H.J.M. (Menno) Fenger

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

Menno Fenger is an Endowned Professor of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

He studied Public Administration and Organizational Sciences at the Catholic University Nijmegen. He finished his Ph.D. on the implementation of social policies in 2001. From 2000 – 2006 he worked as assistent professor at the Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam.

In 2006, he was a visiting scholar at the Center for European Studies, Harvard University. From 2006 tot 2008 he was a senior policy advisor at the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. In 2008, he returned to the Department of Public Administration, Erasmus University.

In his research, he focuses on the implementation of social policies, and on processes of policy change in this policy domain. Moreover, he is interested in developments in the new EU-member states. He published in various Dutch and English journals and books.

 • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger & P.W.A. Scholten (2017). Policy in action. Chiltenham: Edward Elgar
 • H.J.M. Fenger, E.J. van der Torre & M. Steen (2013). The Responsiveness of Social Policies in Europe. The Netherlands in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger & W.H. Voorberg (2013). UItkeringsfraude in perspectief. Den Haag: Boom/Lemma
 • H.J.M. Fenger & V. Bekkers (Ed.). (2012). Beyond Fragmentation and Interconnectivity. Public Governance and the Search for Connective Capacity (Innovation and the Public Sector). Amsterdam: IOS Press
 • H.J.M. Fenger, M. Steen, S.M. Groeneveld, E.J. van der Torre, M. de Wal, P. Frissen & V.J.J.M. Bekkers (2011). Sociaal beleid en legitimiteit. Nijmegen: VOC Uitgevers
 • H.J.M. Fenger, E.J. van der Torre & M.J.W. van Twist (2011). Uitvoeren naar vermogen. Innovatieve allianties in de sociale werkvoorziening. Nijmegen: Voc Uitgevers
 • V.J.J.M. Bekkers, A.G. Dijkstra, A.R. Edwards & H.J.M. Fenger (Ed.). (2007). Governance and the democratic deficit: Assessing the democratic legitimacy of governance practices. Aldershot: Ashgate
 • P. Henman & H.J.M. Fenger (Ed.). (2006). Administering welfare reform. International transformations in welfare governance. Bristol: Policy Press
 • K. van Oorschot, H.J.M. Fenger & M.J.W. van Twist (2016). Choice architecture as new governance. The case of the Dutch housing market. In E. Jupp, J. Pykett & F.M. Smith (Eds.), Emotional States (pp. 55-68). London: Routledge
 • H.J.M. Fenger & P. Koning (2015). Policy analysis by negotiation. In F. van Nispen & P. Scholten (Eds.), Policy Analysis in the Netherlands. Bristol: Policy Press
 • E.J. van der Torre, H.J.M. Fenger, M.J.W. van Twist & D. Bressers (2014). Dilemmas and Challenges in the Marketing of Hybrid Organizations: A Theoretical Exploration of Dutch Sheltered Work Companies. In International Journal of Financial Studies (pp. 1-14)
 • H.J.M. Fenger & P.J. Klok (2014). Beleidsinstrumenten. In Overheidsbeleid (9e druk) (pp. 189-204). Den Haag
 • H.J.M. Fenger & P.W. Koning (2014). Policy analysis by negotiation: trade unions, employer's organisations and the Social and Economic Council. In F van Nispen & P. Scholten (Eds.), Policy Analysis in The Netherlands (pp. 203-214). Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger (2013). Introduction: Social Policies from Solution to Problem. In J Garcia & I Monsonis (Eds.), Sustainability and Transformation in European Social Policy (pp. 1-5). Peter Lang
 • V.J.J.M. Bekkers & H.J.M. Fenger (2012). Beyond Fragmentation in Public Governance: The Search for Connective Capacity. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity: Public Governance and the Search for Connective Capacity (pp. 167-182). Amsterdam: IOS Press
 • H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (2012). Creating Connective Capacities in Public Governance: Challenges and Contributions. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity: Public Governance and the Search for Connective Capacity (Innovations in the Public Sector) (pp. 3-16). Amsterdam: IOS Press
 • H.J.M. Fenger & C.W.A.M. van Paridon (2011). Towards a globalization of solidarity? In Reinventing social solidarity across Europe (pp. 49-69). Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger (2010). Challenging Solidarity? An Analysis of Exit Options in Social Policies. In B. Greve (Ed.), Choice. Challenges and Perspectives for the European Welfare States (pp. 109-142). Chichester: Wiley Blackwell
 • H.J.M. Fenger (2009). Lifting the veil of ignorance? Solidarity in the age of risk calculations. In J. Barry, E. Berg, J Chandler & S. Piipola (Eds.), Dilemmas for Human Services (pp. 67-73). London: University of East London
 • H.J.M. Fenger & P.J. Klok (2008). Beleidsinstrumenten. In A. Hoogerwerf & M. Herwijer (Eds.), Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap (pp. 223-241). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • H.J.M. Fenger (2008). Trade Unions and Welfare Reform in Central and Eastern Europe. In J.J. Singh (Ed.), Changing Role of Trade Unions. A Paradigm Shift (pp. 209-240). Punjagutta: Icfai University Press
 • V.J.J.M. Bekkers, A.G. Dijkstra, A.R. Edwards & H.J.M. Fenger (2007). Governance and the democratic deficit: Introduction. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), Governance and the democratic deficit: Assessing the democratic legitimacy of governance practices (pp. 3-11). Aldershot: Ashgate
 • H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (2007). The governance concept in public administration. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), Governance and the democratic deficit. Assessing the democratic legitimacy of governance practices (pp. 13-34). Aldershot: Ashgate
 • V.J.J.M. Bekkers, A.G. Dijkstra, A.R. Edwards & H.J.M. Fenger (2007). Governance and the democratic deficit: an evaluation. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), Governance and the democratic deficit: Assessing the democratic legitimacy of governance practices (pp. 295-312). Aldershot: Ashgate
 • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger & E.H. Korteland (2007). Governance, Democracy and the European Modernization Agenda: A Comparison of Different Policy Initiatives. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), overnance and the Democratic Deficit. Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices (pp. 81-105). Hampshire: Ashgate
 • P. Henman & H.J.M. Fenger (2006). Reforming welfare governance: Conclusions. In P. Henman & M. Fenger (Eds.), Administering welfare reform. International transformations in welfare governance (pp. 257-278). Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger (2006). Shifts in welfare governance: the state, private and non-profit sectors in four European countries. In P. Henman & M. Fenger (Eds.), Administering welfare reform. International transformations in welfare governance (pp. 73-92). Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger & P. Henman (2006). Introduction: Administering welfare reform. In P. Henman & M. Fenger (Eds.), Administering welfare reform. International transformations in welfare governance (pp. 1-17). Bristol: Policy Press
 • M.M. Akkers & H.J.M. Fenger (2005). Het beleidsproces in theorie en praktijk. In P.H.M. van Hoesel (Ed.), Beleidsonderzoek in Nederland. Kennis voor beleid; ontwikkeling van een professie (pp. 49-63). Assen: Van Grocum
 • A. Cachet & H.J.M. Fenger (2004). De BZK Academie in perspectief. In L. Cachet & M. Fenger (Eds.), BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw (pp. 9-26). Amsterdam: Rozenberg
 • H.J.M. Fenger & A. Cachet (2004). Slotbeschouwing. In A. Cachet & H.J.M. Fenger (Eds.), BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw (pp. 169-183). Amsterdam: Rozenberg
 • H.J.M. Fenger & P.J. Klok (2003). Beleidsinstrumenten. In A. Hoogerwerf & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid. Een inleiding in de beleidswetenschap (pp. 241-260). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • H.J.M. Fenger (2003). Institutionele ontwikkeling en dynamiek in het beleid voor werk en inkomen. In J. Berghman & et. al. (Eds.), Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland (pp. 77-91). Delft: Eburon
 • H.J.M. Fenger, N. Chin-A-Fat, A. Frankowski & E.J. van der Torre (2016). Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke domein. (Extern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
 • H.J.M. Fenger & P. Misdorp (2015). Het beleidsproces en de rol van onderzoek. In P. van Hoesel, J. Mevissen & B Dekker (Eds.), Kennis voor beleid. Beleidsonderzoek in Nederland (pp. 120-138). Assen: Van Gorcum
 • M. Bigos, W. Qaran, H.J.M. Fenger, F. Koster & R.J. van der Veen (2014). Labour market resilience in Europe. (Inspires Benchmark Report). Rotterdam: EUR
 • H.J.M. Fenger & X.W. Maan (2014). Hoogwaardig handhaven in de gemeentelijke praktijk. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • L. Benda & H.J.M. Fenger (2014). Het aanspreken van klanten op verplichtingen. Een verkennende studie naar het voermogen van professionals in de sociale zekerheid om klanten aan te spreken op verplichtingen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • H.J.M. Fenger & W.H. Voorberg (2014). Het bestrijden van uitkeringsfraude: mogelijkheden en moeilijkheden. Justitiele Verkenningen, 40, 100-113.
 • H.J.M. Fenger & W.H. Voorberg (2013). Uitkeringsfraude: voorkomen is beter dan bestraffen. (blog). Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. (available: 22 Apr 2013).
 • H.J.M. Fenger & W.H. Voorberg (2013). Achter elk fraudegeval zit een verhaal. (blog). Binnenlands Bestuur: Kluwer. (available: 12 Apr 2013).
 • H.J.M. Fenger (2012, oktober 17). Handhaving in beweging. Schiedam, Presentatie voor MT en team handhaving.
 • H.J.M. Fenger (2012, oktober 11). Handhaving in beweging. Alkmaar, Bestuurlijk overleg RCF Noord-Holland.
 • H.J.M. Fenger (2012, mei 4). Handhaving van sociaal beleid: trends en dilemma's. Utrecht, Bijeenkomst Commissie handhaving, Divosa.
 • H.J.M. Fenger (2011, mei 16). Bijdrage rondetafelconferentie sociale zekerheid. Utrecht, Divosa rondetafelgesprek.
 • H.J.M. Fenger (2012, mei 15). Workshop handhaving. Almere, Divosa Voorjaarscongres.
 • H.J.M. Fenger (2012, november 22). De nieuwe fraudewet in de praktijk. Breukelen, RCF bijeenkomst.
 • H.J.M. Fenger (2012, juni 1). Trends en dilemma's in handhaving. Utrecht, Landelijk bestuurdersoverleg handhaving.
 • H.J.M. Fenger (2011, juni 20). Trends en dilemma's in de handhaving van sociaal beleid. Utrecht, Bestuurlijk overleg handhaving.
 • H.J.M. Fenger (2012, juni 9). Minisymposium Werken naar Vermogen. Maastricht, Divosa Voorjaarscongres.
 • H.J.M. Fenger (2011). Er is niet een beste oplossing. Werkt., 12-13.
 • H.J.M. Fenger (2011, april 4). Werken aan vitale coalities in de sociale zekerheid. Putten, Bestuurdersoverleg sociale zekerheid.
 • H.J.M. Fenger (2011, maart 29). Uitvoeringsarrangementen gemeenten - SW-bedrijven. Utrecht, Ronde tafelconferentie.
 • H.J.M. Fenger (2011, maart 23). Sociaal beleid en legitimiteit: Inzichten en conclusies. Den Haag, Boekpresentatie en symposium.
 • H.J.M. Fenger & E.J. van der Torre (2011, november 30). Ronde tafelconferentie Werken naar Vermogen. Rotterdam, Boekpresentatie.
 • H.J.M. Fenger, M. Steen & S.M. Groeneveld (2010). De legitimiteit en responsiviteit van sociaal beleid. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • H.J.M. Fenger (2010). [Bespreking van het boek Rijdende treinen en gepasseerde stations]. Openbaar Bestuur, 12, 26-26.
 • H.J.M. Fenger (2008). WWB-Beleid in beschouwing. (Extern rapport). Beverwijk: Rekenkamercommissie Beverwijk
 • H.J.M. Fenger (2006). Governance in het arbeidsomstandighedenbeleid. In Min. SZW (Ed.), Instrumentenanalyse (pp. 13-27). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • M. Bosker, H.J.M. Fenger, G.A. Marlet & C. van Woerkens (2005). Terugdringen werkloosheid. In G.A. Marlet & C. van Woerkens (Eds.), De effectiviteit van grotestedenbeleid (pp. 59-81). Utrecht: Stinchting Atlas voor Gemeenten
 • H.J.M. Fenger (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek A narrative analysis of watermanagement in England, Wales and the Netherlands]. .
 • H.J.M. Fenger, V.M. Domburg & L.J.J. Rogier (2002). Integrale Handhaving, Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van beleid ten aanzien van openbare inrichtingen. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2002). Integrale handhaving. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Centre for Public Governace
 • H.J.M. Fenger (2002). Samenwerking in het beleid voor werk en inkomen. Sociaal Bestek, 24-27.
 • H.J.M. Fenger & M. Noordegraaf (2001). Beleidsvrijheid van publieke managers. De werking en versterking van de beleidsvrijheidketen. Management Actueel. Nieuwsbrief behorende bij 'Management in Overheidsorganisaties', 1-23.
 • M.A. ter Mors, H.H.F.M. Daemen & H.J.M. Fenger (2001). Bestuurskracht Noordwijkerhout. (Extern rapport, Centre for Local Democracy (CLD), no 3). Rotterdam: EUR Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • H.J.M. Fenger (2000). Bespreking van: De herverdeelde samenleving: Ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat [Bespreking van het boek De herverdeelde samenleving: Ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat]. .
 • H.J.M. Fenger (2000). Bespreking van: Interactieve beleidsvoering. De binnenkant van het proces [Bespreking van het boek Interactieve beleidsvoering. De binnenkant van het proces]. .
 • H.J.M. Fenger (2013). Te weining aandacht voor 'onmoedwillige' fraudeur. Staatscourant , 5-5.
 • H.J.M. Fenger (2008, oktober 1). We zien een democratisering van de media. Zaman Nederland, pp. 20-21.
 • H.J.M. Fenger (2016). Van wie is de verzorgingsstaat? Over het eigenaarschap van publieke instituties. (2016, mei 13). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • H.J.M. Fenger, J. Hudson & C. Needham (Ed.). (2016). Social Policy Review 28. Analysis and debate in social policy. Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger, Z. Irving & J. Hudson (Ed.). (2015). Social Policy Review 27. Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger (2014, oktober 28). Beleid en sturing in de sociale zekerheid. Rotterdam, Collegetour Cluster Werk en INkomen gemeente Rotterdam.
 • K. Farnsworth, Z. Irving & H.J.M. Fenger (Ed.). (2014). Social Policy Review 26: Analysis and debate in social policy, 2014. Bristol: Policy Press
 • H.J.M. Fenger (2014, oktober 16). Samenwerking bij handhaving in het sociale domein. Amersfoort, Themadag handhaving.
 • H.J.M. Fenger (2014, juli 3). Workshop handhaving in het sociale domein. Zwolle, Workshop handhaving in het sociale domein.
 • H.J.M. Fenger (2014, juli 1). Kleine ondernemers in de bijstand. Utrecht, Divosa/Stimulansz seminar.
 • H.J.M. Fenger (2014, april 3). Internetfraude: een interactieve workshop. Den Haag, Congres gedragsbewust beleid in de Rijksoverheid.
 • H.J.M. Fenger (2014, april 2). Kennis en beleid: een introductie voor raadsleden. Rotterdam, Introductieprogramma nieuwe raadsleden gemeente Rotterdam.
 • H.J.M. Fenger (2014, januari 14). Integrale dienstverlening in de sociale zekerheid. onbekend, Stimulanz leergang Vakmanschap.
 • H.J.M. Fenger (De NieuwsBV) (2014, nov 21). Effectief bestrijden van uitkeringsfraude. [radio-uitzending]. In De NieuwsBV. Radio 1.
 • H.J.M. Fenger (2014, november 28). Beleid en sturing in 3D. onbekend, Trainneprogramma De Toekomst van Brabant.
 • H.J.M. Fenger (2014, december 18). Uitkeringsfraude bestrijden. onbekend, Beleidsoverleg SZW.
 • H.J.M. Fenger (2014, november 17). Workshop handhaving. KWI Congres, Utrecht.
 • H.J.M. Fenger (2013, april 25). Benefit fraud: a scientific perspective. Breukelen, SV Cafe.
 • V.J.J.M. Bekkers, M.W. van Buuren, A.R. Edwards & H.J.M. Fenger (2013). Between scientific evidence, commons knowledge and fact-free politics: contested knowledge in the case of Dutch climate policy. International Interpretive Policy Analysis Conference: Vienna (2013, juli 3 - 2013, juli 5).
 • E.J. van der Torre & H.J.M. Fenger (2013). Innovations in sheltered work policies in the Netherlands. ESPANET Conference 2013: Poznan (2013, september 5 - 2013, september 7).
 • H.J.M. Fenger, L. Benda & R.J. van der Veen (2013). Newest social risks in the social investment state. Social Policy Association Annual Conference: Sheffield.
 • H.J.M. Fenger (2013, april 18). Benefit fraud and enforcement policy. The Hague, Knowledge Platform Work and Income.
 • H.J.M. Fenger (2013, maart 5). Network municipality. Woudrichem, Lecture for Board and senior civil servants.
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2012) International Journal of Sociology and Social Policy .
 • H.J.M. Fenger (periode: 2012 t/m 2012). Reviewer Interuniversity Attraction Poles - Belgian Science Policy.
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2011) Public Management Review (print).
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2011) International Journal of Sociology and Social Policy .
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2011) International Journal of Social Welfare.
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2011) Beleidsonderzoek online .
 • H.J.M. Fenger (2008). Samenwerking en participatiebevordering. Jaarcongres VWL Samenwerkend: Limburg, Roermond (2008, oktober 20).
 • C.W.A.M. van Paridon & H.J.M. Fenger (2007). Towards a globalisation of solidarity? ECPR-conferentie: Pisa (2007, september 7).
 • V.J.J.M. Bekkers & H.J.M. Fenger (2004). Policy diffusion in the public sector. The case of knowledge centers in the Netherlands. Annual Conference of the Political Studies Association: Lincoln, UK (2004, april 6).
 • A. Cachet & H.J.M. Fenger (Ed.). (2004). BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw. Amsterdam. Amsterdam: Rozenberg
 • H.J.M. Fenger (2004). Trade unions and welfare reform in Central and Eastern Europe. NIG Conference: Rotterdam (2004, oktober 1).
 • H.J.M. Fenger (2004). Trade unions and welfare reform in Central and Eastern Europe. Paper for the EGPA Conference: Ljubljana (2004, september 1).
 • H.J.M. Fenger (2003). Knowledge, Ideas an Policy Beliefs: Explaining Change. ECPR Conference: Marburg (2003, september 1).
 • H.J.M. Fenger & V.M.F. Homburg (2003). Handhaven: doen of laten doen? De rol van overheid, burgers en bedrijfsleven bij de handhaving van beleid. Marktdag Sociologie: Nijmegen (2003, mei 1).
 • H.J.M. Fenger (2002). State, Market and Third sector in Employment Policy: An International Comparison. ISA World Congress: Brisbane (2002, juli 1).
 • H.J.M. Fenger (Ed.). (2002) Management Actueel. Nieuwsbrief behorende bij 'Management in Overheidsorganisaties'.
 • F. Adams, H.J.M. Fenger & C.W.A.M. van Paridon (2002). The Essence of Dynamics: Institutional Crisis, Policy Dynamics and Welfare State Change. EGPA Conference: Potsdam (2002, september 1).
 • H.J.M. Fenger (2001). Institutionele ontwikkeling en dynamiek in het beleid voor werk en inkomen. symposium "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw": Den Haag (2001, juni 14).
 • H.J.M. Fenger (2000). Policy Implemantation and Institutional Rational Choice: Linking Instrumentation Theory and the Institutional Analysis and Design Framework. IPSA World Congress: Quebec (2000, augustus 15).
 • H.J.M. Fenger (2000). Instututionele ontwikkeling en dynamiek in de uitvoering van het beleid met betrekking tot werk en inkomen. NIG conferentie: Enschede (2000, november 22).
 • H.J.M. Fenger & P.J. Klok (2000). Policy Implemantation and Institutional Rational Choice: Linking Instrumentation Theory and the Institutional Analysis and Design Framework. NIG Conference: Enschede (2000, november 22).

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T17-42
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Want to update your profile?

Download this manual (PDF).