MSc. J. (Jitske) van Popering-Verkerk MSc

Jitske van Popering-Verkerk
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam
 • M.W. van Buuren & J. van Popering - Verkerk (2016). Collaborative governance: does it work for climate change adaptation? Insights from the Dutch Delta Programme. In The challenges of collaboration in environmental governance: barriers and responses (pp. 152-174). Cheltenham: Edward Elgar
 • J. Verkerk & M.W. van Buuren (2012). Space for the River, a condensed state of the art. In J. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos (Eds.), Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe (pp. 15-32). London: IWA Publishing
 • M. Duijn, J. van Popering-Verkerk & M.W. van Buuren (2018). Meerwaarde uit Waterwerken - Eindrapport WP3.10 DMEC. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • M. van der Steen, G.R. Teisman, J. van Popering - Verkerk, M.W. van Buuren & A. Molenveld (2018). Werkende Samenwerking. (Jaarberichten). The Hague: VNG
 • M.W. van Buuren, A. Molenveld, P. Ophoff, J. van Popering - Verkerk, M.A. van der Steen & G. Teisman (2018). Werkende samenwerking: regionaal sturen voor raadsleden (Raadsledennieuw). Den Haag: SDU
 • M.W. van Buuren, G.J. Ellen, C.W.G.J. van Leeuwen & J. van Popering-Verkerk (2015). Werken aan waterveiligheid gezamenlijke opgave. Land en Water, 12 (December 2015), 26-27.
 • M.W. van Buuren & J. Verkerk (2014). Delta governance scenario’s: toekomstdenken als robuustheidstoets voor de governance van klimaatadaptatie. Water Governance (print), 2014 (4), 12-18.
 • J. Verkerk (2012). Besluitvormingsgeschiedenis Zuidwestelijke Delta. (Extern rapport). Middelburg: Programmabureau Zuidwestelijke Delta
 • M.W. van Buuren, J. Verkerk, G. Zweegman & L. Becker (2010). Behouden of ontwikkelen? Institutionele versnippering en de uitdagingen voor kustzone ontwikkeling. (Extern rapport). Zoetermeer: APPM
 • J. van Popering - Verkerk (2017). Governance in de Zuidwestelijke Delta: besluitvorming vanuit meervoudigheid, zekerheid en flexibiliteit. In B. de Vlieger (Ed.), De nieuwe delta: de Rijn-Maas-Schelde delta in verandering (pp. 142-147). Heijningen: Jap Sam Books
 • G.J. Custers, M. Kooistra, J. van Popering - Verkerk, S.N. Blok & M.J. Nederhand (2018). Initiatief (editors).
 • B. Pel, J. Verkerk, M.W. van Buuren & J. Edelenbos (2013). Intersections in delta development: analyzing actors for complexity-sensitive spatial concepts. Challenges of Making Public Administration and Complexity Theory Work: La Verne (2013, juni 5 - 2013, juni 8).
 • J. Verkerk (2013). Decision-making by networks and procedrues: realizing effective decision-making in complex multi-level governance processes. IRSPM conference: Prague (2013, april 10 - 2013, april 12).

Address

Visiting address

Office: Van der Goot Building M7-04
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands