Prof.Dr. J.A. (Arianne ) Baggerman

Arianne Baggerman
Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam

Arianne Baggerman was born in 1959 in Schiedam. She studied history at the Erasmus Universi­teit Rotterdam. Her subject was a seventeenth-century author about whom she published: Een drukkend ge­wicht. Leven en werk van de zeventien­de-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993). As a researcher (onder­zoeker-in-opleiding, OIO) at the Univer­siteit van Utrecht she studied the Dutch publishing house Blussé in the eighteenth and nineteenth centuries. She pu­blished her dissertation in 2000, Een lot uit de lote­rij. Fami­liebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en zoon 1745-1823 (The Hague, SDU, 2000), English trans­lation forthcoming. In 2001 she was awarded a 'Vernieu­wingsim­puls' by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for her research project 'Con­trol­ling time and shaping the Self: education, intro­spec­tion and practices of writing in the Netherlands 1750-1914'. The aim of this project is linking the rise of autobiographical writing in the nine­teenth century to new ideas and practices in education and peda­gogy, the changing experience of time, the coming of a new sense of history, and, finally, the role of publishers in developing the genre. In 2006 she organised in Rotterdam an internati­onal conference on these subjects. One of the results of this pro­ject was a study based on a childhood diary dating from the late eighteenth century, Kind van de toe­komst. De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798) (Amster­dam, We­reldbiblio­theek, 2005), co-written with Rudolf Dekker. This book was in 2006 awarded the dr.Wijnaendts Franc­ken­ prize of the Maat­schap­pij der Nederland­se Letterkunde and in 2008 the Marti­nus J. Lange­veld prize of the Universitei van Utrecht. In 2009 a new edition was published by Prometheus/Bert Bakker titled De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798). Een cultuurge­schiedenis van de Bataafse revolu­tie. In the same year an English translation was published Child of the En­lightenment, Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary (Leiden, Brill). She was also co-editor of a collection of essays on historical research and egodocuments, Egodocu­menten: nieuwe wegen en perspec­tie­ven (Amster­dam, Aksant, 2005). She published articles in Dutch and international journals and collections of es­says.

Arianne Baggerman is a member of the editorial board of Quae­ren­do. A Quarter­ly Journal from the Low Countries Devoted to Manu­scripts and Printed Books. In 2006 she launched an inter­national book series, Egodo­cu­ments and History, published by Brill, of which she is co-editor.

Arianne Baggerman teaches history at Erasmus Universiteit Rotterdam and she was in 2009 appointed professor in the histo­ry of publishing and book trade at the Univer­siteit van Am­sterdam.

 • J.A. Baggerman & R. Dekkers (2018). ‘Religious Autobiographies in the Netherlands: Authors, Publishers and Readers, 1750–1950’. European journal of life writing, 8 , 88. doi: 10.21827/ejlw.7.294
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2018). Jacques Presser, egodocuments and the personal turn in history writing. European journal of life writing, 7 , 90-111. doi: 10.5463/ejlw.7.263
 • J.A. Baggerman (2017). ‘Great ambitions in a small market. The production of the Dutch series Complete Description of all Arts, Crafts, and Trades (1788-1820). Das achtzehnte Jahrhundert : Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts, 41 (2), 203-220.
 • J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Muschuch (2016). Egodocuments and history: A short account of the longue duree. The historian: the magazine of the Historical Association, 78 (1), 11-56. doi: 10.1111/hisn.12080
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814. Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (Journal of Nobility Studies), 21 (2014), 173-183.
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Jean-Jacques Rousseau en zijn Confessions in Nederland in de negentiende eeuw. De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 37 (1), 36-57.
 • J.A. Baggerman (2012). Modern pedagogy and the spread of diary writing around 1800. History of Education & Children's Literature, 7 (1), 141-165.
 • J.A. Baggerman (2010). Hebrew. Z'manim: quarterly of history, 101 (Spring), 30-40.
 • J.A. Baggerman (2009). Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven. Het witwassen van het verleden in Nederlandse ego-documenten (1800-1850). De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 33 (2), 73-95.
 • J.A. Baggerman (2008). De vrucht van het tegenwoordige. Biografie en autobiografie voor en na 1800. Biografie Bulletin, 18 (2 Themanummer Biograferen vóór 1770), 4-11.
 • J.A. Baggerman (2007). Knippen & plakken. Over de Zwolse avonturen van Atte Jongstra. Hollands Maandblad, 49 (717), 4-9.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). De opmars van het egodocument in de Nederlandse geschiedschrijving. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, 4 , 13-28.
 • J.A. Baggerman (2007). Dupliek. Hollands Maandblad, 50 , 48-48.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. De Achttiende Eeuw, 37 , 143-156.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Opvoeding en onderwijs in de late achttiende eeuw: theorie en dagelijkse praktijk. Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 37 , 175-188.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). De gevaarlijkste van alle bronnen. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis , 3-23.
 • J.A. Baggerman (2004). Het kinderdagboek als spiegelbeeldig universum. Verlichte pedagogiek en de opkomst van kinderdagboeken rond 1800. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (4), 3-23.
 • J.A. Baggerman (2004). De Amerikaanse revolutie en de Republiek. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (3), 133-212.
 • J.A. Baggerman (2002). Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring. Nieuw Letterkundig Magazijn, XX (2), 34-43.
 • J.A. Baggerman (2002). Looplezen rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur. Literatuur zonder leeftijd, XVI (58), 188-210.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2001). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque batave. Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796). Annales Historiques de la Révolution Française, 73 (326), 129-140.
 • J.A. Baggerman (2001). Stank voor dank. Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 2 (24), 57-67.
 • J.A. Baggerman (2001). Je plaats kennen. Zingende drukkersgezellen, 'de aanzienlijkste Heeren liefhebbers' en een succesvolle uitgever. Oud-Dordrecht, 19 (3), 22-30.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2000). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achtiende eeuw. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 25 , 1-24.
 • J.A. Baggerman (2014). Publishing Policies and Family Strategies. The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th and early 19th Centuries (Library of the written word, 32). Leiden/Boston: Brill
 • J.A. Baggerman, A. Weel, P. Hoftijzer & G. Unger (2013). Van het boek en de rand. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, A. van der Weel & G. Unger (2012). Schakels in de keten van het boek. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman, R.M. Dekker & M. Mascuch (Ed.). (2011). Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century. Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2011). Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770-1850 (Egodocuments and History Series, 4). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, G. Unger & A. van der Weel (2011). Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tielestichting, Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2009). Literacy in Everyday Life. Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries (Egodocuments and History Series, 2). Leiden: Brill
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie ((herziene druk van Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798))). Amsterdam: Bert Bakker
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Child of the Enlightenment. Revolution Europe Reflected in a Boyhood Diary. Leiden: Brill
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Ed.). (2006). Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798). Amsterdam: Wereldbibliotheek
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen. Amsterdam: Aksant
 • J.A. Baggerman (2001). Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. Den Haag: SDU
 • J.A. Baggerman (2000). Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon (1745-1830). Den Haag: SDU
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2018). Jean-Jacques Rousseau's Confessions: A turning point in autobiographical writing in the Netherlands? In Avriel Bar-Levav, Claude.B. Stuczynski & Michael Heyd (Eds.), Paths to Modernity A Tribute to Yosef Kaplan (pp. 349-363). Jerusalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2017). Changing places, shifting narratives. Nineteenth-century Dutch travellers in Germany. In A.E. Martin, L. Missine & Beatrix.van Dam (Eds.), Travel writing in Dutch and German, 1790-1930. Modernity, regionality, mobility (pp. 159-181). New York: Routledge
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2016). Autobiografisch schrijven in Nederland: ontwikkelingen van de zestiende tot in de negentiende eeuw. In R. Dekker (Ed.), Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium (pp. 7-25). Amsterdam: Panchaud
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Selbstzeugnisse, eine literaturgattung des Adels? In Gunnar Teske (Ed.), Adelige uber sich selbst. Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederlandischen Adelsarchiven (Westfalische Quellen und Archivpublikationen, 29) (pp. 11-21). Selm: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/ LWL-Archivambt fur Westfalen
 • J.A. Baggerman (2014). The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800. In Claudia Jarzbowsky & Max Safley (Eds.), Childhood and emotion. Across cultures 1450-1800 (pp. 106-121). London/New York: Routledge
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Un révolutionnaire néerlandais à Paris en 1788. Le journal de voyage de Lambert van Eck. In G. Berthrand & P. Serna (Eds.), La République en voyage (1770-1830) (pp. 73-91). Rennes: Presse Universitaire de Rennes
 • J.A. Baggerman (2013). De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een tijdperk van revolutie. In N. Sas, W. Velema & F. Grijsenhout (Eds.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (pp. 275-305). Nijmegen: Van Tilt
 • J.A. Baggerman (2013). I read the titles on the spines and remember. In J. Kircz & A. Weel (Eds.), The book unbinding (pp. 19-31). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (2013). The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800. In C. Jarzbowsky & M. Safley (Eds.), Childhood and emotions (pp. 106-121). Chigago: Chicago University Press
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2013). Gesicht und Individuum im Goldenen Jahrhundert. In D. Hirschfelder & L. Krempel (Eds.), Tronies. Das Gesicht in der Frühen Neuzeit (pp. 47-65). Berlin: Gebr. Mann Verlag
 • J.A. Baggerman (2012). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
 • J.A. Baggerman (2011). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed & R. Crone (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London en New York: Routledge
 • J.A. Baggerman (2011). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta & R. Pasta (Eds.), Scritture dell'io fra pubblico e privato (Biblioteca del XVIII secolo) (pp. 141-150). Rome: Edizioni di storia e letteratura
 • J.A. Baggerman (2011). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
 • J.A. Baggerman (2011). Lost Time: Temporal discipline and historical awareness in Nineteenth-Century Dutch egodocuments. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 455-541). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman (2011). Introduction. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 1-10). Leiden: Brill Academic
 • J.A. Baggerman (2010). Travellers in time. Nineteenth-century autobiographers and their fight against forgetting. In J. Bardet & F. Ruggiu (Eds.), Les écrits du four privé en France du Moyen-âge a 1914 (pp. 65-80). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta (Ed.), Scritture dell'io fra pubblico e privato . Roma: Edizioni di storia e letteratura
 • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Ideaal en praktijk van een verlichte opvoeding rond 1790. In W. Koops & B. Levering (Eds.), Darwin, geschiedenis en opvoeding (pp. 69-81). Amsterdam: SWP
 • J.A. Baggerman (2010). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed, R. Crone & K. Halsey (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London: Routledge
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Un universo allo specchio. Teorie dell' educatione e nascita dei diari di bambini alla fini del Settecento. In G. Ciapelli (Ed.), Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell' età moderna (II Volume) (pp. 63-93). Bologna: Società editrice il Mulino
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2008). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-269). Londen: Palgrave
 • J.A. Baggerman (2008). The Moral of the Story. Children's Reading and the Book of Nature around 1800. In B. Schmidt & P. Smith (Eds.), Knowledge and Its Making in Northern Europe (pp. 143-162). Chicago: Chicago University Press
 • J.A. Baggerman (2007). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B. van Boxel-de Grauw (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieën (pp. 218-237). Amsterdam: Aksant
 • J.A. Baggerman (2007). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In E. Bohlmeijer, L. Mies & G. Westerhof (Eds.), Levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghem
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Een kinderwereld in de Bataafse tijd. In P. Stokvis & e.a. (Eds.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 85-105). Nijmegen: SUN
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-268). Londen: Palgrave Macmillan
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Introduction. In J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Eds.), Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750 (pp. 3-11). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • J.A. Baggerman (2006). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • J.A. Baggerman (2006). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B..van Boxtel (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieen (Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 26) (pp. 218-237). Amsterdam: Askant
 • J.A. Baggerman (2006). Children's Walks in the Book of Nature. The reception of J.F. Martinet¿s Katechismus der Natuur around 1800. In K..van Berkel & A..van.der Jagt (Eds.), The Book of Nature in Early Modern and Modern History (pp. 141-155). Leuven: Peeters
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Egodokumentim ve-heker ha-historia shel ha-tarbut. In B.A. Levav & e.a. (Eds.), He-avar u-me'ever lo: iyunim be-historia u-vefilosofia shay le-Elazar Weinryb (pp. 245-262). Raanana: Open University
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Otto's Watch. Enlightenment, Virtue, and Time in the Eighteenth Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood and Children's Books in Early Modern Europe, 1550-1800 (pp. 277-305). New York: Routledge
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. De opvoeding van Otto van Eck (1780-1798). In N. Bakker & A. Janssen (Eds.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw (pp. 35-49). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. In H. Renders (Ed.), Het leven van een doodsbericht. Necrologie en biografie (pp. 89-103). Amsterdam: Bezige Bij
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw in Holland. In D.J. de Ruyter, G.D. Bertram-Troost & S.M.A. Sieckelinck (Eds.), Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de Twaalfde Landelijke Pedagogendag (pp. 25-34). Amsterdam: SWP
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Otto's Watch: Time, Pedagogy and Diary Keeping in the Late 18th Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood And Children's Books In Early Modern Europe, 1550-1800 (Children's Literature and Culture) (pp. 277-305). New York/London: Routledge
 • J.A. Baggerman (2004). Keuzecompetentie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur voor en na Hiëronymus van Alphen 1760-1840. In G.J. Johannes, J. de Kruif & J. Salman (Eds.), Een groot verleden voor de boeg: cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek (pp. 17-37). Leiden: Primavera Pers
 • J.A. Baggerman (2002). Autobiography and Family Memory. In R. Dekker (Ed.), Egodocuments and history, developments in Europe 1400-1800 (pp. 161-173). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman (2002). Children's Diaries 1750-1900. In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdiciplinary Context (pp. 19-19). Moscow: RAO
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2002). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque Batave. Le Journal Intime d'Otto van Eck (1791-1796). In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdisciplinary Context (pp. 296-304). Moscow: RAO
 • J.A. Baggerman (2001). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw. In Maria Grever & Harry Jansen (Eds.), De ongrijpbare tijd, Temporaliteit en de constructie van het verleden (pp. 97-113). Hilversum: Verloren
 • J.A. Baggerman (2001). Otto's Uhr. Zeitbewusstein im achtzehnten Jahrhundert. In Kaspar von Greyerz, Hans Medick & Patrice Veit (Eds.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europaeische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1800) (pp. 113-135). Köln: Böhlau
 • J.A. Baggerman (2000). Otto van Eck en de anderen. Sporen van jongen lezers in schriftelijke bronnen. In B. Dongelmans, N. van Rotterdam & J. Salman (Eds.), Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (pp. 211-225). Den Haag: Biblion
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Verkenning, revolutie en kindbeeld in Nederland rond 1800. Justitiele Verkenningen, 31 , 9-24.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). In de schoot van het gezin. Kunstschrift, 49 , 40-45.
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
 • J.A. Baggerman (2004). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 36 (2), 143-143.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2003). Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 178-181.
 • J.A. Baggerman (2003). De vele gedaantes van een boer uit Pennsylvania. Nederlandse reacties op Crèvecoeurs "Letters from an American farmer". Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 142-157.
 • J.A. Baggerman (2001). Otto van Eck en de kaart van Delftland. Roest , 8-14.
 • J.A. Baggerman (2015, juli 29). Successful and unsuccessful attempts to publish biographic encyclopedias in the Dutch language in the Netherlands in the 18th century. Erasmus University Rotterdam, the 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies. Panel: Economic Knowledge in Encyclopedic Compilations of the 18th Century.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). George Panchaud, zijn romans en zijn geheimen. De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent, 30 (2), 50-56.
 • J.A. Baggerman (2011, januari 6). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De groene Amsterdammer , pp. 38-41.
 • J.A. Baggerman (2011, januari 1). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De Groene Amsterdammer , pp. 38-41.
 • J.A. Baggerman (2009, juli 4). Hitlers privébibliotheek. Vrij Nederland, 27/28 , pp. 114-115.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Dankwoord bij het ontvangen van de dr. Wijnaendt Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden , 132-135.
 • J.A. Baggerman (Ed.). (2005) Spiegel Historiael, 40 (3/4).
 • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten. Dagboeken, brieven en memoires als historische bron. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 108-116.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het kinderdagboek als ideaal van de Verlichting. De dagboeken van Otto van Eck (1780-1797). Spiegel Historiael, 40 (3/4), 138-148.
 • J.A. Baggerman & J. Blaak (2005). Reizigers in de tijd. 19e eeuwse autobiografen en hun strijd tegen het vergeten. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 156-162.
 • J.A. Baggerman (2000). Uitgeverspolitiek in de achtiende eeuw. Jaarverslag van de Vereniging Oud Dordrecht, 18 (2), 16-24.
 • J.A. Baggerman (2000). Het geheugenpaleis van de familie Blussé. Over een uitgever met dynastieke Ambities. Kunstschrift, 44 (2), 39-46.
 • J.A. Baggerman (2013, augustus 22). Papieren boeken als hometrainers voor het geheugen. De Groene Amsterdammer , pp. 56-58.
 • J.A. Baggerman (2013). Men moet het zien en wenscht dan nog honderd ogen. De opkomst van het 19de- eeuws toerisme en de markt voor Nederlandstalige reisgidsen en reisverslagen. Tiele-leerstoelendag, Koninklijke Bibliotheek: Den Haag (2013, november 30).
 • J.A. Baggerman (Interview met Laurens van der Heijden) (2011, jan 09). Geschiedenis magazine. [radio-uitzending]. In Amsterdam FM .
 • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 18). De Avonden. [radio-uitzending]. In De Avonden . Radio 6. http://avonden.radio6.nl/tag/arianne-baggerman/
 • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 15). OBA live. [radio-uitzending]. In OBA live . Radio 5. http://www.obalive.nl/default.aspx?lIntEntityId=1327
 • J.A. Baggerman (2010, september 12). Hoorcollege over geschiedenis van tijdsbesef binnen dansvoorstelling. Rotterdam, Invited lecture: Stardust. De poezie van het ontmoeten, Achitectuurinstituut: voorstellingen tijdens het internationale festival De internationale keuze van De Rotterdamse Schouwburg.
 • J.A. Baggerman (2010). Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis (2010, november 5). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.A. Baggerman (2010, december 3). Alles over mezelf enzo. Voorgedrukte dagboeken in de negentiende eeuw. Den Haag, Lezing: Tiele-leerstoelendag Museum Meermanno.
 • J.A. Baggerman (2009, november 6). De Tiele-leerstoelendag 2009. Den Haag, Lezing: Museum Meermanno.
 • J.A. Baggerman (2009, maart 9). Geschiedenis als spiegel van de hedendaagse opvoeding. Utrecht, Lezing: Studium Generale, Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.
 • J.A. Baggerman (Interview by Chris Chambers) (2009, okt 16). The Diary of Otto van Eck. [onbekend]. In Classic Docs . http://www.rnw.nl/english/radioshow/diary-otto-van-eck.
 • J.A. Baggerman (2008). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht) voor Kind van de toekomst. Overig.
 • J.A. Baggerman (2008, mei 22). Writing and Publishing Autobiographies in the Netherlands: Birth of a Profitable Genre. Bordeaux, Exploratory Workshop Ego-documents in European Context: First Person Writings in Europe from the end of the Middele Ages tot the beginning of the twentieth century (ESF).
 • J.A. Baggerman (2008, juni 20). Memories and Personal Experiences about Classrooms in Diaries and Autobiographies. Rotterdam, Classroom Symposium.
 • J.A. Baggerman (2008, november 14). Kinderdagboeken in Reveilkring. Amsterdam, Jaarlijkse studiedag van Stichting Reveil Archief, Bijbels Museum Amsterdam.
 • J.A. Baggerman (2007, oktober 18). Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children's Diaries. Oxford, Seminar: History of Childhood.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007, maart 15). Gardening: Histories of Horticultural Practice. Glasgow, UK, University of Glasgow, lezing: Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century.
 • J.A. Baggerman (2006, september 28). Kwaliteit van leven: de dynamiek van levenslopen. Den Haag, NWO: Thema middag.
 • J.A. Baggerman (2006). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht). Overig.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Onderzoek op het gebied van egodocumenten. Naar aanleiding van de nominatie voor de Prijs van Wetenschap en Maatschappij 2006: Hilversum (2006, oktober 19 - 2006, oktober 19).
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750: Rotterdam (2006, juni 15 - 2006, juni 17).
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, september 29). Kind van de toekomst. Den Haag, Boekhandel Verwijs.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, april 29). Kind van de toekomst. Rijswijk, Historische vereniging Rijswijk.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, maart 18). Kind van de toekomst. Haarlem, Stadsbibliotheek Haarlem.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, november 29). Kind van de toekomst. Rotterdam, Rotterdamsleeskabinet.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 17). Kind van de toekomst. Den Haag, Haags Gemeentearchief en Vereniging Die Haghe.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 30). Kind van de toekomst. Voorburg, Museum Swaensteyn.
 • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen (Basedow, Salzmann, Campe) en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw: het dagboek van Otto van Eck (1791-1797). Landelijke pedagogendag: (2005, mei 21).
 • J.A. Baggerman (2005, november 22). Kind van de toekomst. Amsterdam, Openbare Bibliotheek.
 • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. Conferentie: Necrologie en biografie: Groningen (2005, maart 9 - 2005, maart 10).
 • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten en de historische sensatie. Conferentie:Historische sensatie: Amsterdam (2005, januari 21).
 • J.A. Baggerman (2005). Current State of Research on Childhood, History and Egodocuments. International Conference: Enlightenment, Children's Diaries and Memories of Childhood: Amsterdam (2005, maart 11 - 2005, maart 11).
 • J.A. Baggerman (2005). Modern Pedagogy and the Spread of Diary Writing Around 1800. Conference: Frühneuzeitliche Selbstzeugnisse, Kategorien, Gattungsgrenzen, aktuelle Forschung: Basel (2005, augustus 29 - 2005, augustus 30).
 • J.A. Baggerman (2005). Reading under Strict Supervision. Children's Literature in the 18th Century and its Manipulated Reception by Imaginary and Real Readers. Conference: Material Cultures and the Creation of Knowledge, Institute for Advanced Studies in the Humanities: Edinburg (2005, juli 22 - 2005, juli 24).
 • J.A. Baggerman (2005). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. Conferentie: Van kind tot burger: Rotterdam (2005, oktober 7).
 • J.A. Baggerman (2004, april 6). Egodocumenten mogelijkheden en beperkingen. Dordrecht, Lezing, vereniging Oud-Dordrecht.
 • J.A. Baggerman (2004, februari 5). De wereld in het klein: egodocumenten en microgeschiedenis. Rotterdam, Studiedag, de wereld in het klein egodocumenten en microgeschiedenis.
 • J.A. Baggerman (2004). Autobiographical Writing in the Netherlands in the 19th and 20th Century. Congres: Osnabruck (2004, september 3).
 • J.A. Baggerman (2003, februari 5). Learn to know thy self. Childeren's diaries as a new pedagogical strategy around 1800. Basel, Lezing: Forschungskolloquium zur Vormoderne, Universität van Basel.
 • J.A. Baggerman (2003). Learning to know the moral of the story. Childerens reception of the book of nature around 1800. Conference: Knowledge and its making in Northern Europe: Claremont/Los Angeles (2003, april 11).
 • J.A. Baggerman (2003). Bilanz und Perspektiven der Selbstzeugnisseforschung. Conferentie: Berlin (2003, november 14).
 • J.A. Baggerman (2002, februari 5). Learn to know thy self. Children's diaries as a new pedagogical strategie around 1800. Basel, Forschungskolloguim zur Vormoderne.
 • J.A. Baggerman (2002, mei 22). A Child's look at changing ideas about nature.The diary of Otto van Eck 91791-1797). Groningen, International Conference 'The book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World.
 • J.A. Baggerman (2002, april 18). Time, pedagogy and diary keeping in the late eighteenth century. Princeton, International Congres "Seen & heard. The place of the child in early modern Europe 1550-1800".
 • J.A. Baggerman (2002, juli 1). Controlling Time and Shaping the Self. Berlijn, Onderzoekskolloquim 'Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive'.
 • J.A. Baggerman (2002, september 30). Kinderdagboeken 1750-1900. Moskou, Internationale conferentie Paedagogische Anthropologie.
 • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2002). How a child read the Book of Nature: the diary of Otto van Eck, 1791-1797. Congres: The Book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World: Groningen (2002, mei 22).
 • J.A. Baggerman (2000). Autobiography and Family Memory. Congres Egodocuments, Identity and History: Rotterdam (2000, oktober 26).
 • M.H. Huisman (2008, november 14). Publieke Levens. EUR (359 pag.) (Zutphen: Walburg Pers) Prom./coprom.: prof.dr. M.C.R. Grever & prof.dr. J.A. Baggerman.

Address

Visiting address

Office: W L3-010
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands