications (selection):

 • (2012): De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam: Bezige Bij.
 • (2011), edited, with Liesbeth Noordegraaf-Eelens: In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • (2010): Aspects of Violence. A Critical Theory, Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • (2009), edited: Globalization & the State. Sociological Perspectives on the State of the State. Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • (2008): De gedroomde samenleving. Kampen: Klement.
 • (2007): Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. Kampen: Klement.

 • M. Schrover & W. Schinkel (2014). The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration. London and New York: Routledge
 • W. Schinkel (2014). Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven. Amsterdam: Boom
 • W. Schinkel & W. Vanstiphout (2012). Het hek. Speciaal nummer van het Tijdschrift over Cultur en Criminaliteit. Amsterdam: Boom
 • W. Schinkel (2012). De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam: De Bezige Bij
 • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Ed.). (2011). In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • W. Schinkel (2010). Aspects of Violence. A Critical Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • W. Schinkel (2009). Globalization & the State: Sociological Perspectives on the State of the State. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • W. Schinkel (2008). De gedroomde samenleving. Kampen: Klement
 • W. Schinkel (2007). Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij. Kampen: Klement
 • M. Schrover & W. Schinkel (2014). Introduction: the language of inclusion and exclusion in the context of immigration and integration. In M. Schrover & W. Schinkel (Eds.), The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration (pp. 1-19). London and New York: Routledge
 • W. Schinkel (2014). The imagination of 'society' in measurements of immigrant integration. In M Schrover & W Schinkel (Eds.), The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration (pp. 20-39). London and New York: Routledge
 • W. Schinkel (2013). Wetenschap en common sense. De precaire positie van publieke kennis. In M. van Genugten, M. Honingh & W. Trommel (Eds.), Passie voor de publieke zaak. The Hague: Boom Lemma
 • W. Schinkel (2013). Governing through moral panic. The governmental uses of fear. In C. Krinsky (Ed.), The Ashgate Companion to Moral Panics (pp. 293-304). Farnham/Burlington: Ashgate
 • W. Schinkel (2012). Van bestuur naar zelfbestuur: overheid, burger en zelforganisatie. In Essays Toekomst van de Stad. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • L.H.J. Noordegraaf-Eelens & W. Schinkel (2011). The Space of Global Capitalism and its Imaginary Imperialism: An Interview with Peter Sloterdijk. In W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 185-204). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • W. Schinkel (2011). Diagnose: vloeibaar modern. Zygmunt Baumans schets van het heden. In Z. Bauman (Ed.), Vloeibare tijden. Leven in een eeuw van onzekerheid (pp. 7-13). Kampen: Klement
 • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011). Peter Sloterdijk's Spherological Acrobatics: An Exercise in Introduction. In W Schinkel & L.H.J. Noordegraaf (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 7-28). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • W. Schinkel (2011). Altijd buiten. De technologische extensivering van het leven. In V. Frissen, L. Kool & M. van Lieshout (Eds.), De Transparante Samenleving. Jaarboek ICT en Samenleving 2011 (pp. 91-106). Gorredijk: Media Update
 • W. Schinkel (2011). [Integratie]? Nee, dank u! Of: alle redenen die ik vandaag kan bedenken om morgen niet over [integratie] te hoeven spreken. In R. Frissen & S. Harchaoui (Eds.), Integratie & de metropool. Perspectieven voor 2040 (pp. 39-55). Amsterdam: Van Gennep
 • W. Schinkel (2011). Pleidooi voor een binnenste-buitenruimte’. In L. Levy (Ed.), Het beste van De Unie in debat (pp. 8-17). Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
 • W. Schinkel (2010). Europa: verlicht museum. In H Klerx & A Hinten-Nooijen (Eds.), Religie, Politiek & Civil Society. Verzoening of Verzet? (pp. 49-54) Nijmegen: Valkhof Pers
 • W. Schinkel (2010). Generation: A Manifesto for Latency. In S. Krier, M. Kampman & L. van Gelder (Eds.), I don’t know where I’m going but I want to be there. The expanding field of graphic design (pp. 28-30). Amsterdam: BIS Publishers
 • W. Schinkel (2009). De revolutie uit de luie stoel. In N.J.H. Huls (Ed.), Enait: Wegwijzer of valse profeet? Over grote woorden en kleine daden (pp. 13-15). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • W. Schinkel (2009). De productie van marginaliteit: de sociale en fysieke ruimte van de moskee in Nederland. In E. Erkocui & C. Bucdaci (Eds.), De Moskee. Politieke, architectonische en maatschappelijke transformaties (pp. 70-78). Rotterdam: Nai Publishers
 • W. Schinkel (2009). The Production of Marginality. In E Erkocu & Buddaci C (Eds.), The Mosque. Political, Architectural and Social Transformations (pp. 70-78). Rotterdam: Nai Publishers
 • W. Schinkel (2008). Biaphobia and the Definition of Violence. In R. Lippens & D. Crewe (Eds.), Existentialist Criminology. London: Routledge
 • W. Schinkel (2008). De nieuwe technologieën van de zelfcontrole: van surveillance naar zelfveillance. In M.A. van den Berg, M. Ham & C. Prins (Eds.), In de greep van de technologie. Hoe we kwetsbaarder en onafhankelijker worden. Amsterdam: Van Gennep
 • W. Schinkel (2007). Genese en Sociale Functie van een Geweldssemantiek. In T. Daems & L. Robert (Eds.), De schaduwzijde van de moderniteit: criminaliteit, onveiligheid en sociale uitsluiting gethematiseerd vanuit het werk van Zygmunt Bauman (pp. 65-87). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • W. Schinkel (2005). Wat doen wij wanneer wij zeggen: `dit is zinloos geweld¿? In J.R. Blad (Ed.), Rijzende sterren in het veiligheidsonderzoek (pp. 5-19). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • W. Schinkel (2005, mei 27). Aspects of Violence. EUR (442 pag.) (Rotterdam) Prom./coprom.: Prof.Dr. G.B.M. Engbersen.
 • W. Schinkel, R. Dekker & J.F. van Houdt (2010). Verbindend Burgerschap: conclusies en aanbevelingen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2010). Toezicht geobserveerd. De interactie tussen banken, toezichthouders en media. Bestuurskunde, 1, 29-37.
 • W. Schinkel (2009). Pleidooi voor publiciteit. In Social Urban Space (pp. 30-35). Eindhoven: diederendirrix architecten/[z]00 producties
 • W. Schinkel, R. Dekker & J.F. van Houdt (2009). Burgerschapsorganisaties aan het woord. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • W. Schinkel, R. Dekker & J.F. van Houdt (2009). Thema's van Burgerschap. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • W. Schinkel, R. Dekker & J.F. van Houdt (2009). Stadsburgerschap in Theorie en Praktijk. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • W. Schinkel (2008). Zygmunt Baumans vloeibare sociologie. Kritisch Denkerslexicon.
 • W. Schinkel (2007). Tegen actief burgerschap. Justitiele Verkenningen, 33 (8), 70-90.
 • W. Schinkel (2006). Een kleine etnografie van het stadsdebat. Openbaar Bestuur, 16 (2), 28-31.
 • W. Schinkel & M.A. van den Berg (2006). Vreemde allianties rond islamitische vrouwen. De Helling.
 • W. Schinkel (2005). De leegte van de democratie. Virtueel Bestuur.
 • W. Schinkel & L.H.J. Eelens (2005). De mens is een verwend wezen. Een interview met Peter Sloterdijk. De Helling, 3, 20-24.
 • W. Schinkel (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Jean-Luc Nancy, La Communauté Affrontée]. .
 • W. Schinkel (2003). Het morele dilemma van de soevereiniteit. De Helling, 20-24.
 • W. Schinkel (2000). Karl R. Popper en de open samenleving. Filter; Sociale Faculteitsmagazine, 17-21.
 • W. Schinkel (2016). De leegte van ‘westerse waarden’. Over mensenrechten en drone-oorlogvoering. Brussels: VUB Press
 • W. Schinkel (2013). Het nieuwe utopisme. Politieke noodzaak of spelen met vuur? Briefwisseling tussen Hans Achterhuis en Willem Schinkel ¿ Essay Utopie. Noodzaak of onmogelijkheid? Altijd halverwege. Groene Amsterdammer, 137 (39), 38-43.
 • W. Schinkel & M.A. van den Berg (2012, november 19). Rotterdam een coole wereldstad? Nu even niet meer. NRC Handelsblad
 • W. Schinkel (2012, juli 1). Angst voor het volk. VPRO Gids
 • W. Schinkel (2012). Utopisch denken. Naar een kritisch nationalisme. Idee. Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 33 (3), 40-44.
 • W. Schinkel (2012). Het geheugenverlies van Rotterdam. Essay 14 mei. Rotterdam: Stichting Herdenking 14 mei 1940
 • W. Schinkel (2011). Relschoppers als barbaren zien helpt niet. NRC Handelsblad, 10 August, 4.
 • W. Schinkel (2011). De samenleving als metafoor. De Helling, 24 (3), 16-19.
 • W. Schinkel (2011). Kleinere Kamer betekent sanering van de volkswil. NRC Handelsblad, 12 July, 14.
 • B. De Graaf & W. Schinkel (2010, december 31). Het recht op veiligheid schept een permanente noodtoestand. NRC Handelsblad, pp. 19.
 • W. Schinkel (2010, augustus 12). VVD en CDA zetten ‘Wilders’ behendig in. Wie 18 miljard op onsolidaire wijze wil bezuinigen, heeft belang bij een bliksemafleider. NRC Handelsblad, pp. 7.
 • W. Schinkel (2009). Voorbij de linkse biecht. De Helling.
 • W. Schinkel (2009, januari 22). Het hof bewaart fatsoen in het debat. NRC Handelsblad, pp. 9-9.
 • W. Schinkel (2009, februari 13). Meningsuiting is niet verplicht. NRC Handelsblad, pp. 8-8.
 • W. Schinkel Wij, Joran. Groene Amsterdammer, pp. 7-7.
 • W. Schinkel (2008, maart 29). Tussen fundamentalisten en loverboys. NRC Handelsblad, pp. 7-7.
 • W. Schinkel (2008). Hypochondrisch Nederland ontwijkt echte problemen. Kaat, 2, 46-48.
 • W. Schinkel De beursgenoteerde staat. Lessen uit de kredietcrisis. Groene Amsterdammer
 • W. Schinkel De kracht van zelfbeheersing. CDV-winter 2008, pp. 156-164.
 • W. Schinkel (2008). Alledaags Culturisme. Criminologie In Actie, 6 (2), 30-33.
 • W. Schinkel De Nederlandse droom. Kritiek op het neonationalisme. Groene Amsterdammer
 • I. van Oorschot & W. Schinkel (2015, januari 15). Het dossier als grensobject: Allo- en autoreferentie in het strafrecht. Antwerpen, VSR Conference: Sociology of Law in Europe.
 • W. Schinkel (2009). Citizenship in the Societies of Control. 10th anniversary conference of the European Journal of Social Theory `Europe since 1989¿: (2008, juni 19 - 2008, juni 21).
 • W. Schinkel (Ed.). (2009) Journal of Classical Sociology, Referee.
 • W. Schinkel (Ed.). (2009) International Sociology, Referee.
 • W. Schinkel (Ed.). (2009) Theoretical Criminology, Referee.
 • W. Schinkel (Ed.). (2009) Sociological Inquiry, Referee.
 • W. Schinkel (Ed.). (2009) Theory Culture & Society, Referee.
 • W. Schinkel (2009). Burgerschap & biopolitiek¿. Dag van de Sociologie: Leuven (2008, mei 29 - 2008, mei 29).
 • W. Schinkel (2008). Sociological Theory & Integration Research. Sociological Theory & Integration Research.: Innsbruck (2008, september 11 - 2008, september 13).
 • W. Schinkel (2008). Culturism & Integration Policy. ISA Forum `Sociological Research and Public Debate': Barcelona (2008, september 5 - 2008, september 8).
 • W. Schinkel (2007). On the Concept of Terrorism. Biannual Conference Research Committee on Political Philosophy: Londen (2007, juni 30).
 • W. Schinkel (2007). Culturele criminologie & Culturisme. Congres Culturele Criminologie: Utrecht (2007, juni 29).
 • W. Schinkel (2007). Mass/Media/Violence. Ubiquitous Media: Asian Transformations, Theory, Culture & Society 25th Anniversary Conference: Tokyo (2007, juli 13 - 2007, juli 16).
 • M.A. van den Berg & W. Schinkel (2006). 'Women from the Catacombs of the City': Gender Notions in Dutch Culturalist Discourse. European Gender Research Conference: Lodz, Poland (2006, augustus 1).
 • W. Schinkel (2006). The Autopoiesis of the Artworld after the End of Art. ESAculture Conference: Changing Cultures: European Perspectives: Gent (2006, november 1).
 • W. Schinkel (2002). Bourdieu & Latour: two cases of 'elevated realism'. Wereld Sociologie Congres: Brisbane.
 • W. Schinkel (2002). The will to violence. Wereld Sociologie Congres: Brisbane.

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T15-45
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands