prof.dr. P. (Peter) Prinzie

Peter Prinzie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

Peter Prinzie is hoogleraar Orthopedagogiek i.h.b. diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij het Department Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

Prinzie, die in 2002 promoveerde aan de Katholieke Universiteit Leuven, werkte hiervoor aan aan Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. Centraal in het onderzoek van prof. dr. Prinzie staat de vraag hoe de complexe interacties tussen de persoonlijkheid van ouder en kind, gecombineerd met opvoeding en andere factoren, de ontwikkeling van kinderen en adolescenten beïnvloeden. Deze vraag wordt vanuit het perspectief van een levensloop bestudeerd. Er is specifiek aandacht voor datgene wat gedrags- en opvoedingsproblemen veroorzaakt én voor de belangrijke transities naar de adolescentie en de jongvolwassenheid.

Prinzie heeft verder expertise opgebouwd in interventiestudies, met als doel opvoedings- en gedragsproblemen te verminderen (‘Alles Kidzzz’) en jongeren te ondersteunen bij rouwverwerking (‘Rouwhulp’). Hij schreef onder meer het boek Waarom doet mijn kind zo moeilijk (2007). Prinzie heeft zich tevens gespecialiseerd in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek naar het opvoeden van kinderen en jongeren met een fysieke beperking of met een specifiek genetisch syndroom.

Leerstoel
Binnen de leerstoel richt Prinzie zich op de ontwikkeling en determinanten van gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit grootstedelijk en multicultureel perspectief. Ook kijkt hij naar de effecten van interventiestudies bij kinderen met een autismespectrumstoornis en bij kinderen met downsyndroom. Naast het hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit blijft Prinzie verbonden als onderzoekscoördinator in een instelling voor personen met een neuromotorische beperking in België.

 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, april 25). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus Medical Center, IMERR labmeeting.
 • W.M. van Eldik, P. Prinzie, M. Dekovic & A.D. de Haan (2018). Dynamic associations between marital stress and externalizing problem behavior from middle childhood to adolescence: The role of parental sense of competence. Poster presented at the Biennal Conference of the Association of Dutch Development Pyschology.: Wageningen, the Netherlands.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, juni 9). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Rotterdam, Erasmus University College, CEL innovation room.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, februari 21). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Rotterdam, Erasmus Education Research (EER) lunchmeeting.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, maart 30). De rol van zelfregulerend leren en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd toetsingssysteem. Breda, Avans Hogeschool, Kenniskring.
 • W.M. van Eldik, A.D. de Haan, L.R. Arends, M. Luijk & P. Prinzie (2017). Personality, depressive symptoms, marital stress, and parenting: An actor-partner interdependency model. Poster presented at the XV Biennial Conference of the European Association of Research on Adolescence (EARA): Cadiz, Spain.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, L.R. Arends & P. Prinzie (2017, april 20). The role of the assessment system in the relation between learning and performance. Utrecht, ICO National Spring School.
 • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2017, augustus 23). Academic progress under various assessment systems. Kopenhagen, ECER conference.
 • W.M. van Eldik, A.D. de Haan, L.R. Arends, M. Luijk & P. Prinzie (2017). Sub-dimensions of the interparental relationship and children's problem behavior: A meta-analysis. Paper presented at the 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP): Utrecht, the Netherlands.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, juli 13). The role of motivation, learning strategies and participation in academic performance under a renewed examination system: refitting a structural model. Amsterdam, Higher Education Conference.
 • R. Kickert, M. Meeuwisse, K.M. Stegers-Jager, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, november 2). Academic progress under various assessment regimes. Bad Schussenried, ICO International Fall School 2016.
 • R. Kickert, K.M. Stegers-Jager, M. Meeuwisse, P. Prinzie & L.R. Arends (2016, mei 25). De rol van motivatie, leerstrategieën en participatie in het behalen van studieprestaties onder een vernieuwd examensysteem. Rotterdam, Onderwijs Research Dagen.
 • W.M. van Eldik, P. Prinzie, M. Dekovic & A.D. de Haan (2016). Longitudinal associations between parental self-efficacy, perceived externalizing behavior and marital stress. Paper presented at the Biennial Conference of the Association of Dutch Developmental Psychology [Vereniging Nederlanse OntwikkelingsPsychologie] (VNOP): Wageningen, the Netherlands.
 • W.M. van Eldik, A.I.C. de Haan, P. Prinzie & L.R. Arends (2016). An APIM approach to the multiple determinants of parenting: Parental personality, depressive symptoms and marital stress. Paper presented at the Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA): Cadiz, Spain.
 • R. Kickert, M. Meeuwisse, P. Prinzie, L.R. Arends & K.M. Stegers-Jager (2015). De invloed van ' Nominaal is Normaal' (N=N) op de tijdbesteding van studenten. Onderwijs Research Dagen: Leiden (2015, juni 17 - 2015, juni 19).

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T16-16
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands