prof.dr. S.E. (Sabine) Severiens

Sabine Severiens
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

Sabine Severiens is professor of Educational Sciences at the Department of Pedagogical and Educational Sciences of Erasmus University Rotterdam and the University of Amsterdam.

She teaches a variety of courses on education and diversity in both universities.

The main theme in her scientific work is diversity and educational inequality, from the perspective of motivation, integration and the learning environment.

One of the focal points in her current work is teaching in classrooms with students from diverse backgrounds and strengthening professional capacity in this particular area. She has been a supervisor for PhD candidates in a variety settings for nearly ten years.

She is one of the work package leaders in an EU funded project called Sirius that aims to build a European network on education for children with a migrant background. Furthermore, she coordinates the Knowledge Network on Rotterdam Talent, a collaborative platform for the Rotterdam knowledge institutes, municipality and educational practice organizations (school boards and school support organizations).

 • S.E. Severiens, R. Wolff & W. Zijlstra (2011). Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands. In L Thomas & M Tight (Eds.), Institutional transformation to engage a diverse student body. International Perspectives on Higher Education Research (pp. 147-154). Bingly: Emerald
 • R.P. Wolff, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. In OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge (pp. 137-162). Paris: OECD
 • S.E. Severiens & R.P. Wolff (2009). Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J. Huisman, K.H. Mok & C. Morphew (Eds.), International Handbook of Higher Education (pp. 61-72). New York: Routledge
 • S.E. Severiens, R.P. Wolff & D. Verstegen (2008). Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. In R. Klarus & A. Dieleman (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de onderwijssociologie (pp. 85-103). Den Haag: Lemma
 • R.P. Wolff, S.E. Severiens & R.P.G. de Crom (2008). Educational innovation: an unexpected diversity tool? In G. Crosling, L. Thomas & M. Heagney (Eds.), Improving Student Retention in Higher Education (pp. 44-52). London: Routledge
 • T. Klop & S.E. Severiens (2008). Students with a view; Explaining attitudes towards modern biotechnology. In M. Hammann, M. Reiss, C. Boulter & S.D. Tunnicliffe (Eds.), Biology in Context; Learning and teaching for the twenty-first century (pp. 101-112). London: Institute of Education
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017). Aandacht voor diversiteit in burgerschapsonderwijs: context-gerelateerde opvattingen en praktijken van docenten. Najaarsconferentie Burgerschap in het Onderwijs: Utrecht, The Netherlands.
 • S.E. Severiens & H. de Koning (2016). Lesgeven in supediverse klassen. In R Fukkink & R Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (pp. 165-174). Bussum: Coutinho
 • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme. Rotterdam: Risbo
 • S.E. Severiens (2015). Superdiversiteit. Didactief, 44 (7), 42-43.
 • W.A. de Vos, M. Boonstra, L. van den Bulk, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas. Rotterdam: Risbo
 • M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2012). Studiesucces en leeromgeving. Een studie naar thuis voelen, inzet en tijdbesteding. Hoger Onderwijs Management , 4 (1), 18-20.
 • R. Wolff & S.E. Severiens (2011). De weg naar een keuze, een afslag naar succes? TH en MA, 2 , 16-21.
 • S.E. Severiens & G.T.M. Ten Dam (2011). Waarom stoppen mannen vaker dan vrouwen met hun hbo-opleiding? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (3), 149-166.
 • M. Meeuwisse, P. van Wensveen & S.E. Severiens (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
 • W.A. de Vos, S.E. Severiens, J. de Boom, M. Meeuwisse & P.W. Hermus (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • S.E. Severiens & C. Meeuwisse (2008). Welke studenten stoppen met hun HBO vanwege een negatief klimaat? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 37 (4).
 • S.E. Severiens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse, S. Rezai & W. Vos (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. (Extern rapport). Den Haag: SBO
 • S.E. Severiens & D. Verstegen (2007). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio. Resultaten van drie jaar onderzoek. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
 • M. Ackermann & S.E. Severiens (2007). Onderwijsruimtes in 2017. Inventarisatie van wensen. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
 • S.E. Severiens & D. Verstegen (2007). Beter presteren met goede vmbo-docenten. Een overzicht van drie jaar onderzoek in Rotterdam. Remediaal, 8 (1), 16-18.
 • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, januari 21). Mentoring Grootstedelijk Talent: eerste bevindingen van de pilot-studie. Marnix Gymnasium, Rotterdam, kick-off meeting NRO-project Mentoring Urban talent.
 • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2019, januari 28). The Knowledge Workshop Rotterdam talent. Rotterdam, Kick-off meeting Pillar Behavioral Change.
 • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, juni 13). Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. Nijmegen, OnderwijsResearch Dagen (ORD).
 • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, J. Brouwer & E. Jansen (2018, juni 15). Een verkenning van sociale interactie, academische interactie en thuisvoelen in studentgecentreerde leeromgevingen. Nijmegen, Onderwijs Research Dagen.
 • S.E. Severiens, M. Crul, L.A.L. de Meijer & I. El Hadioui (2018). Mentoring Urban Talent. Langlopend Praktijkgericht Onderwijsonderzoek 2018 (gehonoreerd): .
 • K. Tielman, L.A.L. de Meijer, Q. Kools & S.E. Severiens (2018, juni 13). De uitdagingen van lesgeven in cultureel diverse mbo-klassen: een kwalitatief onderzoek. In S. Alhanachi (Chair), Het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren omtrent (culturele) diversiteit. Nijmegen, Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018.
 • K. Kennedy, L.A.L. de Meijer, Q. Kools & S.E. Severiens (2018, september 4). Challenges of teaching in Dutch culturally diverse senior vocational education and training: A qualitative study. Bolzano, European Conference Educational Research (ECER) 2018.
 • L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, oktober 15). Progress PACTesl: Mentoring Urban Talent. Rotterdam, Steering Group Meeting.
 • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, juni 14). Versterken van multiculturele competenties bij vmbo docenten in professionele leergemeenschappen. Nijmegen, symposium ORD 2018.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 29). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Input During a Literacy Activity. Berlin, Germany, Conference Early Childhood Education, SIG 5 of EARLI.
 • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2018, september 4). Improving teachers’ multicultural competence through professional learning communities on culturally responsive differentiation: A qualitative study in prevocational schools in The Netherlands. Bolzano, European Conference Educational Research (ECER) 2018.
 • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, augustus 31). School composition and sense of school belonging: the role of an open classroom climate. London, UK, ESA Mid-term conference.
 • E. Jansen, J. Brouwer, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2018, augustus 30). Exploration of social and academic integration and belongingness in student-centered learning. Giessen, EARLI.
 • I. Sincer, M.L.L. Volman, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, september 7). Ethnic school composition and sense of school belonging: the moderating role of an open classroom climate. Bolzano, Italy, ECER 2018.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2018, juli 20). Parental Literacy Beliefs and Associations with Parental Support of Children’s Emergent Literacy Development. An Exploratory Study. Brighton, United Kingdom, Conference of Scientific Studies of Reading.
 • S. Alhanachi, V.L. D'Egidio, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 21). Culturally responsive teaching: research and practice combined. Rotterdam, NAOS conference.
 • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 29). Cultureel-responsief differentieren verbeteren door middel van professionele leergemeenschappen in het vmbo: Hoe en wat heb ik geleerd? Antwerpen, Onderwijs ResearchDagen (ORD).
 • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & E. van der Boom (2017, juni 29). Scholen als lerende organisaties in Nederland. Antwerpen, België, Onderwijs Research Dagen.
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017, november 14). Teaching diversity in citizenship education: teachers' context-related understandings and practices. Rotterdam, The Netherlands, Graduate Research Day.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2017, september 1). Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools. Tampere, Finland, EARLI Conference 2017.
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2017, augustus 31). Teaching diversity in citizenship education: context-related teacher understandings and practices. Finland, Tampere, EARLI 2017.
 • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, april 28). Cultureel-responsief differentiëren door docenten in het vmbo: Wil ik het? Doe ik het? En de rol van multiculturele schoolcultuur. Antwerpen, Ontmoetingsdag binnenklasdifferentiatie.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens Extending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. Bad Schüssenried, ICO Fall School.
 • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2016, juli 13). Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. Amsterdam, Higher Education Conference.
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2016). Docentvisies op de rol van schoolcompositie in relatie tot burgerschapsonderwijs. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam, The Netherlands.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen 2016: Rotterdam.
 • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2016, augustus 23). Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. Dublin, ECER.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, augustus 25). Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills. Dublin, ECER 2016.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam (2016, mei 25 - 2016, mei 27).
 • M. Meeuwisse, W.A. De Vos, L. van Schie & S.E. Severiens (2015, augustus 27). Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game. Limassol, Cyprus, 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2015, mei 28). School composition and citizenship. London, UK, Amcis/LLAKES conference.
 • R. van der Aa, S.E. Severiens, E. van der Boom & M. Meeuwisse (2015). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.
 • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015, juni 17). Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
 • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015, juni 19). Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. Leiden, ORD.
 • A.E. Krijnen, M. Meeuwisse, S.E. Severiens & R.C.M. van Steensel (2015, november 4). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid. Amersfoort, NRO congres.
 • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
 • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015). The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015: Cyprus (2015, augustus 25 - 2015, augustus 29).
 • S.E. Severiens, T. Tudjman, R. van der Aa, E. van der Boom, H. de Koning & M. Meeuwisse (2015). Differentiated teaching in Europe: A comparative study. NRO - Differentiation in Education: .
 • I. Sincer, S.E. Severiens & M.L.L. Volman (2014). The association between school composition and students’ citizenship. ICO International Fall School: Blankenberge, Belgium.
 • R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
 • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & W.H.A. Hofman (2014). De invloed van N=N op studiegedrag van studenten.
 • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
 • S.E. Severiens (2014). Professionele capaciteit in de superdiverse school (2014, maart 20). Amsterdam: Vossius Pers UvA
 • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
 • T. Klop, S.E. Severiens & M. Knippels (2006). Attitude Towards Modern Biotechnology; A study among secondary school students. ERIDOB conference 2006 (European researchers in didactics of biology): (2006, september 11 - 2006, september 15).

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T13-57
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands