J. (Ko) Colijn

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

Ko Colijn is Professor in International Relations at Erasmus University Rotterdam where he lectures on International and European Politics.

Ko Colijn is also General Director of the Clingendael Institute. Aside from managing the institute, his research focus is on multilateral governance in the international security domain.

He is a much requested commentator on diplomacy and security issues for both Dutch and foreign public news services. He is a regular contributor and editorial commentator for the influential weekly current affairs journal Vrij Nederland.

He graduated from Leiden University (NL) with a Master’s degree in Political Science in 1975. In 1989, he was awarded his doctorate from the same university for his thesis on the Dutch Arms Export Policy. 

 • J. Colijn (2005). Globale dreigingen en de nationale veiligheid van Nederland. In Min. BZK (Ed.), Nieuwsbrief Crisisbeheersing (3) 6. Den Haag: Ministerie van BZK
 • J. Colijn (2004). Weapons of Mass destruction: a medium Power Concern? International Journal, LIX (2), 347-375.
 • J. Colijn & A.C. Hemerijck (2001). Het aanpassingsvermogen van de Europese Verzorgingsstaat. Beleid en Maatschappij, 27 (4), 196-207.
 • J. Colijn (2000). Internationale Politieke Economie: herijking van de studie naar internationale politiek? Beleid en Maatschappij, 27 (1), 25-40.
 • J. Colijn (2000). IPESEC: Internationale politiek en veiligheid. Vrede en Veiligheid, Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken, 292-316.
 • J. Colijn (1999). Krijgsmacht of Vredesmacht, tussen politiek en analyse. Internationale Spectator, 53 (9), 500-504.
 • J. Colijn (1999). Het strategisch toekomstdebat. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 28 (1), 5-11.
 • J. Colijn (2011). De Goede Gesel van Oorlog? In S. Reyn & A. Teftedarija (Eds.), Het is Oorrrrlog, Liber Amicorum ter gelegenheid van het afscheid van prod.dr. Jan Geert Siccama (pp. 123-145). Den Haag: Min van Defensie
 • J. Colijn (2010). Afghanistan: doing the right thing? In Jaarboek Vrede en Veiligheid 2009 (pp. 7-29). Nijmegen: FMW Radboud Universiteit Nijmegen / Stichting Transaktie
 • J. Colijn (2010). Inhumane War in Warzone. In A. Hulst (Ed.), The battlefield of peacekeeping (pp. 104-107). [s.l.]: Aurora Borealis/ Noorderlicht publishers
 • J. Colijn (2009). De Nieuwe Wereld volgens het Boekje. In M. ten Hooven, B. Knapen, J-W Sap & C. Veldkamp (Eds.), De Nieuwe Wereld (pp. 188-198). Meppel: Boom
 • J. Colijn (2009). Between False Promises and Fair Practice: Institutions and De-Institutionalization in the Field of International Security. In J. de Zwaan, E. Bakker & S. van der Meer (Eds.), Challenges in a Changing World . Clingendael Views on Global and Regional Issues (pp. 25-43). Cambridge / The Hague: Cambridge University Press / T.M.C.Asser Press
 • J. Colijn (2009). On more than Just War. In Gelijn Molier & Eva Nieuwenhuys (Eds.), Peace, Security and Peace, Security and Development in an Era of Globalization - The Integrated Security Approach Viewed from a Multidisciplinary Perspective (International Relations Studies Series, 4) (pp. 377-393). [S.l.]: University of Southern California
 • J. Colijn (2008). Between False Promises and Fair Practice: Institutions and De-Institutionalization in the Field of International Security. In J. de Zwaan, E. Bakker & S. van der Meer (Eds.), Challenges in a Changing World. Clingendael Vieuws on Global and Regional Issues (Jubileumuitgave Clingendael) (pp. 25-43). The Hague: T.M.C.Asser Press
 • J. Colijn (2008). Het Nucleaire Jaar 2007. In B. Bomert, T. van den Hoogen & R.A. Wessel (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 2007 ¿Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands Perspectief (pp. 30-44). Amsterdam: Rozenberg Publishers
 • J. Colijn (2005). Weapons of Mass Destruction: a Medium Power Concern? In C. Steenman-Marcusse & A. van Herk (Eds.), Canada¿s Role in Peace and Liberty (sectie uit Building Liberty ¿ Canada and World Peace 1945-2005, 111) (pp. 75-101). Groningen: Association for Canadian Studies in the Netherlands
 • J. Colijn (2005). Irak: voortdurend geweld, afbrokkelende steun. In B. Bomert & T. van den Hoogen (Eds.), Jaarboek Vrede en veiligheid 2005. Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands Perspectief (Centrum voor Interernationaal Conflictanalyse & Management) (pp. 25-45). Nijmegen: Radboud Universiteit
 • J. Colijn (2004). Economie en Defensie - Realisme, moralisme en de Nederlandse wapenindustrie. In J. Hoffenaar, J. van der Meulen & R. de Winter (Eds.), Confrontatie en Ontspanning - Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (pp. 59-81). Den Haag: SDU
 • J. Colijn (2004). Nederland: specialist van het hellende vlak - nationale belangen in militair-strategisch perspectief. In Ministerie Buitenlandse Zaken (Ed.), ' Je Maintiendrai' (pp. 64-72). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • J. Colijn (2003). De Transatlantische Kloof in 2003. In B. Bomert, T. van den Hoogen & R.A. Wessel (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 2003 (pp. 71-96). Nijmegen: Centrum voor Internationale Conflictanalyse en Management
 • J. Colijn (2002). De Nederlandse Wapenuitvoer in Internationaal Perspectief. In B. Bomert, Th. van den Hoogen & R. Wessel (Eds.), Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands Perspectief. Jaarboek voor Vrede en Veiligheid 2002 (Cahier/KUN, Studiecentrum voor vredesvraagstukken, 0167-675x) (pp. 191-203). Nijmegen: KUN, Fac. der Beleidsw, Studiec. voor Vredesvraagstukken
 • J. Colijn & B. Limonard (2002). Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. In . WRR (Ed.), Rapporten aan de regering. Slagvaardigheid in de Europabrede Unie (65) (pp. 129-169). Den Haag: SDU
 • J. Colijn & P. Rusman (2000). Impasse in de internationale wapenbeheersing. In B. Bomert, Th. van de Hoogen & R. Wessel (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid. Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief (pp. 124-142). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, K.U. Nijmegen
 • J. Colijn (1998). Non Proliferation: Reinforcing the IAEA Nuclear Safeguards Regime in the 1990s. In B. Reinalda & B. Verbeek (Eds.), Autonomous Policy Making by International Organizations (pp. 93-108). London: Routledge
 • J. Colijn (1997). Vechtend op de wereldmarkt: In- en uitvoer van wapens door Nederland in de jaren negentig. In W Hout & M Sie Dhian Ho (Eds.), Aanpassing onder Druk, Nederland en de gevolgen van internationalisering (pp. 148-165). -: Van Gorcum
 • J. Colijn & P. Rusman (1995). Het Nederlandse defensiebeleid, wapenproduktie en -export. In B. Bomert & H. de Lange (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 1995 - internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief (pp. 177-196). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, FdB, KUN
 • J. Colijn (2014). De Bos-atlas uit 1911. Marineblad, 124 (1).
 • J. Colijn (2013). Nationaal belang en buitenlandse politiek, preadvies voor Adviescommissie Modernisering Diplomatie, Groep van Wijzen. (Intern rapport). Rotterdam en Den Haag: EUR/Clingendael
 • J. Colijn (2013). Chinees volkskapitalisme in de defensiesector. Marineblad, 123 (6), 21.
 • J. Colijn (2013). Onafhankelijk Schotland: kernwapenvrij? Marineblad, 123 (5), 17.
 • J. Colijn (2013). Presidentsverkiezingen in Iran. Marineblad, 123 (4), 27.
 • J. Colijn (2013). Kishore Mahbubani: naar een wereld. Marineblad, 123 (3), 30.
 • J. Colijn, A. Docters van Leeuwen, T. Lodders-Elfferich, P. Marres & V. Schoenmakers (2013). Modernisering van de Diplomatie, tussenrapport van de Groep van Wijzen. Advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • J. Colijn, M. Drent, K. Homan, J. Rood & D. Zandee (2013). Clingendael's visie op de krijgsmacht van de toekomst (Clingendeal's vision for the future of the armed forces of the Netherlands). Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
 • J. Colijn (2013). Column. Marineblad, 123 (2), 18.
 • J. Colijn (2013). Showback. Marineblad, 123 (1), 23.
 • J. Colijn, M. Drent, K. Homan, J. Rood & D. Zandee (2013). Krijgsmacht van de toekomst: politiek is nu aan zet. Internationale Spectator, 67 (6), 27-31.
 • J. Colijn (2013). Diplomatie in de Nieuwe Wereld. Internationale Spectator, 67 (3), 40-41.
 • J. Colijn & B. Bot (2013). Notitie over voorgenomen bezuinigingseffecten Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Vertrouwelijk). : EUR/Clingendael
 • J. Colijn (2013). Terugblik op 2013. Marineblad, 123 (8), 21.
 • J. Colijn (2013). Defensienota 'In het belang van Nederland'. Marineblad, 123 (7), 21.
 • J. Colijn (2012). Rode hoofden over rode lijnen. Marineblad, 122 (2), 29.
 • J. Colijn (2012). I want my Maggie back. Marineblad, 122 (1), 25.
 • J. Colijn (2012). Nationale Risicobeoordeling 2011. (nieuwsbrief). Bilthoven: RIVM. (available: 4 Sep 2012).
 • J. Colijn (2012). Vroeger was oorlog simpel. (nieuwsbrief). Den Haag: Clingedael. (available: 2 Nov 2012).
 • J. Colijn (2012). Ko Colijn over grondoffensief Gaza. (podcast). nos. (available: 16 Nov 2012).
 • J. Colijn (2012). Rijk achter de dijken - Buitenlandbeleid en de Tweede Kamerverkiezingen. (Extern rapport). Den Haag: Clingendael
 • J. Colijn (2012). Bruggen slaan, ook naar het buitenland? (nieuwsbrief). Den Haag: Clingendael. (available: 1 Dec 2012).
 • J. Colijn (2012). Modernisering van de Diplomatie, tussenrapportage aan de SG Ministerie van Buitenlandse Zaken. (Intern rapport). Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • J. Colijn (2012). Vroeger was Oorlog Simpel. De Gids, 175 (7), 34-38.
 • J. Colijn (2012). 26 april en gekantelde reputatie. Internationale Spectator, 66 (6), 289-290.
 • J. Colijn (2012). Succes heeft vele vaders. Marineblad, 122 (8), 15.
 • J. Colijn (2012). Herprioriteren. Marineblad, 122 (7), 20.
 • J. Colijn (2012). Twee maal niks of paars. Marineblad, 122 (6), 20.
 • J. Colijn (2012). Pivot. Marineblad, 122 (5), 33.
 • J. Colijn (2012). Zorgvuldig en verantwoordelijk. Marineblad, 122 (4), 33.
 • J. Colijn (2012). Kortere antennes, minder stenen. Marineblad, 122 (3), 23.
 • J. Colijn (2011). WikiLeaks en de gevaren van laaghangend fruit. International Spectator, 65 (3), 124-125.
 • J. Colijn (2011). De go-to-guys functie van Nederland. B en M, 38 (1), 131-133.
 • J. Colijn, B. Hendriks, F. Janssen, S. kamerling, R. Meijer, A. Pijpers, W. Post & S. Wolff (2011). De hernieuwde Arabische lente: tussen revolte en revolutie, CSCP Policy Brief. Den Haag: Instituut Clingendael
 • J. Colijn, L. van Schaik, R. Genderen & A. Teftedarija (2011). Kennisbundeling voor nichediplomatie. (blog). Clingendael Online publication. (available: 24 Nov 2011).
 • J. Colijn (2011). Veiligheid in een Kleinere Wereld. Ernst & Young Magazine, 22-23.
 • M. Drent, J. Colijn, B. van Ginkel & J. van der Lijn (2011). Kanttekeningen bij de voorgestelde Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan, CSCP Policy Brief 5. Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'
 • J. Colijn & K. Homan (2010). Verkennen, verkiezen en heroverwegen. (Extern rapport). Den Haag: Clingendael CSCP rapport
 • J. Colijn (2010). Decenniumkater. Internationale Spectator, 64 (2), 64-65.
 • J. Colijn (2010). De beer is niet los. Jason. Magazine voor Internationale Vraagstukken, 35 (1), 53-53.
 • J. Colijn (2010). De krijgsmacht ¿ verkennen, heroverwegen en verkiezen. Nationale veiligheid en crisisbeheersing, 8 (3), 42-44.
 • J. Colijn (2009). China: een dreigende dreiging. Internationale Spectator, 62 (3), 125-127.
 • J. Colijn (2009). Zachte Marine. Marineblad, 119 (1), 23-23.
 • J. Colijn (2009). Navo jarig. Marineblad, 119 (2), 19-19.
 • J. Colijn (2009). Het Nauw van Aden. Marineblad, 119 (3), 23-23.
 • J. Colijn (2009). Second Opinion. Marineblad, 119 (4), 21-21.
 • J. Colijn (2009). Verkennen ¿ Zeeën van Toekomst. Marineblad, 118 (5), 18-25.
 • J. Colijn (2009). Leidende Rol. Marineblad, 119 (6), 27-27.
 • J. Colijn (2009). Naar Zee. Marineblad, 119 (7/8), 21-21.
 • J. Colijn (2009). De Wereld in alle Staten. Vrede en Veiligheid, Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken, 37 (4), 419-435.
 • J. Colijn (2009). Afghanistan : Falen mag niet meer / de weerbarstige praktijk van interventies in conflictgebieden. Socialisme en Democratie, 66 (7/8), 28-36.
 • J. Colijn (2009). Van Plenty of Nothing naar `I will Survive¿: Bij de zestigste verjaardag van een bondgenootschap. Internationale Spectator, 63 (3), 121-126.
 • J. Colijn (2009). Onderzoeksjournalistiek en de commissie-Davids. Villamedia Magazine : Vakblad over Journalistiek, dec 2009.
 • J. Colijn (2009). Feed Yourselves First. The Broker, 13 (april 2009), 28-28.
 • J. Colijn (2009). Interventions. The Broker, 15 (august 2009), 32-32.
 • J. Colijn (2009). Pocket-sized foreign policy. The Broker, 17 (december 2009), 32-32.
 • J. Colijn (2009). NATO' s Role in Conventional Arms Control; a Contribution to NATO's New Strategic Concept. In B. Boxhoorn & D. den Dunnen (Eds.), NATO's New Strategic Concept. Moving beyond the Status Quo? (pp. 83-90) [S.l.]: Netherlands Atlantic Association
 • J. Colijn (2009). Bespreking van Hete Hangijzers- de aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen [Bespreking van het boek Hete Hangijzers- de aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen]. Militaire Spectator, 178(6), 353-355.
 • J. Colijn (2009). Ontwikkelingen rond internationale organisaties op het gebied van vrede en veiligheid. (CSCP Publication). Den Haag: Clingendaal
 • J. Colijn (2009). Klimaatverandering rond de Noordpool : Noordelijke Zeeroutes in Geostrategische Context. (Extern rapport). Den Haag: Clingendael
 • J. Colijn (2009). Climate Change in the Arctic, Northern Sea Routes in the Geostrategic Context. The Hague/Delft: Clingendael/ Delft University of Technology
 • J. Colijn & L.P. Lammers (2009). The Possibilities of a Container Shipping Service using the Northern Sea Route, Using Backcasting to gain insight in the Path that leads to a feasible Arctic Shipping Service. The Hague/Delft: Clingendael/ Delft University of Technology
 • J. Colijn (2008). Mind the Gap [Bespreking van het boek The Pentagon's New Map]. The Broker, 9, 23.
 • J. Colijn (2008). De Wereld in Alle Staten, Bart Tromplezing 2008 (bewerkt). Socialisme en Democratie, 65 (11), 8-20.
 • J. Colijn (2008). System Crisis. The Broker, 11, 24.
 • J. Colijn (2008). Talk Talk: Conflict mediation on the rise. The Broker, 7, 24.
 • J. Colijn (2008). Change. Marineblad, 118 (8), 27.
 • J. Colijn (2008). Vlagvertoon. Marineblad, 118 (1), 15.
 • J. Colijn (2008). Stuurlui aan Wal. Marineblad, 118 (6), 27.
 • J. Colijn (2008). Bestseller: US Army /Marine Corps Counterinsurgency FM 3-24. Marineblad, 118 (5), 23.
 • J. Colijn (2008). Uitbesteed en Afgeserveerd. Marineblad, 118 (4), 19.
 • J. Colijn (2008). Out of Africa. Marineblad, 118 (3), 23.
 • J. Colijn (2008). The Unknown Unknowns. Marineblad, 118 (2), 21.
 • J. Colijn (2008). Kaap de Goede Hoop. Marineblad, 118 (7), 33.
 • J. Colijn (2007). Ondiep. Marineblad, 117 (5), 23.
 • J. Colijn (2007, januari 13). EU Battlegroup BG-107: gedoemd tot niets doen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juli 5). De Nederlandse Missie in Uruzgan - randvoorwaarden en criteria bij eventuele verlenging. CSCP Policy Brief
 • J. Colijn (2007). Globale Dreigingen en de Nationale Veiligheid van Nederland. In G. Wismans (Ed.), Crisisbeheersing Andermaal Belicht (pp. 41-51). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Directie Crisisbeheersing
 • J. Colijn (2007). Buitenland best Belangrijk. Socialisme en Democratie, 64 (5), 23-30.
 • J. Colijn (2007). In dienst van¿de PvdA? Marineblad, 117 (9), 29.
 • J. Colijn (2007). Even Checken ¿ VS sluit overeenkomst met Mongolië. Marineblad, 117 (8), 29.
 • J. Colijn (2007). Walvissen versus George Bush. Marineblad, 117 (7), 21.
 • J. Colijn (2007). Michiel de Ruyter (`Beschuitkruimels¿). Marineblad, 117 (6), 21.
 • J. Colijn (2007, december 27). 2008: Het Jaar van de Waarheid. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007). Access denied. Marineblad, 117 (4), 27.
 • J. Colijn (2007). Ministerie van veiligheid en Ontwikkeling. Marineblad, 117 (3), 23.
 • J. Colijn (2007). Anti-terreur Dolfinarium. Marineblad, 117 (2), 23.
 • J. Colijn (2007). Taliban brengt Royal Navy tot Zinken. Marineblad, 117 (1), 28.
 • J. Colijn (2007). Do it yourself crisis making. The Broker, 19-20.
 • J. Colijn (2007). Conserving Monuments ¿ Global institutions increase security. The Broker, 19-20.
 • J. Colijn (2007). Bottom-up Arms Control - Coalitions of the Willing. The Broker, 18-19.
 • J. Colijn (2007). De Goede Instelling ¿ Op Zoek naar Mondiale Veiligheid. Vrede en Veiligheid, Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken, 36 (2), 161-179.
 • J. Colijn (2007). Maritieme Terreur en Gekaapte Oplossingen. CIA Magazine, 6 (3).
 • J. Colijn (2006). Tjerk Hiddes. Marineblad, 116 (3), 27.
 • J. Colijn (2006). De Een Procent Doctrine. Marineblad, 116 (5), 27.
 • J. Colijn (2006). De Perzische Golf weer in Beeld. Marineblad, 116 (6), 25.
 • J. Colijn (2006). Straat van Malakka. Marineblad, 116 (7), 27.
 • J. Colijn (2006). Gelegenheidscoalitie. Marineblad, 116 (8), 25.
 • J. Colijn (2006). Een kostbaar goed. Marineblad, 116 (1), 25.
 • J. Colijn (2006). De Sympathie van een Onverschillige Natie. Militaire Spectator, 175 (11), 550-551.
 • J. Colijn (2006). Het Darfur-dilemma. Marineblad, 116 (2), 25.
 • J. Colijn (2006). De Kofi-Annan top-10. Marineblad, 116 (4), 31.
 • J. Colijn (2005). Het Kernwapen ¿ met terugwerkende kracht overschat, nu onderschat. De Gids, 652-670.
 • J. Colijn (2005). Defensie: op zoek naar de sympathie van een onverschillige natie. Marineblad, 115, 136.
 • J. Colijn (2005). Calculerend Terrorisme kan ook over zee komen. Marineblad, 115, 102-112.
 • J. Colijn (2005). Een calculerend monster. Armex. Defensie Magazine, 4, 10-14.
 • J. Colijn (2004). Terrorisme: catastrofalisme en berekening. Liberaal Reveil, 45 (4), 133-139.
 • J. Colijn (2003). Massavernietingswapens: een zaak voor middelgrote landen? Atlantisch Perspectief, 27 (6), 13-22.
 • J. Colijn (2003). Het Fijne Onderscheid tussen Pre-emptief en Preventief optreden - Schuiven Kofi Annan en Bush naar elkaar toe? Internationale Spectator, 57 (11), 665-667.
 • J. Colijn (2002, mei 31). Naar een efficiente organisatie van Defensie: het rapport van de commissie-Fransen. Staatscourant, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001). Jaarboek Vrede en Veiligheid 2001: Ontwikkelingen in de Internationale Wapenbeheersing. (Extern rapport). Nijmegen: Centrum voor Internationale Conflictbeheersing, K.U.
 • J. Colijn (2000). Repliek boekbespreking [Bespreking van het boek Pyrrus in Kosovo]. .
 • J. Colijn (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Pyrrus in Kosovo]. .
 • J. Colijn (2000). Levensverwachting van defensienota's daalt snel. Militaire Spectator, 14-16.
 • J. Colijn (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek De financiën van de Europese Unie]. .
 • J. Colijn (1999). Het beleid ten aanzien van de Handel in Strategische Goederen. In B. Bomert (Ed.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 1999 - Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief (Cahier, 79) (pp. 194-204). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken
 • J. Colijn (1999). Good Old Nato, wat nu? Militaire Spectator, 168 (4), 176-183.
 • J. Colijn (1998). Het beleid ten aanzien van de Handel in Strategische Goederen. In B. Bomert & H. de Lange (Eds.), Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands Perspectief (pp. 237-253). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken
 • J. Colijn & P. Rusman (1997). Inwerkingtreding, implementatie en toekomst van de Chemische Wapen Conventie. In B Bomert & H de Lange (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 1997 - Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief (pp. 69-89). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken KU
 • J. Colijn (1997). Staten-Generaal - kwartaalkroniek van Nederalnds defensie- en veiligheidsbeleid. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 26 (1), 123-134.
 • J. Colijn (1996). Staten-Generaal - aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 25 (1), 115-124.
 • J. Colijn (1996). Staten-Generaal - aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 25 (3), 415-421.
 • J. Colijn & P. Rusman (1996). Wederwaardigheden van de chemische-wapenconventie. In B. Bomert & H. de Lange (Eds.), Jaarboek Vrede en Veiligheid 1996 - Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief (Jaarboek Vrede en Veiligheid, Cahier 70) (pp. 38-48). Nijmegen: KUN: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken
 • J. Colijn (1996). Staten-Generaal - aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 25 (2), 257-264.
 • J. Colijn (1995). Staten-Generaal, kwartaalsignalement van aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid op basis van Handelingen der Eerste en Tweede Kamer. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 24 (4), 516-524.
 • J. Colijn (1995). Staten-Generaal, kwartaalsignalement van aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid op basis van Handelingen der Eerste en Tweede Kamer. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 24 (2), 251-258.
 • J. Colijn (1995). Staten-Generaal, kwartaalsignalement van aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid op basis van Handelingen der Eerste en Tweede Kamer. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 24 (1), 106-112.
 • J. Colijn (1995). Wapenhandel: een politieke markt. Armex. Defensie Magazine, 6-9.
 • J. Colijn (1995). Staten-Generaal, kwartaalsignalement van aspecten van defensie- en veiligheidsbeleid op basis van Handelingen der Eerste en Tweede Kamer. Trans-aktie. Tijdschrift over de Wetenschap van Oorlog en Vrede, 24 (3), 374-380.
 • J. Colijn (2013, februari 23). Paus Benedictus in de wereldpolitiek. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013). Mali. Vrij Nederland.
 • J. Colijn (2013, maart 9). Norman Angell. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, maart 16). Geo-Cyprus. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, maart 23). Ontwikkeling. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, maart 30). Over het randje. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, maart 2). Solidarideit. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013). Dear friends, Philip Gordon over Brexit. Vrij Nederland.
 • J. Colijn (2013). Van Echelon naar PRISM. Vrij Nederland.
 • J. Colijn (2013, augustus 24). Gifgas is niet het dodelijkste wapen. NRC Handelsblad
 • J. Colijn (2013, augustus 23). De gaten in Obama's rode lijn. De Standaard
 • J. Colijn (2013, augustus 17). Europa en VN staan aan de zijlijn. De Tijd
 • J. Colijn (2013, april 8). Zonder Europa had Thatcher nooit de Falklandoorlog gewonnen. De Volkskrant
 • J. Colijn (2013, januari 19). Ook wij eisen een referendum. Vrij Nederland
 • J. ColijnHillary Clinton. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, februari 2). Onsportieve drones. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, februari 9). Game changers. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2013, februari 16). P.H. Kooijmans, Nota ontwapening en veiligheid 1973 i.m. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2012, januari 20). Soevereiniteit. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2012, januari 13). Meetellen (Hart van Europa). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2012, januari 6). Voorspellingen 2012 (clowns). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, maart 19). In elk land woedt een andere opstand. De Volkskrant
 • J. Colijn (2011, november 12). Iran atoom. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, januari 7). Zuid-Soedan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, januari 12). missie Kunduz. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, januari 21). Wiki-stan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, januari 28). Jasmijnrevolutie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, februari 9). Tahrirplein. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, maart 28). Responsibility to Select. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, maart 15). Gargantesk. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, april 15). Hillen: ¿Onrustige Tijden¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, augustus 22). Vroege terugblik op 9/11. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, februari 14). Arabische Revolutie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, maart 11). ¿Nederland teruggeven aan de Nederlanders¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, maart 19). Odyssey Dawn. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, september 23). Geo-Griekenland. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, april 25). Chemisch afval. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, april 26). Max van der Stoel: stille meester van het evenwicht. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, mei 11). LinkedOut. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, mei 17). Oorlogskinderen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, mei 28). The right side of history. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juni 4). Ratko Mladic. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juni 10). Komkommerterreur. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juni 17). Het VV. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juni 24). `Shooting and talking¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juli 1). In Noordwijk vergadert de Nuclear Suppliers Group. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, oktober 7). ge-tk-d. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, juli 21). CNN kwijt. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, augustus 23). Adembenemend. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, augustus 30). seringen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, september 5). Ik neem het u niet kwalijk als¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, september 9). nine eleven memorial. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, september 16). 23 september. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, september 28). Het Haqqani-netwerk. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, oktober 17). GBJ Hiltermann. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, oktober 27). Geheim omdat het geheim is ¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, oktober 27). `strategic patience¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, november 8). Europa met hangende pootjes naar China. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, november 18). Telefoon uit Oud-Beijerland. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, november 28). De PVV over Constantinopel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, december 1). Samen naar de uitgang. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, december 8). Biologische wapens conferentie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011, december 19). De vijf pleinen van 2011. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011). De Amerikaanse Factuur.
 • J. Colijn (2011). Ongeluksweek. Marineblad, 121 (2), 21.
 • J. Colijn (2011). Koortsachtige bezuinigingen ¿ naar de paracetamolkrijgsmacht? Marineblad, 121 (3), 8-12.
 • J. Colijn (2011). Vrienden onder elkaar. Marineblad, 121 (4), 17.
 • J. Colijn (2011). Speelboot. Marineblad, 121 (5), 11.
 • J. Colijn (2011). Moesson. Marineblad, 121 (6), 27.
 • J. Colijn (2011). Van tri naar dy? Marineblad, 121 (7), 23.
 • J. Colijn (2011). Het Jaar van de Pleinen. Marineblad, 121 (8), 17.
 • J. Colijn (2011). Tien Jaar na 9-11. Socialisme en Democratie, 176-182.
 • J. Colijn (2011). Go-to guys (25). The Broker, 24.
 • J. Colijn (2010, september 28). Noord-Duitsland. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 28). Kernwapensleutel: de broekzak van Bill Clinton. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, oktober 12). WRR-rapport, aan het Buitenland gehecht, Ben aan Ben. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, oktober 19). Wikileaks, Diplomacy in Action. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, oktober 26). Wiki-hereniging, Korea¿s. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, november 2). Euro saaaaaaai? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, november 9). De onbemande oorlog de robotisering van het leger. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, november 16). Zo had het ook gekund. Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, november 30). Maak van de NAVO een verzekeraar. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, december 17). Vier vragen over Jemen, een falende staat als derde front in de War on Terror (samen met H. Botje). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010). Buiten de Tasking (cie-Davids). Marineblad, 120 (1), 21-21.
 • J. Colijn (2010). Writ Large (Franse leveratie Mistral aan Rusland). Marineblad, 120 (2), 26-26.
 • J. Colijn (2010). Varen met kunst- en vliegwerk (Verkenningen). Marineblad, 120 (3), 17-17.
 • J. Colijn (2010). Déjà Vû: Arleigh Burke. Marineblad, 120 (4), 27-27.
 • J. Colijn (2010). Voetbalkunde (Geopolitiek van WK voetbal). Marineblad, 120 (5), 17-17.
 • J. Colijn (2010). Mastodonten (militaire samenwerking, Frankrijk ¿ VK. Marineblad, 120 (6), 17-17.
 • J. Colijn (2010). Bombshellton. Marineblad, 120 (7), 23-23.
 • J. Colijn (2010). Wikileaks. Marineblad, 120 (8), 15-15.
 • J. Colijn (2010). Oorlog in de 21ste eeuw. In Chr. van den Heijden (Ed.), Voorbij maar niet vergeten ¿ oorlog 65 jaar na de tweede wereldoorlog (pp. 61-64). Den Haag: Nationaal Comité 4 en 5 mei / ministerie van VWS
 • J. Colijn (2010, januari 12). commissie - Davids. Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, januari 19). Commissie - Davids, Irak (2). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, januari 19). De kennis van toen - toener - toenst. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, januari 26). 64000 falen: National Counter Terrorisme Center. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, februari 2). Supermacht China. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, februari 9). Uruzgan, Task Force Mariëtte, Binnenhofsudoku. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, februari 16). Toekomstverkenningen Defensie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, februari 23). Uruzgan: en toch. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 2). Icesave, penny wise pound foolish. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 9). Atoomtijd. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 16). Israel, nederzettingen, voor gek gezet, Joe Biden. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 16). Israel, nederzettingen, voor gek gezet, Joe Biden. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 23). Grieks drama, Euro. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, maart 30). Kernwapens, Volkel, Estland, Navo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, april 6). Krijgsmacht: Zwitsers zakmes (-je). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, april 13). Spanje, politiek processen, Balthasar Garzó. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, april 20). Uruzgan, PvdA, rechte rug, kromme redenering. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, april 27). Driehoekjes in de internationale politiek. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, mei 4). REV ¿ verkrachtingen als oorlogswapen, Dr. Congo ¿Rape Capital of the World¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, mei 11). Northern Law. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, mei 18). Irak; fregat Van Nes. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, mei 25). Geachte lijsttrekkers! Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juni 1). Israel Mavi Marmara. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juni 8). Umberto. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juni 15). Conflict in Kirgizië. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juni 29). Buiten de Afsluitdijk. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juli 13). Wel Link, toezicht DNB, Eijfinger. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juli 20). W = 27.38.0+1,81 X = oorlogsdoden. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, juli 27). Uruzgan vertrek TFU. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 3). New York, moskee Wilders. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 10). Averechts, ¿Aan de rechtsstaat wordt niet getornd. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 17). Internationale Wapenhandel, Deadly business. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 24). Vrij Nederland. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 24). Mexico, Plata o Plomo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, augustus 31). Lui in de Veiligheidsraad? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 7). Israel, nederzettingen, achteruit onderhandelen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 14). Stuxnet, Iran. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 21). Nederzettingen, reactie op Isr. Ambassadeur Harry Kneital. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 28). Defensie regeerakkoord: wat Hillen moet Willen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, september 28). VK ¿ Frankrijk, mastodontenakkoord. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2010, oktober 5). De toestand in de Wereld. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, maart 19). Frankrijk terug in de Navo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, maart 26). De Beer is niet los. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, april 2). cie-Davids. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, april 9). Over de Top. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, april 16). Barack Obama by speech. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, april 23). De Dode Dienstbare. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, mei 7). De Toestand in de Wereld. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, mei 14). Atomistan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, mei 21). Onbemand en onbemind. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, mei 28). Win-win ambassadeurs. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juni 3). U heeft het voor het zeggen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juni 11). Blije Nagelvijlsters. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juni 18). Na de nederlaag. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juni 25). Top Secret. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juli 2). Europa van Schaamte. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juli 9). Thirteen days. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juli 23). Vragende Partij. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, juli 30). Vechten om een insigne. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, augustus 6). Het Nijl-Schelde conflict. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, augustus 13). Winst. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, augustus 20). Onveilig. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, augustus 27). Dubbele straf. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, september 3). Groot Nieuws. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, september 10). Christelijk kernpunt. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, september 17). Break out. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, september 24). Soviet Intentions 1965-1985. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, oktober 1). Friendship. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, oktober 8). Task Force Martijn. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, oktober 22). Boeroendi. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, oktober 29). Twee maten. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, november 5). Konkelcratie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, november 12). 7 minuten. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, november 19). Khan-Nederland-China. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, november 26). Bende van Hier. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, december 3). Rotterdam 1940. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, december 10). Afghanistan 10 V/A. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, december 24). Decenniumdoelen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, oktober 15). Scheringahypotheek uit Oslo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009). Weblog Collateral Damage - update 2009. Actuele ontwikkelingen op het gebied van vrede en veiligheid: (2002, januari 1).
 • J. Colijn (2009). Kerkhof van de Koude Oorlog. Nieuwsbrief - Vrienden Legermuseum, 2 (zomer 2009).
 • J. Colijn (2009, januari 8). Gaza-oorlog. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, januari 15). Na 2010. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, januari 22). Deining. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, januari 29). De eerste week Obama. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, februari 5). Eenzaam en Onhoudbaar. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, februari 12). Wereldvoedselrace. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, februari 26). Global Zero. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, maart 5). Kill Zone. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2009, maart 12). Afpak of Pakaf. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, januari 5). Het Jaar van de Waarheid. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, december 24). Op eigen kracht. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, januari 12). Olieprijs $100. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, januari 19). Area of Responsibility: waar waren de special forces 2002 Afghanistan? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, januari 26). De Bende van Vier (nuclear free world, Wall Street Journal). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, februari 2). De `unk-unk' (unknown unknowns in de intelligence wereld). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, februari 9). De terroristische `entiteit' (arrest Hof inzake Hofstadgroep). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, februari 16). Help, Kosovo is onafhankelijk! Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, februari 23). De hoe-wat-regel van de cie-Dijsselbloem: toepasbaar op buitenlandbeleid? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, maart 1). De Northropaffaire - bij het proefschrift van Anet Bleich over Den Uyl. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, maart 8). Het Krijgsbedrijf. Bij de dood van journalist Jan Eijkelboom. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, maart 15). Voorstel M.Verhagen aan Navo: iedereen overal inzetbaar in Afghanistan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, maart 22). De rekening achteraf: Operatie Iraqi Freedom vijf jaar geleden. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, maart 29). Na de oorlog: Bilmes/Stiglitz The Three Trillion Dollar War. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, april 5). Totaalvoetbal. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, april 12). Een nucleaire droom (Nederland-Israel). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, april 19). Inzetbaarheidsratio Nederlandse leger: een op de dertig. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, april 26). Einde van de Pax Americana? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, mei 10). China boycott: kritiek Foreign Policy op architect Rem Koolhaas. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, mei 17). Navo steunt raketschild ondanks: `Dat gaat in Boekarest niet gebeuren'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, mei 24). Disaster Diplomacy. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, mei 31). Dutch Cabaret: onthullingen in the History of Foreign Relations of the US. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 7). Zonder instemming (intervenieren in het buitenland). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 13). Human Security Brief 2007. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 20). Iers nee tegen EU-Verdrag. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 27). Strategic Rape: systematische verkrachting als wapen in oorlog. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juli 5). Vals Lachje in Den Haag: Iers nee torpedeert Frans EVDB-beleidsvoornemen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juli 26). Kennisembargo Iraanse studenten Nederlandse universiteiten/instituten. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, augustus 2). Buigend Recht. Karadzic gearresteerd, toetredingsbeleid EU-Servie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, augustus 9). Twee jaar in Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, augustus 16). Donkere Wolken, climate security. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, augustus 23). 08-08-08. Georgië-Rusland, een neorealistische opleving. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, augustus 30). Berlusconi / Italie: fragiele staat ? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, september 6). De Fuik / JSF. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, september 13). Zonodig: geopolitiek neorealisme. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, september 20). Aan twee kanten van de Grens: nieuwe VS-strategie Afghanistan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, september 27). PvdA-leden: Georgië mag lid worden van de Navo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, oktober 4). Tax Americana. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, oktober 11). Nucleair Systeemrisico. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, oktober 18). IceSave, geschenk uit IJsland. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, oktober 25). Politieke Steun aan Oorlog Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, november 1). 'Met de vijand van de vijand van de vijand van'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, november 15). Escort Service / piraten bij Somalië. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, november 22). G-20 topoverleg / Schaduwmacht. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, november 29). Wijze uit het Oosten / Kishore Mahbubani. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, december 6). Aanslagen Mumbay. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, december 13). Op eigen kracht. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 9). Atoomspion Khan vrij? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, juni 24). Geen woorden voor Afghanistan. Volkskrant
 • J. Colijn (2008, september 7). In gesprek met Toos en Daan Fallaux, interview in afscheidsnummer `Emilio'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2008, oktober 25). De Wereld in Alle Staten. Bijlage Het Laatste Woord. Het Parool
 • J. Colijn (2008, november 8). Adviezen aan de nieuwe president van de VS (coverstory). Het Parool
 • J. Colijn (2007, november 17). De samenhang tussen Afghanistan en Pakistan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, januari 6). Jaaroverzichten dienen nergens toe. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, januari 20). `Not interested¿ , in 1999 gewaarschuwd voor wederopbouwcrisis Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, januari 27). Chinese anti-ASAT proef, ruimteoorlog? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, januari 27). Legerolifanten en marinelama¿s. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, februari 3). Binnenste Buitenland: de poreuze driehoek BZ-OS-Defensie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, februari 10). Na München en Poetin: terug naar de Koude Oorlog? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, februari 24). Uruzgan, pas op de plaats? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, maart 3). Oslo Declaration: samen clusteren. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, maart 10). De ontwikkeling van het `nucleaire mobieltje¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, maart 17). Loyaliteit zonder grenzen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, maart 24). Nederland en de Anglosphere (Gideon Rachman). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, april 7). Serviëde prijs voor het uitleveren van Mladic. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, april 14). Uruzgan, doorgaan na augustus 2008? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, april 21). Het raketschild in Europa en de Navo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, april 28). Nederlandse regering om: Europa best weer belangrijk. Vrij Nederlan
 • J. Colijn (2007, mei 5). Probleemwijken in de wereld (megacities en veiligheid). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, mei 12). Om ons heen¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, mei 19). Blair: toch een staatsman? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, mei 26). De nooit-meer-missen-kogel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juni 2). Burgerslachtoffers in Afghanistan: `terrible mistakes¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juni 9). 10 jaar CWC, maar ook: de chlorinebom. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juni 16). The Khatmandu Post 21 January 2004. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juni 23). Afghanistan en zijn suicide bombs. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juni 30). EU-top Berlijn, het Europees Verdrag. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juli 7). De Verbergwedloop (private intelligence). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, augustus 4). 49 Meterband, 5955 kHz. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, augustus 11). VS sluit grote wapencontracten met landen in het M-O. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, augustus 18). Shell helpt. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, augustus 25). Zelfevaluatie Nationale Veiligheid. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 1). Smeltende verlangens ¿ de noordwestroute boven Canada wordt bevaarbaar. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 8). Het gelijk van de Buschauffeur ¿ het Mea Culpa over Irak van Michael Ignatieff. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 15). De Kosovo proefballon van Maxime Verhagen, `knettergek¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 22). Maxime weet meer! Interview in NRC-H over Iran en nonproliferatie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 29). Osirak-2 (De geheimzinnige raid van Israel op een Syrisch doelwit). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, oktober 6). Den Haags eigen `little surge¿ in Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, oktober 13). Blackwatering veiligheid. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, oktober 27). Turks Kruit. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, november 3). On(in-)grijpbaar Darfur. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, november 10). Obituary Henk Vredeling. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, november 17). De samenhang tussen Afghanistan en Pakistan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, november 24). Annapolis. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, december 1). Onneembaar Paramaribo. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, december 8). Tel mee! Blijven in Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, december 15). Het verkeerde been (NIE-schatting Iran). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, maart 31). De worsteling met het onderzoek naar de politieke steun aan de oorlog tegen Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, mei 19). Nederland in Uruzgan - hoe het toch een vuile oorlog werd. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, september 15). Op zoek naar de Goede Oorlog ¿ wanneer mag je militair ingrijpen? VN-essay. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, juli 28). Daniel Fried. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2007, oktober 20). Al Gore¿s veiligheid. Het ENMOD-Verdrag. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, januari 7). ICT `profiling¿ en videobewaking als antiterreurinstrument. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 16). De betekenis van de Congress-verkiezingen voor het Amerikaans buitenlands beleid (deel 2). De Gelderlander
 • J. Colijn (2006, januari 21). Het gasconflict rond Oekraine: wat is `macht¿ ? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, januari 28). Antiterrorisme: de nieuwe nucleaire doctrine van Chirac. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, februari 4). Uruzgan (2) : Nederland te goed voor oorlog? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, februari 11). Cartoonangst. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, februari 18). De nucleaire overeenkomst tussen de VS en India: meten met twee maten? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, februari 25). Het Bundesverfassungsgericht verbiedt het neerschieten van gekaapte vliegtuigen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, maart 4). Terreurboekhouden. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, maart 11). Kindsoldaten en het Leger van de Heer. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, maart 18). De dood van Milosevic: het Joegoslavie Tribunaal leeft nog. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, maart 25). De preemptieve en preventieve klap. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, april 1). De eindeloze uitlevering van Mladic. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, april 8). Het artikel van Stephen Walt en John Mearsheimer over de rol van het AIPAC. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, april 15). De snelkkookbom (Red Teams in antiterreur). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, april 22). WRR-rapport: de dialoog met Hamas aangaan? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, april 29). Uruzgan: de veiligheid verslechtert. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 6). Energy Security revisited: de olieboycott van 1973. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 20). De Wet van Thomas Friedman: oliecratie. Vij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 27). Goddelijke siddering: de proefexplosie `Divine Strake¿. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 3). Grenzen aan Hekken. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 10). De VN alarmeert journalisten: 10 verwaarloosde rampen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 17). Operatie-Babylon: 25 jaar geleden de raid op Osirak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 24). VN-FIFA 0-1. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juli 1). De Een-procent doctrine (Ron Suskind). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juli 8). Een Uruz-rompkabinet. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juli 29). Wapenhandel voor de Vrede. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 8). Vechten tot de Laatste Druppel (waterschaarste in de wereld). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 12). Het Nieuwe Midden-Oosten (plan in Armed Forces Journal). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 19). Clean Break (Irak). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 26). Schending van VN-resolutie 1701 (Libanon). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 2). En weer: de Week van Iran (Nucleaire kwestie). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 9). Enduring Taliban (5 jaar Enduring Freedom). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 16). `Zeer tevreden geirriteerd¿ (Bot over CIA-detentiekampen en rendition). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 23). De Beste van de Klas (Nederland en Ontwikkelingssamenwerking). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 30). De verjaardag van de Comprehensive Test Ban Treaty. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, september 30). Ministeriele Onverantwoordelijkheid. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, oktober 2). Woordenstrijd ¿ verkiezingsprogramma¿s. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, oktober 7). Leeglopend Glas. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, oktober 14). De As van Mislukking. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, oktober 21). Luxe Doelwit (waar komt het EU-Galileo-hoofdkwartier?). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, oktober 28). Moeras Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 4). Arsm Control Treaty: Lobbyen voor het Goede Doel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 11). Mevrouw Coomaraswamy (oorlogskinderen). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 18). Van Bush-43 naar Bush-41 (buitenlands beleid na de Amerikaanse verkiezingen). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 25). Buitenland: Best niet Belangrijk. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, december 2). Aangeslagen Europa (RAND Terreuranalyse). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, december 9). Boer zoekt Bom (Terror Farm, Foreign Policy publication). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, december 16). Wereldvreemd (Nederland en het buitenland). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, november 14). Parallel Processing: interviews met Dr.Eelco Runia en prof./dr.Hans Blom over het Srebrenic-Onderzoek door het NIOD. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, februari 18). Het nucleaire programma van Iran, overzichtsartikel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 13). De Holland-Amerika Lijn (1) zoektocht door de National Security Archives naar telegramverkeer over de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen in 1973-1974. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 20). De Holland-Amerika-Lijn (2) vervolg. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, mei 20). Interview met Mohammed El Baradei. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 17). Uruzgan: het is oorlog (start operatie Mountain Thrust). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, juni 24). Uruzgan: `Preventief terugslaan¿ ¿ het verschil tussen patrouillerend schieten, verkennend schieten en vechtend schieten. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 19). Interview met de Commandant der Strijdkrachten, generaal D.Berlijn. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, augustus 19). Overzicht van gevechten in Uruzgan sinds mei 2006. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2006, maart 2). Burgeroorlog in Irak ? De Gelderlander
 • J. Colijn (2006, augustus 28). Het nucleaire conflict met Iran. De Gelderlander
 • J. Colijn (2006, november 15). De betekenis van de Congress-verkiezingen voor het Amerikaans buitenlands beleid (deel 1). De Gelderlander
 • J. Colijn (2006, januari 14). Naar Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (1999, januari 9). Saddam sluit zich steeds verder op in zijn kooi na Desert-Fox. Vrij Nederland, pp. 11-11.
 • J. Colijn (1999, december 4). Geen afscheid van de koude oorlog. Vrij Nederland, pp. 16-16.
 • J. Colijn (1999, januari 16). De kaasblokjes van Frank de Grave, Hoofdlijnennotitie Defensie. Vrij Nederland, pp. 7-7.
 • J. Colijn (1999, januari 23). Stijgers en dalers op de Pitbull-lijst van het RUSI. Vrij Nederland, pp. 29-29.
 • J. Colijn (1999, januari 23). Vuur blussen met olie in Kosovo. Vrij Nederland, pp. 15-15.
 • J. Colijn (1999, januari 30). Tijdens de oorlog liever geen mist. Vrij Nederland, pp. 11-11.
 • J. Colijn (1999, februari 6). De nucleaire puinhoop in Rusland. Vrij Nederland, pp. 10-10.
 • J. Colijn (1999, februari 13). De listen en trucs in de Bijlmerenquête. Vrij Nederland, pp. 12-12.
 • J. Colijn (1999, februari 20). De raid op PKK-leider Abdullah Ocalan. Vrij Nederland, pp. 9-9.
 • J. Colijn (1999, februari 20). De regie van Rambouillet. Vrij Nederland, pp. 18-18.
 • J. Colijn (1999, maart 27). Hopen op ijdelheid, toeval en geluk, de Eurotop in Berlijn. Vrij Nederland, pp. 9-9.
 • J. Colijn (1999, maart 27). Gids bij Allied Force 1. Vrij Nederland, pp. 14-14.
 • J. Colijn (1999, maart 27). Hypermacht Amerika. Vrij Nederland, pp. 35-35.
 • J. Colijn (1999, april 3). Gids bij Allied Force 2. Vrij Nederland, pp. 13-13.
 • J. Colijn (1999, april 10). Gids bij Allied Force 3. Vrij Nederland, pp. 12-12.
 • J. Colijn (1999, april 17). De dubieuze financiering van Chengdu-airport door Nederland. Vrij Nederland, pp. 35-35.
 • J. Colijn (1999, april 17). Gids bij Allied Force 4. Vrij Nederland, pp. 13-13.
 • J. Colijn (1999, april 24). Gids bij Allied Force 5. Vrij Nederland, pp. 20-20.
 • J. Colijn (1999, mei 1). Gids bij Allied Force 6. Vrij Nederland, pp. 16-16.
 • J. Colijn (1999, mei 8). Gids bij Allied Force 7. Vrij Nederland, pp. 13-13.
 • J. Colijn (1999, mei 8). (inleiding bij de artikelenserie over) De Haagse Vredesconferentie. Vrij Nederland, pp. 15-15.
 • J. Colijn (1999, mei 8). Onontkoombaar: de etnobom, interview met dr. Vivienne Nathenson. Vrij Nederland, pp. 37-37.
 • J. Colijn (1999, mei 15). Gids bij Allied Force 8. Vrij Nederland, pp. 19-19.
 • J. Colijn (1999, mei 22). Gids bij Allied Force 9. Vrij Nederland, pp. 18-18.
 • J. Colijn (1999, mei 29). Gids bij Allied Force. Vrij Nederland, pp. 19-19.
 • J. Colijn (1999, juni 12). Gids bij Allied Force 10. Vrij Nederland, pp. 23-23.
 • J. Colijn (1999, juni 19). Lessen uit de Kosovo-oorlog. Vrij Nederland, pp. 10-10.
 • J. Colijn (1999, augustus 14). Generaal Clark wordt bedankt. Vrij Nederland, pp. 10-10.
 • J. Colijn (1999, augustus 21). Scenario voor een after salesoorlogje tussen India en Pakistan. Vrij Nederland, pp. 10-10.
 • J. Colijn (1999, augustus 21). Afrika's Eerste Wereldoorlog. Vrij Nederland, pp. 19-19.
 • J. Colijn (1999, september 11). Het geheime kamertje van de werelddiplomatie. Vrij Nederland, pp. 31-31.
 • J. Colijn (1999, september 25). Handen wringen in Wenen. Vrij Nederland, pp. 20-20.
 • J. Colijn (1999, september 25). Waarom komen de blauwhelmen steeds te laat? De kwestie in Timor. Vrij Nederland, pp. 14-14.
 • J. Colijn (1999, september 9). Bij de dood van A.J.J. Ooms, het laatste interview. Vrij Nederland, pp. 20-20.
 • J. Colijn (1999, oktober 23). Amerika verwijdert zich van de wereld. Vrij Nederland, pp. 22-22.
 • J. Colijn (1999, november 6). Voor schoolkinderen is de Muur nog niet gevallen. Vrij Nederland, pp. 28-28.
 • J. Colijn (1999, november 13). De wapenexport uit Nederland. Vrij Nederland, pp. 16-16.
 • J. Colijn (1999, november 20). Laag water, het Srebenica-onderzoek. Vrij Nederland, pp. 6-6.
 • J. Colijn (1999, december 11). De Amerikanen blijven de baas over de Europese Interventiemacht. Vrij Nederland, pp. 10-10.
 • J. Colijn (1999, januari 9). De stalinistische thuiszorg. Vrij Nederland, pp. 19-19.
 • J. Colijn (1998). Een wetenschapper die aantoonde dat politiek en economie niet van elkaar te scheiden zijn. De Rotterdamse Economist (EFR), 1 (1), 15-16.
 • J. Colijn (1998). De Schelde worstelt maar komt niet boven. Vrij Nederland, 56 (49), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De burgeroorlog in Algerije. Vrij Nederland, 56 (2), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De niet-Israëlverklaring was per ongeluk jarenlang wettig. Vrij Nederland, 56 (3), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De internationale rechtsorde mag een half miljoen kosten- de export van overtollig legermaterieel. Vrij Nederland, 56 (4), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De Nederlandse krijgsmacht is bijna net zo sterk als die van Irak- de RUSI krachtpatsers top-100. Vrij Nederland, 56 (5), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een toegift op de operatie Dessert Storm - iraks geheime biologische wapens. Vrij Nederland, 56 (6), 0-0.
 • J. Colijn (1998). McDonald's schrijft de wereld zijn recept voor- een interview met George Ritzer. Vrij Nederland, 56 (7), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Den Haag is soms vredesstad. Vrij Nederland, 56 (7), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Tien vragen en antwoorden over operatie Desert Thunder. Vrij Nederland, 56 (8), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Boekbespreking The Elevenmth Palgue Leonard A. Cole. Vrij Nederland, 56 (12), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Bij de dood van Mancur Olson. Vrij Nederland, 56 (12), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een zorgvuldig geregisseerde lobby van de Nederlandse bouwers. Vrij Nederland, 56 (12), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een interview met Piet Hein Donner. Vrij Nederland, 56 (15), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een geheim rapport over marinevliegkamp Valkenburg- wordt Leiden ontzet? Vrij Nederland, 56 (16), 0-0.
 • J. Colijn (1998). India wil zijn positie'witten'- bij de Indiase kernproef. Vrij Nederland, 56 (20), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Kahn bestelt nog steeds uitrusting in Nederland - Pakistaanse atoomspion. Vrij Nederland, 56 (23), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Suggestief plunderen in 'de oogst van onze eeuw' -plagiaatestafette. Vrij Nederland, 56 (26), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Defensie: weer zelf op zoek naar bezuiniging. Vrij Nederland, 56 (26), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De taiwanese atoombom is niet denkbaaldig- de levering van verrijkt uranium door Nederland aan Taiwan. Vrij Nederland, 56 (27), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De vader van de islamitische bom verklaart zich nader. Vrij Nederland, 56 (29), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Is Nederland een moordland. Vrij Nederland, 56 (29), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Het warme bad van Kok-2 (met anderen). Vrij Nederland, 56 (32), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een onderzoek naar een onderzoek naar...Srebrenica. Vrij Nederland, 56 (34), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Het bombardement van El Zjifa- een waarschuwingsschot. Vrij Nederland, 56 (35), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Is het de schuld van het kapitaal - de kaartenhuiseconomiën. Vrij Nederland, 56 (37), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Nederland heeft nog steeds een begrafenisritueel nodig- bij het rapport van Van Kemenade. Vrij Nederland, 56 (40), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De ophef rond DMMP- een nuttige vorm van opruiing. Vrij Nederland, 56 (41), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De tactiek van onderhandelaar Richard Holbrooke- twijfel over het akkoord Kosovo. Vrij Nederland, 56 (42), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De geldpotten van Europa: Kok en Zalm lopen uit de Europas. Vrij Nederland, 56 (43), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Een lucratieve transactie met een dictator: oude Nederlandse tanks voor Chili. Vrij Nederland, 56 (43), 0-0.
 • J. Colijn (1998). El Zjifa- de cheriff moet af en toe schieten om de schik erin te houden. Vrij Nederland, 56 (46), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Bij het afscheid van Helmuth Kohl. Lubbers: Kohl wilde op zijn eentje mister Europe zijn. Vrij Nederland, 56 (44), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Zand erover: gifgas gebruik in de Joegoslavische oorlog. Vrij Nederland, 56 (48), 0-0.
 • J. Colijn (1998). Paars wapenexportbeleid. Vrij Nederland, 56 (48), 0-0.
 • J. Colijn (1998). De Invoering van de MUB. Erasmus Magazine, 12-12.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, juni 7). Hoe houd je legertrucks voor krijgsheren tegen? Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, juni 14). De puzzel van Kok en Van Mierlo. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, juni 28). Nederland kan zijn wil niet opleggen. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, juli 5). Meer inzicht? Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, augustus 9). De huurling als interimmanager. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, augustus 30). Kinderen van de rekening. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, september 6). Queen of mines. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, oktober 4). Het chemische wapen is bijna uitgerangeerd. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, november 15). Spuit, Pijp en Rooie doen kunstjes voor nieuwe Navo-kandidaten. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, november 15). De duizend en een klachten van de VN-inspecteurs. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, november 22). We misten grondstoffen voor dat VX. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, november 22). Rond Irak staan vliegtuigen klaar om bommen af te werpen. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, november 29). Kindsoldaten. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, december 6). Landen boos, Van Mierlo boos. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, december 13). Nederland distributieland BV. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, december 20). De alliantie Beatrix-Milieu-Marinevliegkamp. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, december 20). De kerfstok van Degussa. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, januari 18). Susan Strange. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, februari 1). Iraanse Kernbom. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, februari 15). Justitie laat militaire handel met Kadaffi. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, februari 22). Srebenica. Twee boekbesprekingen. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, maart 1). Het Manifest van de groep van zeventig biedt een ratjetoe. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, maart 15). Het is oorlog tussen Belgie en Renault. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, maart 29). Stervensbegeleiding van de supermacht Rusland. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, april 19). China herijkt Nederland. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, april 26). Het geweer voor iedereen: de kalasjinikov. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, mei 3). De chemische wapens de wereld uit. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, mei 3). Het 'geheime' zakendoen van staatssecretaris Gmelick Meijling. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, mei 17). Amerika verbiedt verkoop van Nederlandse kanonnen. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1997, mei 24). Amerika en de Navo gaan de eenentwintigste eeuw in. Vrij Nederland, pp. x-x.
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juli 23). Nederlandse tanks voor Botswana, de rol van minister Pronk. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juli 13). De oude spionagezaak Nederland-Joseph S. Peterson. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, augustus 3). Interview met ambassadeur Ramaker (Geneve, CTBT). Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, augustus 3). Onderzeeboten verkopen aan Indonesie met onderzeeboten. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, augustus 31). (Gecombineerde) boekbespreking Couzy en Dutchbat. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, september 7). Chemisch wapenverdrag: zonder VS en Rusland? Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, september 21). Slimme wapens (in Irak) duur en goed dankzij domme wapens. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, oktober 12). Geheime instructiemanuals Amerika voor Zuidamerikaanse contra's. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, oktober 26). RIOD-onderzoek Srebrenica. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, november 2). Het Russische leger roest weg. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, november 9). Het proefschrift van Wijers en zijn kritiek op de Rekenkamer. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, november 23). Couzy- vd Vlis- Ter Beek. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, november 30). Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelt een cadeautje van het Nederlands bedrijfsleven voor de Emiraten. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, december 7). De Nederlandse wapenuitvoer van 1990-1995: "Niet lulle maar vulle'. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, december 14). Geheime wapenrelatie Nederland-Israel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (1996). promotiecommissie. lid promotiecommissie Brad Roberts: Rotterdam (1996, februari 8).
 • J. Colijn (1996). promotiecommissie. lid promotiecommissie dr. C. van Beek: Rotterdam (1996, april 18).
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, januari 13). Geheim bankrapport over fraudetechniek. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, januari 20). Irak: 5 jaar na Operatie-Desert Storm. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, januari 27). Fokker, een duur semi-staatsbedrijf, militaire opdrachten. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, februari 3). Geheime Amerikaanse wapendepots in Oostenrijk. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, februari 10). Karremans, kreeg bijna een onderscheiding, nu promotie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, februari 24). Voorhoeve laat Berkhof 'als een baksteen' vallen. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, maart 3). Dr. Michel Korzec chanteert. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, maart 16). De ruzie tussen China en Taiwan, Amerikaanse vloot stoomt op. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, maart 16). In memoriam Feike Salverda. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, maart 23). Fokker Aviation, 'gezond' dankzij defensie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, maart 30). Europa - IGC-96 in Turijn: de belangrijkste items. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, april 13). Gmelich Meijling, MEOB, de staatssecretaris van Den Helder. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, mei 4). De gifgasfabriek van Tarhunah (libie), VS dreigt. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, mei 18). Schiphol als vrijhandelshaven van internationaal wapenverkeer. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juni 8). Srebrenica, Janvier, wat de inlichtingendiensten al wisten. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juni 29). De enquete over de Nederlandse gezindheid t.o.v. Europa deugt niet. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juni 29). Het totaalverbod op Kernproeven: de slotonderhandelingen. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juli 6). Interview met Couzy (zijn 'jaren als bevelhebber'). Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1996, juli 23). Ramp Hercules. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, januari 7). Nederlandse (oorlogs)schepen voor Iran, Hongkong. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, januari 7). Nederlandse (oorlogs)schepen voor Iran, Hongkong. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, februari 18). Mexico gered van een faillisement. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, februari 18). Luitenant-generaal Couzy over bezuinigingen bij de. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, maart 4). Omkoopaffaire Socialistische Partij in Belgie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, maart 25). Rating en de macht van Internationale kredietbeoor. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, april 15). Het voor en tegen van kernwapens het non-prolifera. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, april 22). Een beschaafde variant van Irangate in Bosnie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, mei 5). Bijdragen aan themanummer 1945-1995. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, mei 13). De vriendschap tussen Chirac en Saddam Hoessein. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juni 3). Het machtsspel in Bosnie plan 40-104. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juni 10). Scenario's voor Bosnie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juni 17). J. Voorhoeve en onze beslissende rol in Bosnie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juni 24). De arsenalen in Bosnie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juni 24). Kenneth Waltz. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juli 8). VN heeft ook sluipschutters in Sarajevo. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juli 8). Defensie op bedevaart naar Lourdes. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juli 15). De val van Srebrenica Joegoslavie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, juli 29). Joegoslavie, Topconferentie Londen Overste Karreman. Vrij Nederland
 • J. Colijn (1995, juli 15). Politici zijn geen marionetten van de koopmannen des doods. Haagsche Courant
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, augustus 5). Wapenembargo geen invloed, op Kroatie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, augustus 12). Is er nog wel iemand de baas in Zagreb. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, augustus 19). Amerikanen bedenken Plan Lake Tarnoff voor Joegoslavie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, augustus 26). Oud-attaches over ex-Joegoslavie, de onderhandelaar. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, augustus 26). De evolutietheorie Darwin nog steeds taboe op examen. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, september 2). Bosnie-beleid Dutchbat, mislukte filmpjes, onderzoek. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, september 9). Langs elkaar heenwerken van de krijgsmacht moet stoppen. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, september 9). Dr. Gerard Visscher heeft kritiek op Nationaal Kie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, september 23). Conferentie over landmijnen in Wenen. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, oktober 7). Wat valt Dutchbat te verwijten? Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, oktober 7). 'Wapenstilstand' tussen Turkije en Nederland. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, oktober 14). Tweedehands Leopard tanks naar de VN van de vrede. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, oktober 28). De vraagtekens bij het Srebrenica-rapport. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, november 4). Het rapport Srebrenica geeft ruimte voor nieuwe vr. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, november 25). Shell, Greenpeace en de publieke opinie. Vrij Nederland
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, december 2). De herijkingsnota van Buitenlandse Zaken. Vrij Nederland
 • J. Colijn (1995). UPT Veiligheid. studiebijeenkomst: Rotterdam (1995, maart 21).
 • J. Colijn (1995). UPT Veiligheid. Studiebijeenkomst: Rotterdam (1995, mei 30).
 • J. Colijn, M. Sie Dhian Ho & B.J. Verbeek (1995). Internationale Politieke Economie. Workshop IPE Politicologenetmaal 1995: Soesterberg (1995, mei 28).
 • J. Colijn (1995). United Power for United Peace? Forum over interventies, vrede en veiligheid. Forum VN-cie St.Ver. Internationale Betrekkingen: Rotterdam (1995, mei 9).
 • J. Colijn (1995). Dealing with the Spread of Nuclear Weapons, conf. georganiseerd door de Atlantische Commissie (Den Haag), Institute for Foreign Policy Analysis (Washington/Cambridge US), R.U. Leiden. Deskundige-participant bij conf.: Den Haag (1995, mei 20).
 • J. Colijn (1995). vertegenwoordiging vakgroep. congres Politicoloog in Perspectief: Leiden (1995, juni 16).
 • J. Colijn & P. Rusman (1995, januari 28). Kabinet besluit 26/1 aanschaf helikopter (Tigre). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2011). Verkennen en Heroverwegen- Together alone? Nederland, VK, Duitsland, België. Den Haag: Clingendael
 • J. Colijn (2007). De Goede Instelling: op zoek naar Mondiale Veiligheid. . rede/oratie (2007, juni 8). Amsterdam: VN/Weekbladpers Tijdschriften
 • J. Colijn (Ed.). (2007) Vrij Nederland.
 • J. Colijn (2007). Litmus Politics: Afghanistan, the Netherlands and Nato - The selfgenerating crisis machine. Roosevelt Lecture: Middelburg (2007, oktober 10).
 • J. Colijn (2006). Buitenlands beleid a la carte? Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken: Den Haag (2006, juni 13).
 • J. Colijn (2005, september 3). De stijging van de olieprijs als terreurpremie: Nederlandse kabinetscadeautjes. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, september 17). De anti-terreurindustrie draait op volle toeren. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, september 24). R2P: VN aanvaardt het beginsel van 'the Responsibility tot Protect'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, september 29). Wie voorkomt de meeste aanslagen: Europa of de VS? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 1). De Koude Oorlog duikt onder (afscheid van de MX-raket). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 8). Goede en slechte terroristen: VS zit met Luis Posada in maag. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 15). De Nederlandse overheid als wapenexporteur. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 15). Het proces tegen Saddam Hoessein: showproces of modelproces? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 22). Verijdelde terreuraanslagen. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, oktober 29). Het World Disasters Report. Pleidooi tegen hulpdrift. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, november 5). Het Human Security Report. De wereld wordt veiliger. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, november 12). Coercive diplomacy: plaatsing cruise missiles op Nederlandse fregatten. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, november 12). 'Gitmo'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, november 15). Nucleaire programma Iran. NRC Handelsblad
 • J. Colijn (2005, november 19). Cyberterrorisme. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, november 26). Het strafrecht straft geen verkeerde intenties, het defenziebeleid wel. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 3). The Road to Dayton. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 10). Van het westelijk front: Nederland-Antillen-Curacao. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 24). Hoogtepunten van het jaar 2005. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 31). Vragen en antwoorden over de missie-Uruzgan. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 31). De geschiedenis van de Tonkin-resolutie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, januari 8). Leverancier van chemicalien aan Irak Van A. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, januari 15). Een ministerie van veiligheid voor Nederland? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, januari 22). De terugtrekking van SFIR (Nederland weg uit Irak). Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, januari 29). De gay-bom ontwikkeld!? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 2). The State of the Union, nieuw beleid George Bush? Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, februari 12). Portret van Condoleezza Rice. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, februari 19). 'Set America Free'. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 26). Bush bezoek aan Europa. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, december 26). De confrontatie tussen Kofi Annan en Ruud Lubbers. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, maart 5). Outposts of Tyranny. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, maart 9). Pleidooi voor een onderzoek naar de besluitvorming- Irak. Vrij Nederland
 • J. Colijn & H.E. Botje (2005, maart 11). De Ceder-revolutie in Libanon. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, april 10). National Planning Scenario's. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, april 23). Nederlandse commando's in Afghanistan, de Rules of Engagement en de Geneefse Conventies. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, april 30). Portret van John Bolton. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, mei 7). Ja, voor de Europese Grondwet. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, juni 4). Is de Hollanditis terug in Duitsland? Opslag nucleaire wapens in discussie. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, juni 11). De winnaar heeft (niet) gelijk. Het nee tegen de Grondwet. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, juli 23). Calculerend Terrorisme. Na 'Londen' 7/7. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, augustus 6). De Bom 60 jaar. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, augustus 6). Portret van de Aboe Hafs Brigades. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, augustus 13). De gadgets uit de anti-terreurcatalogus. Vrij Nederland
 • J. Colijn & M. Hulshof (2005, augustus 20). De Joint Strike Fighter in duikvlucht. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2005, augustus 20). Portret Ayman al-Zawahiri. Vrij Nederland
 • J. Colijn (2004, januari 3). Voorspellingen internationale politiek. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, december 11). De actie 'Kofi must go'. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, januari 31). Nucleaire chaos in de wereld, rapport IAEA. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, februari 3). China -EU conflict over (opheffing) wapenembargo. De Gelderlander, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, februari 21). Proliferation Security Initiative. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, februari 21). Nucleaire netwerk Kahn, Slebos. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, maart 13). Buitenlandse politiek John Kerry. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, maart 17). Bomaanslag Madrid en EU-intelligence. De Gelderlander, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, maart 20). Bomaanslag Madrid en gevolgen EU-terreurbestrijding. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, april 3). Buitenlands beleid van Nederland. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, april 10). Condoleeza Rice - Richard Clarke (Against all Enemies, getuigenverhoor 11/9 commissie Congress, VS). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, april 17). Irak, Fallujah, Al Sadr, Moet Nederland Blijven? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, mei 7). Irak, Fallujah. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, mei 22). Irak: 'Nederland moet blijven na 15 juli. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, mei 30). Irak: Een Amerikaans exit strategie? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juni 5). Saoedi-Arabië: aanlsag op Khobar en olievoorziening. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juni 12). Debat over Nederlandse aanwezigheid in Irak, dreiging terreurgroep Aboe Hafs Brigade tegen Nederland. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juni 19). UN-Resolutie 1556, en blijven in Irak (PvdA-debat). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juni 26). BBE-Mariniers. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juli 10). Jacht op Karadzic, Del Ponte overspeelt haar hand. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juli 18). Republiek der Letteren: Boekbespreking Walter Russell Mead: Power, Terror, Peace and War. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juli 21). Iran dreigt Europa met Irak-Tribunaal wegens gifgasleveranties aan Irak jaren tachtig. De Gelderlander, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, juli 24). Hogere Terreurkunde. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, augustus 13). Vrij Nederland Republiek der Letteren: twee boekbesprekingen John Keegan : The Iraq War en gen.Wesley Clark: Winning Modern Wars. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, augustus 28). Heroprichting Committee on the Present Danger in the VS. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, september 4). Spioneren bij je beste vriend: Larry Franklin-affaire, Israelische spionage in VS. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, september 10). Taiwan-Rotterdam-Joep van den Nieuwenhuizen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, september 10). Beslan; internationaal islamitisch geweld of een Russische burgeroorlog? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, oktober 16). Portret Al Zarqawi. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, oktober 23). Eindrapport Iraq Survey Group Charles Duelfer. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, oktober 30). Portret Douglas Feith. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, november 6). Crisis om atoomprogramma Iran en de IAEA-rapportage 25/11. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, november 13). Bush: four more years. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, november 27). Stedenoorlog in Irak: na Fallujah en Mosul ook 'Saigon'? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, december 9). Tactom kruisraketten op Nederlandse fregatten. De Gelderlander, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2004, januari 10). Libië, ontmanteling WMD-programma. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003). Weapons of Mass Destruction - a Medium Power Concern? Canada-Netherlands International Security Seminar: Den Haag/Ottawa (2003, oktober 2).
 • J. Colijn (2003). Peacekeeping Intelligence. The Netherlands Intelligence Studies Association: Den Haag (2003, juni 19).
 • J. Colijn (2003, januari 11). Nucleaire crisis Noord-Korea. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, januari 18). Job Cohen moet kandiaat-premier PvdA zijn. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, januari 25). Irak, de oorlog die al smeult. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, februari 15). Irak, tweede VN-resolutie. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, februari 22). Weging van argumenten voor/tegen oorlog Irak. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 8). Tien vragen/antwoorden: wanneer begint de oorlog? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 15). Sleutelpersonen rond de oorlog Irak. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, februari 22). JDAM versus Saddam. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 22). Operatie Iraqi Freedom: oorlog tegen Irak. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 29). Operatie Iraqi Freedom: 'some setbacks'. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 29). Operatie Iraqi Freedom: redactioneel commentaar. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, april 6). Operatie Iraqi Freedom. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, april 12). Amerika's vierde wereldoorlog. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, april 19). Bush' stoutste dromen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, mei 4). Realisten en neocons in het Amerikaanse buitenlands beleid. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, mei 17). Irak wel, Noord-Korea, Iran niet.... Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, mei 31). Waar is Al Qaeda? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, juni 7). The Air War by the Numbers: eerste evaluatierapport Iraqi Freedom. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, juni 14). Waar zijn de massavernietingswapens? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, augustus 1). Essay: hoe neocon is het Amerikaanse buitenlands beleid? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, augustus 30). Na de bomaanslag op Sergio de Mello/VN HQ. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, oktober 11). Weapons of Mass Disappearance: het Kay-report. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2993, oktober 18). Defensiebezuinigingen - de Orion en de MLD. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, november 8). Toch nog gevonden: een massa vernietingswapens (MANPADs). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, december 20). Hoe Saddam Hoessein werd gevangen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, december 20). Het Jaar van de Transatlantische Kloof, incl. interviews met Fareed Zakaria en Thomas Friedman. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, december 20). Brief aan George W. Bush (rubriek brief aan mijn vijand). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, december 31). De 'vrijwillige' overgave aan Libie. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, maart 17). Iraqi Freedom: shock and awe. De Gelderlander e.a. Wegenener- dagbladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, april 4). Irak oorlog dichtbij, Europa ver weg, Nederland nergens. De Gelderlander e.a. Wegenener- dagbladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, april 15). Irak verslagen. De Gelderlander e.a. Wegenener- dagbladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, september 3). Balkenende en het Britse MI-6 rapport: koerier van Tony Blair? De Gelderlander e.a. Wegenener- dagbladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2003, december 18). De arrestatie van Saddam Hoessein. De Gelderlander e.a. Wegenener- dagbladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, oktober 21). Het huisorgaan van de Koninklijke Luchtmacht biedt neppistolen aan. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, november 8). Irak-dossier. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, november 16). Commentaar op resolutie 1441. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, november 30). De NAVO-top in Praag - van Navo naar NASTY? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, januari 5). Unexploded Ordnance,'duds' in Afghanistan. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, januari 19). De teloorgang van de beschaving, essay en interviews met Godfried Engbersen, Jos de Beus en Ab Klink. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 2). De aanschaf van de Joint Strike Fighter. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 15). Hoe Irak ineens doelwit werd: de As van het kwaad. Wegener-bladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 9). De nucleaire reactor te Petten. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 9). De Wolfman achter het Amerikaanse buitenlandse beleid: onderminister Paul Wolfowitz. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 9). De lobbyist voor de JSF in den Haag: voormalig BZ-voorlichter Dig Istha. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, februari 23). De Doomsdayclock van het Bulletin of Atomic Scientists nadert 0.00 ur. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, maart 30). Deelname aan de Joint Strike Fighter nu niet noodzakelijk. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, april 6). Het NIOD-rapport over de Val van Srebrenica. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, mei 4). De V.S. hollen internationale organisaties uit. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, mei 11). De formatie van een Rotterdams College. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, mei 28). Brandhaarden in de wereld: Irak, India-Pakistan, Korea. Wegener-bladen, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, mei 8). De oorlogsdreiging India-Pakistan. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, juni 22). Het Internationaal Strafhof en de American Servicemen Protection Act. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, juni 19). De verjaardag van een bommenwerper: de B-52 is een halve eeuw oud. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, augustus 17). Irak: op naar Desert Storm-2. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, augustus 31). Moet Irak wel of niet worden aangevallen? Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, september 28). De Duitse Bondsdagverkiezingen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, oktober 5). De geboorte van een (Irak)-resolutie. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, oktober 12). De JSF in duikvlucht. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, oktober 26). Het Verdrag van Nice en het Ierse referendum. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2002, november 2). Bespreking van 'Saddams Bombmakers', IDFA-filmfestival Amsterdam. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (Ed.). (2001) Beleid en Maatschappij, 27(4).
 • J. Colijn (2001, december 15). Gastbijdrage over internationale veiligheid. Haagsche Courant, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, januari 13). Het buitenlands beleid van Clinton en Bush vergeleken. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, februari 4). Onderwijswedstrijd minister Hermans. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, februari 11). De Miliano: ieder mens telt. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, februari 24). Het Europese lobbyverleden bij de sigarettenindustrie van Laurentien Brinkhorst. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, februari 24). Nieuw logo Defensie. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, maart 10). Vacaturebeleid Buitenlandse Zaken. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, maart 24). De militaire leveranties van Nederland in de jaren tachtig aan de Argentijnse junta. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, maart 30). De verwoesting van de Boedhabeelden door de Taliban. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, maart 30). Groeivermogen Garantbeleggen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, april 14). De crisis China-VS over het gestrande Orion-verkenningsvliegtuig. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, april 14). Ministerie van Justitie werft hackers. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, april 28). VS vraagt of Nederland ontwerpen onderzeeboten voor Taiwan kan leveren. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, april 28). Pech bestaat niet meer: de rampenhype in Nederland. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, mei 26). De Groep-Doorn. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juni 2). Gewild Nederlands exportartikel: met varkenspest besmet vlees (valt onder: biologische wapenexport). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juni 16). De kwestie Van Wissen - Alexander - Huijbregsten. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 3). Pim Fortuyn wordt lijsttrekker LN. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juni 30). Lehning - Rawls. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juli 28). Kleine klokkenluiders in de provincie- en gemeentebesturen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juli 7). De jarenlange jacht op Milosevic door het Joegoslavietribunaal. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juni 30). Oefenen met de koninklijke lijkkoets in Den Haag. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 1). Zes jaar zoeken naar Karadzic door het Joegoslavietribunaal. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, juli 21). De ontwikkeling van crowd control wapens in de VS tegen demonstranten. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, augustus 18). Multi-etnisch Big Brother op Bosnische tv. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, augustus 25). Essential Harvest (uitzending Nederlandse militairen Macedonie). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, september 15). 11 september. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, september 22). Nieuwe Veiligheid na 11 september. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 14). De luchtoorlog in Afghanistan. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 14). Lastige nieuwe vrienden (de internationale anti-terrorisme coalitie). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 20). Catalogus terreur met massavernietingswapens. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 27). Tien manieren om Bin Laden te vangen. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, oktober 27). De schuilplaats van Bin Laden op de Novibkalender (zie "oktober"). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 3). De wetenschappelijke carriere van "professor" Pim Fortuyn. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 10). Na vier weken oorlog in Afghanistan. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 17). Het Srebrenica-onderzoek van de Assemblee Nantionale. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 29). Interview met Oxfam-lobbyist David Earnshaw over het WTO-accoord "Access to Medecins's in Qatar. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, februari 8). Portret onderminister Paul Wolfowitz (the Wolfman). Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, november 16). Gastbijdrage over internationale veiligheid. De Gelderlander, pp. 1-1.
 • J. Colijn (2001, januari 13). Wapenembargo Eritrea-Ethiopie. Vrij Nederland, pp. 1-1.
 • J. Colijn (1999, mei 9). Operatie-Allied Force. Amsterdam, De Balie, Toespraak paneldebat.
 • J. Colijn (1999, mei 28). Inleiding. RU Leiden, Congres Politicologie en Arbeid van de vereniging Politicoloog in Perspectief.
 • J. Colijn (1999, december 14). Strategisch Management en Defensie. Breda, Seminar van de Koninklijke Militaire Academie.
 • J. Colijn (1999, juni 4). Europeanisering - buitenlands beleid, spill overs uit de eerste en derde pijler. Rotterdam, Lustrum FSW-EUR.
 • J. Colijn (1999, augustus 6). Africa at War. EUR, Rotterdam, IIMCR Summer School.
 • J. Colijn (1999, februari 26). Luns in de Nederlandse buitenlandse politiek. Den Haag, Instituut Clingendael, Hoge ouderdom van de betrokkene.
 • J. Colijn (1999, november 17). Module Europese Staten: Groot Brittanië. Den Haag, Drie voordrachten voor Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB).
 • J. Colijn (1997, oktober 7). Kleinste der groten of grootste der kleinen. Nederland als factor in de internationale betrekkingen. Rotterdam, Wetenschapsdagen EUR.
 • J. Colijn (1997, juni 26). IPE en de Herijking van de Sociale Wetenschappen. Leiden, IPE-Netwerk Nederland.
 • J. Colijn (1997, november 21). Handel in surpluswapens en ontwikkelingsbeleid. Den Haag, Preadvies NOVIB.
 • J. Colijn (1997, oktober 16). Ontwikkelingen op het gebied van de non-proliferatie van wapens en dual-use goederen. Den Haag, Adviesraad Internationale Vraagstukken.
 • J. Colijn (1997, juni 5). Globalisering en het beleid inzake de handel in militaire goederen. Soesterberg, Politicologenetmaal 1997.
 • J. Colijn (1997, maart 21). The Political Economy of Security. Leiden, Stafseminar 'History of the International Political Economy' RU-Leiden.
 • J. Colijn (1996, juli 12). Europese Integratie, the Role of the Large Countries. Rotterdam, Summer Course for Talented Youth.
 • J. Colijn (1996, oktober 30). External Trade Relations. Clingendael, Eleventh Course for Diplomats from Central Europe: Economic Issues in the European Market.
 • J. Colijn (1996, april 10). External Trade Relations. Clingendael, Tenth Course for Diplomats from Central Europe: Economic Issues in the European Market.
 • J. Colijn (1996, maart 2). De rol van de internationale wapenhandel bij het conflict in voormalig-Joegoslavie. Amsterdam, De Balie.
 • J. Colijn (1995, februari 27). De relatie tussen veiligheid en economie. Leiden, D2-college IPE, RUL.
 • J. Colijn (1995, oktober 25). The Foreign Economic Policies of the European Union. Rotterdam, Central and Eastern European Course on European Integration, Clingendael/European Centre, EUR.

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T17-18
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Want to update your profile?

Download this manual (PDF).