Dr. L.J. (Bert) Altena

Bert Altena
Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam
 • L.J. Altena (2010). Réflexions sur l' analyse du syndicalisme révolutionnaire. à Contretemps: Bulletin de critique bibliographique, 37 , 29-43.
 • L.J. Altena (2008). Vroeg socialisme in een weerbarstige stad. Rotterdam in de jaren 1880. Holland Historisch Magazine, 40 (2), 114-132.
 • L.J. Altena (2003). Arthur Lehning. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden , 137-172.
 • L.J. Altena (1999). Zur Analyse des revolutionären Syndikalismus. Mitteilungsblatt des Institut zur Erforschung der Europäischen Arbeiterbewegung, 1999 (22), 5-36.
 • L.J. Altena (1998). Socialisme in de marge. Arbeiders, arbeidersbeweging, socialisme en verzuiling in Noord-Brabant. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis , 56-74.
 • L.J. Altena (1994). Lang leve het syndicalistische NAS. Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, 34 , 11-20.
 • L.J. Altena (1994). Bürger in der Sozialdemokratie. Ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) in den Niederlanden 1894-1914. Geschichte und Gesellschaft, 20 (4), 533-549.
 • L.J. Altena (1994). Haverschmidt en de sociale kwestie. De Negentiende Eeuw, 18 (1), 53-65.
 • L.J. Altena (2014). Machinist en Wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lansen, 1847-1931. Hilversum: Verloren
 • L.J. Altena (2014). Geen man en geen cent. Domela Nieuwenhuis, de Eerste Wereldoorlog en het antimilitarisme (FDN-lezingen, 13). Heerenveen: Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds
 • L.J. Altena & D. van Lente (2011). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 (3e herziene druk). Hilversum: Verloren
 • D. van Lente & L.J. Altena (2009). Gesellschaftsgeschichte der Neuzeit 1750-1989 vertaling van Vrijheid en rede (2006 2d ed). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht
 • L.J. Altena & D. van Lente (2006). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
 • L.J. Altena (Ed.). (2005). Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdamse revolutionair. Utrecht: Kelderuitgeverij
 • D. van Lente & L.J. Altena (2003). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
 • L.J. Altena & D. van Lente (2003). Vrijheid en Rede: Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
 • L.J. Altena (Ed.). (2002). De-industrialization: Social, Cultural, and Political Aspects (International review of social history, 10). Cambridge: Cambridge University press
 • L.J. Altena (1998). Honderd jaar sociaal. Teksten uit honderd jaar sociale beweging en sociaal denken in Nederland 1891-1991. Den Haag: SDU
 • L.J. Altena, A. Knotter & D. Damsma (Ed.). (1997). Labour, Social Policy, and the Welfare State. Papers presented to the Ninth British-Dutch Conference on Labour History. Amsterdam: @
 • L.J. Altena (1997). 'En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Amsterdam: @
 • C. Bantman & L.J. Altena (2014). Introduction: problematizing scales of analysis in network-based social movements. In C. Bantman & L.J. Altena (Eds.), Reassessing the transnational turn. Scales of analysis in anarchist and syndicalist studies (Routledge studies in cultural history, 33) (pp. 3-23). New York and London: Routledge
 • L.J. Altena (2014). A broken mirror. The library of Ferdinand Domela Nieuwenhuis. In Aad Blok, Jan Lucassen & Huub Sanders (Eds.), A usable collection. Essays in honour of Jaap Kloosterman on collecting social history (pp. 158-170). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • L.J. Altena (2014). A networking Historian: the Transnational, the National and the Patriotic in and around Max Nettlau's Geschichte der Anarchie. In C. Bantman & L.J. Altena (Eds.), Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies (Routledge Studies in Cultural History, 33) (pp. 62-83). New York and London: Routledge
 • L.J. Altena (2012). Works on Anarchism: The Low Countries. In R. Kinna (Ed.), The Continuum Compendion to Anarchism (pp. 401-405). London/New York: Continuum International Publishing Group
 • L.J. Altena & H. Wedman (2010). Sociaaldemocratie, ouderwetse vakbonden en nieuw anarchisme. De internationale brieven van Christiaan Cornelissen. In B van der Steen (Ed.), Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 2010 (pp. 103-129). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • L.J. Altena (2010). Analysing revolutionary syndicalism: the importance of community. In D. Berry & C. Bantman (Eds.), New perspectives on anarchism, labour and syndicalism: the individual, the national and the transnational (pp. 180-221). Newcastle: upon Tyne
 • L.J. Altena (2008). Leed en opstand ¿ de geschiedschrijving van Jacques Giele. In J. Giele (Ed.), De eerste internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbeweging van 1868-1876 (pp. 9-33). Utrecht: Kelderuitgeverij
 • L.J. Altena (2006). Vrijdenken-Politiek-Socialisme. De Dageraad en wereldverbetering 1855-1898. In B. Gansenbeek & J.C.H. Blom (Eds.), God noch autoriteit. Geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland (pp. 87-115). Amsterdam: Boom
 • L.J. Altena (2005). Nawoord. In L.J. Altena (Ed.), Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdamse revolutionair (pp. 355-413). Utrecht: Kelderuitgeverij
 • L.J. Altena (2005). Inleiding. In L.J. Altena (Ed.), Piet Honig, Herinneringen van een Rotterdamse revolutionair (pp. 7-21). Utrecht: Kelderuitgeverij
 • L.J. Altena (2000). Anarchisme in België en Nederland (1885-2000). In H. Arvon (Ed.), Het anarchisme (Facta) (pp. 113-143). Den Bosch: Voltaire
 • L.J. Altena (1998). The state -revolutionary syndicalism- mediators from below. In N. Randeraad (Ed.), Mediators between state and society (pp. 131-151). Hilversum: Verloren
 • L.J. Altena (1996). Continuïteit of een nieuw begin? Gilden en vakbeweging in Dordrecht, 1798-1872. In M. Bruggeman c.s. (Ed.), Mensen van de nieuwe tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (pp. 462-483). Amsterdam: @
 • L.J. Altena (1994). Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Karl Marx. In W. de Lobel & H. Ramaer (Eds.), Eerste Jaarboek Anarchisme (pp. 7-22). Moerkapelle: -
 • L.J. Altena (2013). De internationale anarchist en zijn nationale herkomst. De As. Anarcho-socialisties Tijdschrift, 181/182 , 39-44.
 • L.J. Altena (2010). Humor en Majesteit. In R. Raak & S. van der Velden (Eds.), Woorden in de strijd. Klassieke teksten van socialisten en hun actualiteit (pp. 57-65). Soesterberg: Aspekt
 • L.J. Altena (2008). Sterke netwerken weerstaan repressie. Over het anarchisme als sociale beweging. In Jaarboek anarchisme (pp. 1-12). Moerkapelle: De As
 • L.J. Altena (2008). Global Labour History. A State of the Art [Bespreking van het boek Global Labour History. A State of the Art ]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 121 , 94-95.
 • L.J. Altena (2007). Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme [Bespreking van het boek Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme ]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 4 (3), 143-144.
 • L.J. Altena (2006). Anarchisme in de wereld van salsa en samba. De As. Anarcho-socialisties Tijdschrift, 156 , 28-33.
 • L.J. Altena (2005). Mijn leven als vakbondsman en politicus [Bespreking van het boek Mijn leven als vakbondsman en politicus ]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2 (2), 132-133.
 • L.J. Altena (1998). Zielenherders op afroep. Historisch Nieuwsblad , 26-27.
 • L.J. Altena (1998). Emancipatie tussen aanhalingstekens. Kleio: Tijdschrift van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland , 15-19.
 • L.J. Altena (1997). 'En al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder'. Domela Nieuwenhuizen en familie-eer. Fryslân. Kwartaalblad van het Fries Genootschap , 24-26.
 • L.J. Altena (1997). Kolthek, Nas, Syndicalisme. Een reactie op Dick de Winter. De As. Anarcho-socialisties Tijdschrift, 117 (winter), 46-49.
 • L.J. Altena (1997). De briefwisseling van de Domela Nieuwenhuizen. Historisch Nieuwsblad , 28-32.
 • L.J. Altena (1995). Henri Polak, sociaal democraat. 1868-1943 [Bespreking van het boek Henri Polak, sociaal democraat. 1868-1943 ]. .
 • L.J. Altena (2013). De oude Adam. De Vrijdenker. Maandblad van de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, 44 (5), 12-15.
 • L.J. Altena (2012). Van intensief naar extensief lezen. Anarchistische uitleenbibliotheken 1890-1940. De As. Anarcho-socialisties Tijdschrift , 1-7.
 • D. van Lente & L.J. Altena (2009, augustus 22). Ontslag Ramadan tast de academische vrijheid aan. NRC Handelsblad , pp. Opiniepagina.
 • L.J. Altena (2004, oktober 30). Er is geen grootste Nederlander. Waar gaat het eigenlijk over in de week van de geschiedenis? Haarlems Dagblad, Brabants Dagblad en andere GPD-bladen , pp. 2-2.
 • L.J. Altena (2003). Domela Nieuwenhuis en de algemene werkstaking. De As. Anarcho-socialisties Tijdschrift , 1-11.
 • L.J. Altena (1995). Schermerhorn, Nicolaas Jacob Cornelis. In P.J. Meertens c.s. (Ed.), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (pp. 196-199). Amsterdam: -
 • L.J. Altena (1995). Harm Kolthek en het ouderdomspensioen. In C. Bronsveld c.s. (Ed.), Tweede jaarboek Anarchisme (pp. 74-80). Moerkapelle: -
 • C. Bantman & L.J. Altena (Ed.). (2014). Reassessing the transnational turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies (Routledge Studies in Cultural History, 33). New York and London: Routledge
 • L.J. Altena (2013). [Bespreking van het boek Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair ]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (online), 128 (2), 26-28.
 • L.J. Altena (2013). The accumulation of freedom: writings on anarchist economics [Bespreking van het boek The accumulation of freedom: writings on anarchist economics ]. Anarchist Studies, 21 (1).
 • L.J. Altena (2013). The Dutch Miracle [Bespreking van het boek Nederland en het poldermodel. Sociaal economische geschiedenis van Nederland, 1000-2000 ]. Openbaar Bestuur, 23/10 , 31-31.
 • L.J. Altena (2001, juni 21). Arbeidsomstandigheden: de staat, de werkgevers, de arbeidersbeweging en de arbeiders. 1890-1914 als onderzoeksmodel. Amsterdam, congres.
 • L.J. Altena (2001, september 26). De lange en bloedige weg. Over de geschiedenis van de Sovjet Unie. Rotterdam, nascholing voor leraren.
 • L.J. Altena (Ed.). (2000) International Review of Social History .
 • L.J. Altena (2000, april 27). Analysing revolutionary syndicalism: the importance of community. Perth, Australië, Lezing Curtin University Perth (Australië).

Address

Visiting address

Office: W L3-058
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands