Prof.Dr. V.A.J. (Valerie) Frissen

Valerie Frissen
Faculty of Philosophy
Erasmus University Rotterdam

Valerie Frissen (1960) is a professor occupying an endowed chair in ICT and Social change at Erasmus School of Philosophy. She is also managing director of the SIDN Fund, member of the supervisory board of NPO and the Dutch Creative Council and member of the advisory board of HIVOS.

 • V.A.J. Frissen (2010). Challenges of the future internet: towards a data-driven European society? A critical analysis of the European agenda for the future internet. In Internet, Politics, Policy 2010: An Impact Assessment, 16-09-2010 . Oxford
 • T. van den Broek, V.A.J. Frissen, N.M. Huijboom & Y. Punie (2010). The Impact of Social Computing on Public Services: a Rationale for Government 2.0. ( www.epracticejournal.eu, Nº 9: Government 2.0: Hype, hope or reality?). European Journal of ePractice .
 • M. Slot & V.A.J. Frissen (2007). Users in the 'golden' age of the information society (http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/153). Observatorio, 1 (3).
 • J. de Mul, V.A.J. Frissen, M. de Lange, S. Lammes & J.F.F. Raessens (2015). Playful Identities. The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press/Chicago University Press
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2011). Veranderende nieuwspraktijken. Een bundel over vernieuwingen in de productie en consumptie van nieuws. (Publicatie i.h.k.v. 3d project Designing the Daily Digital). onbekend: onbekend
 • V.A.J. Frissen, L. Kool & M. van Lieshout (2011). De transparante samenleving. Jaarboek ICT en Samenleving 2011. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (Ed.). (2010). De duurzame informatiesamenleving. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2010). De duurzame informatiesamenleving. Jaarboek ICT en samenleving 2009-2010. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
 • B. Heijne, V.A.J. Frissen, S. Laroui, P. Selwood & P. Schnabel (2009). Cultuur en media in 2015. Amsterdam: Ministeie van OCW/Boekmanstudies
 • J. de Mul & V.A.J. Frissen (2009). De draagbare lichtheid van het bestaan. Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving (2e druk). Kampen: Klement
 • V.A.J. Frissen & J. de Mul (2008). De draagbare lichtheid van het bestaan. Kampen: Klement
 • V.A.J. Frissen (2007). ICT en maatschappelijke innovatie: van pijplijn naar open netwerken. Essay in de reeks 'Reflecties op elektronische communicatie'. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
 • J. de Mul, V. Bekkers, H. van Duivenboden & V.A.J. Frissen (2004). De buurt in het web, het web in de buurt. Een ICT-kanskaart voor sociale cohesie. Utrecht: Lemma
 • V.A.J. Frissen (2016). Orwell, Athene of Silicon Valley? Dromen over digitale democratie. In Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ed.), Reflecties op de toekomst van de digitale overheid (pp. 45-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • V.A.J. Frissen, S. Lammes, M.L. de Lange, J. de Mul & J.F.F. Raessens (2015). Homo Ludens 2.0. In V.A.J. Frissen, S. Lammes, M.L. de Lange, J. de Mul & J.F.F. Raessens (Eds.), Playful Identities. The Ludification if Digital Media Cultures (pp. 9-50). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • V.A.J. Frissen (2015). Playing with bits and bytes: The savage mind in the digital age. In V.A.J. Frissen, S. Lammes, M. de Lange, J. de Mul & J.J.F. Raessens (Eds.), Playful Identities. The Ludification of Digital Media Cultures (pp. 149-163). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • P.J. Dijkman, V.A.J. Frissen & J. Prij (2014). Kan de mens antwoorden en hoe? In P.J. Dijkman, V.A.J. Frissen & J. Prij (Eds.), Biopolitiek. De macht van Big Data (pp. 26-32). Amsterdam: Boom
 • V.A.J. Frissen, J. de Mul & J.F.F. Raessens (2013). Homo ludens 2.0: Play, Media and Identity. In J. Thissen, R. Zwijnenberg & K. Zijlmans (Eds.), Contemporary Culture. New Directions in Art and Humanities Research (pp. 75-92). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • V.A.J. Frissen (2012). Big Society, Big Data. De radicalisering van de netwerksamenleving. In T.A. van Dam & A. van Ravenzwaaij (Eds.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving . Ministerie van BZK/Boom
 • V.A.J. Frissen (2012). Big Society, Big Data. The radicalization of the network society. In Anthology of eParticipation Summit . Stockholm: SALAR
 • V.A.J. Frissen (2012). Big Society, Big Data. The radicalization of the network society. In Anthology of eParticipation Summit . Stockholm
 • V.A.J. Frissen (2012). 'Big Society, Big Data. De radicalisering van de netwerksamenleving. In T. Kwakkelstein, A. van Dam & A. van Ravenzwaaij (Eds.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat. Nieuwe kansen voor overheid en samenleving . Ministerie van BZK/Boom
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2011). The Return of the Bricoleur: Redefining Media Business. In J. Pierson, E. Mante-Meijer & E. Loos (Eds.), New Media Technologies and User Empowerment (pp. 45-65). Peter Lang Publishing Group (Participation in Broadband Society vol.6)
 • V.A.J. Frissen & M. van Lieshout (2011). Naar een transparante samenleving. In V.A.J. Frissen, L. Kool & M. van Lieshout (Eds.), De transparante samenleving. Jaarboek ICT en Samenleving 2011 (pp. 9-25). Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2011). The return of the bricoleur: redefining media business. In J. Pierson, E. Mante-Meijer & E. Loos (Eds.), New media technologies and user empowerment (pp. 45-66). Brussel: Peter Lang
 • V.A.J. Frissen (2010). Naar een duurzame informatiesamenleving. In V.A.J. Frissen & M. Slot (Eds.), De duurzame informatiesamenleving. Jaarboek ICT en samenleving 2009-2010 (pp. 11-19). Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
 • V.A.J. Frissen (2009). Digitalisering in het culturele domein: van e-cultuur naar zwart gat? In Boekmanstudies: Cultuur en media in 2015 (pp. 20-37). Amsterdam: Boekmanstudies
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2009). The return of the bricoleur: redefining media business (in druk). In J. Pierson (Ed.), New Media Technologies and User Empowerment . Brussel: Peter Lang Publishing Group
 • M. Slot & V.A.J. Frissen (2008). Users in the information society: Shaping a 'golden age'? In J. Pierson, E. Mante-Meijer, E. Loos & B. Sapio (Eds.), Innovating for and by users (pp. 195-208). Brussel: COST Action 298
 • V.A.J. Frissen & J. de Mul (2008). Inleiding. In V.A.J. Frissen & J. de Mul (Eds.), De draagbare lichtheid van het bestaan (pp. 7-14). Kampen: Klement
 • V.A.J. Frissen (2008). Digitaal knutselen. De doorbraak van het wilde denken. In V.A.J. Frissen & J. de Mul (Eds.), De draagbare lichtheid van het bestaan (pp. 15-27)
 • M. Slot & V.A.J. Frissen (2007). Users in the 'Golden Age' of the information society. In B. Sapio (Ed.), The Good, the Bad and the Unexpected. The user and the future of ICTs. Conference proceedings, volume 1, COST 298 (pp. 74-92). Moskou
 • V.A.J. Frissen & M. van Lieshout (2006). ICT and everyday life. The role of the user. In P.P. Verbeek & A. Slob (Eds.), User behaviour and technology development. Shaping sustainable relations between consumers and technologies (pp. 253-262). Berlijn: Springer
 • K. Brants & V.A.J. Frissen (2005). Inclusion and exclusion in the information society. In R. Silverstone (Ed.), Media, Technology and Everyday Life in Europe. From Information to Communication . Aldersgate: Ashgate Publishing
 • V.A.J. Frissen (2005). The e-mancipation of the citizin and the future of e-government. Reflections on ICT and citizins' participation. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Practicing E-Government: A Global Perspective . Hershey-London-Melbourne-Singaport-Beijing: Idea Group
 • V.A.J. Frissen (2003). Burgerlijk Engagement in de Digitale Wereld. In J. de Haan & J. Steyaert (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2003 : de sociale dimensie van technologie (pp. 69-90). Amsterdam: Boom
 • V.A.J. Frissen (2003). De Diogitalisering van de Werkvloer. In P. Ester, D. Fourage & M. Kerkhofs (Eds.), ICT, Arbeid en Organisatie (pp. 147-167). Den Haag: Reed Business Information
 • V.A.J. Frissen (2003). Kansen voor E-democracy in de Maatschappelijke Praktijk. In K. van Doorn & E. Schippers (Eds.), Burgers, Overheid & Digitale Debatten : handvatten uit de praktijk (XPIN Reeks, 3) (pp. 22-33). Delft: Eburon
 • V.A.J. Frissen (2003). The Myth of the Digital Divide. In B. Cammaerts, L..van Audenhoven, G. Nulens & C. Pauwels (Eds.), Beyond the Digital Divide (pp. 17-33). Brussels: VUB Press
 • V.A.J. Frissen (2017, februari 24). Moeten robots op mensen lijken? FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, april 22). Begrijpt u ons wel, Grote Computer? FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, mei 20). Het recht op betekenisvol contact. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, januari 28). Wordt Silicon Valley een eiland? FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, juli 14). De angst van de middenklasse. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, september 15). De hyocrisie van de AI-ontwikkelaars. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, oktober 17). De pisbakkijkers van de AIVD. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, juni 17). Geen diploma maar een badge. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2017, maart 25). Nederland viel niet voor nepnieuws. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, april 22). Een cirkel van neoliberale hippies. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen De gekke Henkies van het internet. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, februari 27). De keerzijde van de techno-aalmoes. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, januari 30). Robotvrees en jonge ondernemingslust. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, maart 26). Je eigen DNA editen op een stick. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, oktober 22). De zwaarte van een eeuwige jeugd. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, mei 21). Transparantie als staatsplicht. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, juni 20). DigiD? Dan liever blockchain. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, juli 16). De werkelijkheid bestaat niet. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, september 21). Asimow, hubots en Frankenstein. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, november 12). Het web als panseksuele vrijplaats. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen (2016, december 10). Het digitale touwtje uit de brievenbus. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen Je Suis Internet. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen Slimme steden en het dataproletariaat. FD, Weekendbijlage Morgen
 • V.A.J. Frissen Bijdragen over digitale transformatie aan Leergang Board Potentials van Nationaal Register Commisarissen. Amsterdam, Leergang Board Potentials van Nationaal Register Commisarissen.
 • V.A.J. Frissen (2016, november 9). Panel Openingscongres Institute of Security and Global affairs. Den Haag, Universiteit Leiden, Openingscongres Institute of Security and Global affairs.
 • V.A.J. Frissen (periode: 2016 t/m ). Lid Studiegroep. Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid i.o.v. Minister BZK.
 • V.A.J. Frissen (periode: 2016 t/m ). Raadslid. AWTI, Adviesraad voor Wetenschap, Technologie & Innovatiebeleid.
 • V.A.J. Frissen (periode: 2016 t/m ). Lid Raad van Advies. Communicatiewetenschap UvA.
 • V.A.J. Frissen (periode: 2016 t/m ). Lid Raad van Advies. Advies IVIR (Instituut voor Informatierecht), UVA.
 • V.A.J. Frissen (periode: 2016 t/m ). Lid Connect Advisory Forum (CAF). Connect Advisory Forum (CAF),.
 • V.A.J. Frissen (2016, december 15). Towards a human internet: an internet of people is more than an internet of living things. Eindhoven, Internet of People Event.
 • V.A.J. Frissen (2016, december 8). Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie. Den Haag, Ketelaarlezing van Nationaal Archief en de KVAN.
 • V.A.J. Frissen Hackerskills’. Amsterdam, Bijeenkomst over digital/21st century skills maart.
 • V.A.J. Frissen (2016, oktober 13). Panel tijdens Festival Lokale Democratie. Amersfoort, Festival Lokale Democratie, VNG/BZK.
 • V.A.J. Frissen (2016, oktober 12). Samenleving en politiek in een tijd van radicale digitalisering. Brussel, Digitale Week Vlaams Parlement.
 • V.A.J. Frissen (2016, juni 9). Overheid en samenleving; radicaal digitaal? Gent, Trefdag Vlaamse overheid.
 • V.A.J. Frissen (2016). Voorzitterschap ' Digital and Open Government: next step to maturity’. EU presidency conference 'Digital and open government: next step to maturity': Amsterdam (2016, juni 2 - 2016, juni 3).
 • V.A.J. Frissen The paradox of being open. onbekend, Conferentie Nederlands.
 • V.A.J. Frissen Lezing n.a.v. Smart City thema. Haarlem, Tegenlicht Meetup Haarlem, n.a.v. Smart City thema, mei.
 • V.A.J. Frissen Lezing NSOB-leeratelier. Den Haag, NSOB-leeratelier voor Sociaal Cultureel Planbureau, mei.
 • V.A.J. Frissen Leven en leren in de datasamenleving; trends en uitdagingen. Putten, Prano leergang voor onderwijsbestuurders en toezichthouders, april.
 • V.A.J. Frissen Ontwerpvraagstukken voor de datasamenleving’. Rotterdam, , Internet of Things Day, Hogeschool Rotterdam, april.
 • V.A.J. Frissen, E.L.O. Keymolen & R. van den Akker (2013, oktober 13). Trust in Hybrid Space : the case of Grindr. Montreal, Canada, World Social Science Forum 2013 (Social transformations and the digital age).
 • V.A.J. Frissen (2012, oktober 1). 'Het Nieuwe Werken'. Den Haag, Bijeenkomst Ministerie van EZ.
 • V.A.J. Frissen (2012, oktober 24). Waarde van creative skills. onbekend, ICT Delta congres.
 • V.A.J. Frissen (2012, oktober 24). - Lezing voor vrienden van de Dutch Design Academy. onbekend, Dutch Design Academy.
 • V.A.J. Frissen (2012, oktober 4). Toekomst Creatieve Industrie. onbekend, SPUI25.
 • V.A.J. Frissen (2012, september 8). Keynote lezing. Den Haag, Apps4Democracy Event Tweede Kamer.
 • V.A.J. Frissen (2012, juni 7). Invited speech. Leiden, Designers & Artists4Genomics.
 • V.A.J. Frissen (2012, juni 6). Creatieve Industrie. onbekend, Dag van de Valorisatie.
 • V.A.J. Frissen (2012, mei 12). Big Data Society. Stockholm, eParticipation Summit.
 • V.A.J. Frissen (2012, april 11). Keynote Congres Stichting NetwerkDemocratie en Stichting Toekomstbeeld der Techniek. onbekend, Congres Stichting NetwerkDemocratie en Stichting Toekomstbeeld der Techniek.
 • V.A.J. Frissen (2012, maart 23). -Keynote Werkconferentie Informatievoorziening. onbekend, Nationale Politietop.
 • V.A.J. Frissen (2011, maart 23). Voorzitten sessie op internationale China conferentie van HCSS en Ministerie van ELI. Den Haag, Internationale China conferentie van HCSS en Ministerie van ELI.
 • V.A.J. Frissen (2011, maart 3). Key Note speech op Congres van Bestuurders in de Zorg. Ermelo, Congres van Bestuurders in de Zorg.
 • V.A.J. Frissen (2011, juni 22). Lezing voor Bestuursraad Ministerie van VenJ. Den Haag, Bestuursraad Ministerie van VenJ.
 • V.A.J. Frissen (2011, augustus 31). Key Note speech voor internationale eParticipation Conference. Delft, Internationale eParticipation Conference.
 • V.A.J. Frissen (2011, mei 24). Forumdeelnamebij afscheidssymposium Jan van Cuilenburg. Hilversum, Afscheidssymposium Jan van Cuilenburg, Commissariaat voor de Media.
 • V.A.J. Frissen (2011, mei 18). Gastcollege voor NSOB leernetwerk met Peter Paul Verbeek. onbekend, NSOB leernetwerk.
 • V.A.J. Frissen (2011, april 21). Gastcollege Postdoctorale Opleiding Journalistiek. Rotterdam, Postdoctorale Opleiding Journalistiek (PDOJ) EUR.
 • V.A.J. Frissen (2011, april 20). Key Note speech CIO-bijeenkomst. Roterdam, CIO-bijeenkomst Gemeente Rotterdam.
 • V.A.J. Frissen (2011, april 14). Voorzitten sessie over Polarisatie in de samenleving. Den Haag, World Foresight Forum.
 • V.A.J. Frissen (2011, november 10). Key Note speech op Open & Bloot Congres van Vereniging voor Overheidscommunicatie. Den Haag, Open & Bloot Congres van Vereniging voor Overheidscommunicatie.
 • V.A.J. Frissen (2011, maart 25). Presentatie met Michiel de Lange op PhDo seminar. Amsterdam, PhDo seminar.
 • V.A.J. Frissen (2011, november 1). Deelname aan forum op Valorisatieparade van Rathenau Instituut. Utrecht, Valorisatieparade van Rathenau Instituut.
 • V.A.J. Frissen (2011, januari 17). Key Note speech op IPO congres. Utrecht, IPO congres.
 • V.A.J. Frissen (2011, juni 14). Forumdeelname HEC symposium Wil de echte overheid opstaan? Den Haag, HEC symposium Wil de echte overheid opstaan?.
 • V.A.J. Frissen (2011, januari 20). Key Note speech op Digitaal Bestuur Congres. Utrecht, Digitaal Bestuur Congres.
 • V.A.J. Frissen (2011, januari 19). Deelname aan Arminius denkcafe over Wikileaks. Rotterdam, Arminius denkcafe.
 • V.A.J. Frissen (2011, maart 17). Key Note speech op Dag van de Wetgeving. Scheveningen, Dag van de Wetgeving.
 • V.A.J. Frissen (2011, oktober 7). Key Note speech op Serious Gaming Symposium STT. Amsterdam, Serious Gaming Symposium STT.
 • V.A.J. Frissen (2011). Orientations for EU ICT R&D & Innovation beyond 2013. 10 Key Recommendations. Vision and Needs, Impacts and Instruments. Report from the Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG), European Commission, DG Information Society and Media.
 • V.A.J. Frissen (2011). Big Society, Big Data. De radicalisering van de netwerksamenleving. Essay voor Ministerie van BZK over de transitie van verzorginsgsstaat naar waarborgstaat.
 • M. Slot, L. Ruhe & V.A.J. Frissen (2011). Nieuws online. Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers. Publicatie i.h.k.v. 3D project (Designing the Daily Digital).
 • V.A.J. Frissen (2011, oktober 10). Key Note speech op KNAW Symposium over de Creatieve Industrie. Amsterdam, KNAW Symposium over de Creatieve Industrie.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 10). Deelname Koninklijk Paleis Bijeenkomst en diner Journalistiek en Democratie. Amsterdam, Koninklijk Paleis Bijeenkomst en diner Journalistiek en Democratie.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 28). Organisatie en voorzitten bijeenkomst over Privacy en Veiligheid. Den Haag, HCSS.
 • V.A.J. Frissen (2010). Health 2.0: It's not just about medicine and technology, it's about living your life. Achtergrondstudie bij het advies Gezondheid 2.0 van de Raad voor Volksgezondheid. Den Haag: RvZ.
 • V.A.J. Frissen (2010). School's on forever ( Essay voor Informatiekamer OCW. Den Haag: Ministerie van OCW).
 • V.A.J. Frissen (2010, maart 12). De Nieuwe media voorbij en IDM-leergang. Rotterdam, Gastcolleges postacacdemisch onderwijs Erasmus Academie.
 • V.A.J. Frissen (2010, maart 17). Key Note Health Valley Conferentie. Nijmegen, Health Valley Conferentie.
 • V.A.J. Frissen (2010, mei 20). Presentatie WRR bijeenkomst over Toekomst Openbaar Bestuur. Den Haag, WRR bijeenkomst over Toekomst Openbaar Bestuur.
 • V.A.J. Frissen (2010, mei 26). Key Note RvZ. Den Bosch, congres Gezondheid 2.0.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 9). Presentatie Jaarboek op ECP-NL bijeenkomst. Den Haag, ECP-NL bijeenkomst.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 10). Key Note Speech Google Executive Summary. Amsterdam, Google Executive Summary.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 17). Presentatie Essay Informatiekamer OCW. Den Haag, Informatiekamer OCW.
 • V.A.J. Frissen (2010, juni 21). Presentatie i.h.k.v. strategiebijeenkomst Ministerie BZK/TNO. Den Haag, strategiebijeenkomst Ministerie BZK/TNO.
 • V.A.J. Frissen (2010, oktober 5). Key Note Cap Gemini/Digitaal Bestuurbijeenkomst Overheid in transitie. Oxford, Cap Gemini/Digitaal Bestuurbijeenkomst Overheid in transitie.
 • V.A.J. Frissen (2010, oktober 7). Presentatie Innovatielab Dienstverlening Blommesteingroep. Putten, Innovatielab Dienstverlening Blommesteingroep, Kasteel Vaneburg.
 • V.A.J. Frissen (2010, oktober 21). Forumlid KNAW bijeenkomst Serious Gaming. onbekend, KNAW bijeenkomst Serious Gaming.
 • V.A.J. Frissen (2010, oktober 14). Key Note speech Burger bewust Congres. Rotterdam, Burger bewust Congres, Burgerlink-ICTU.
 • V.A.J. Frissen (2010, november 9). Key Note speech Media in Beweging congres. Tiel, Media in Beweging congres.
 • V.A.J. Frissen (2010, november 16). Chair Homo Ludens 2.0. Utrecht, Homo Ludens 2.0, International Conference.
 • V.A.J. Frissen (2010, november 29). Lezing Wetenschapscafe. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR, Studium Generale.
 • V.A.J. Frissen (2010, december 10). Gastcollege EMIM-leergang. Heemskerk, EMIM-leergang UvA, ChateauMarquette.
 • V.A.J. Frissen (2007). The good, the bad and the unexpected. The user and the future of ICT's.
 • V.A.J. Frissen (2007). The future of ICT policy research. paper submitted to IAMCR conference: Parijs.
 • V.A.J. Frissen (2006, oktober 11). De sociale innovatiekracht van ICT. Den Haag, Raad van Advies ECP-nl.
 • V.A.J. Frissen (2006, september 21). Economische en maatschappelijke effecten van ICT: van groeistuip naar groeistoornis? Den Haag, Key note speech voor bijeenkomst Ministerie van EZ over ICT en economische groei.
 • V.A.J. Frissen (2006, september 8). Technologische innovatie vanuit gebruikersperspectief. Den Haag, College voor TIAS-HEC Master Public Information Management.
 • V.A.J. Frissen (2006, juni 20). De domesticatie van de digitale wereld. Vught, Lezing voor Brabants-Zeeuwse kring van werkgevers.
 • V.A.J. Frissen (2006, november 30). The future of ICT policy research. Heading for a 'golden age'? Sevilla, Strategic workshop ETEPS-netwerk (Communication Policy Researchers).
 • V.A.J. Frissen (2006, november 9). Nederland in de digitale versnelling: op weg naar een nieuwe 'golden age'? Zeist, Keynote speech voor eNederland congres.
 • V.A.J. Frissen & M. Slot (2006). The 'golden age' of the information society and the roles of users. Paper submitted to the COST 298 conference. Paper is accepted: .
 • V.A.J. Frissen (2006, september 15). The information society as identity project. Amsterdam, NWO-MES international conference "Changing Identities and Networks in a Digital World". Key note speech.
 • V.A.J. Frissen (2006, juli 5). Met ICT meer mens? Den Haag, Keynote speech EPN bijeenkomst.
 • V.A.J. Frissen (2006, november 2). De digitale toekomst is sociaal. Den Haag, Lezing voor directie Media, Letteren en Bibliotheken, ministerie van OCW.
 • V.A.J. Frissen (2006, mei 29). eWorking practices in eGovernment. Den Haag, International conference on eWorking environments of EACE-project. Key note speech.

Address

Visiting address

Office: Tinbergen Building H05 11
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands