prof.dr. H.A.M. (Hein) Klemann

Hein Klemann
Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam

Hein Klemann is Professor of Social and Economic History at the Erasmus School of History, Culture and Communication.

Current research (NWO-funded projects):

 • The Netherlands and Germany, 1870-2000: economic interdependence versus sovereignty, 1870-2000
 • Outport and Hinterland. Rotterdam Business and the Ruhr Industry, 1870-2000

 

 • H.A.M. Klemann (2018). The Dutch and the Central Commission 1815-1914. In M. Libera & S. Schirmann (Eds.), La Commission central pour la navigation du Rhin. Histoire d'une organisation internationale. Actes du colloque La Commission Central pour la navigation du Rhin : 200 ans d'histoire (pp. 17-40). Paris: L'Harmattan Paris
 • H.A.M. Klemann (2015). Two explanations? Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10 (10), 87-90.
 • H.A.M. Klemann (2013). Competitiveness and German-Dutch Monetary Relations, 1871-1931. Vierteljahrsheft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100 (2), 178-198.
 • H.A.M. Klemann & J. Schenk (2013). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. The Economic History Review, 66 (3), 826-847. doi: 10.1111/j.1468-0289.2012.00679.x
 • H.A.M. Klemann (2012). Vlissingen als haven voor het Duitse achterland. In T. van Gent & P. Ippel (Eds.), Zeeland en de wijde wereld. (Roosevelt Academy: Middelburg 2012) (pp. 27-47). Middelburg: Roosevelt Academy
 • H.A.M. Klemann, B. Wubs & M. Boon (2012). Outport and Hinterland. Rotterdam Business and Ruhr Industry, 1870-2010. In R Gorski & B Söderqvist (Eds.), Parallel Worlds of the Seafarer: Ashore, Afloat and Abroad (pp. 201-207). Gothenburg: Maritime Museum & Aquarium
 • H.A.M. Klemann (2010). Europe without Economy. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125 , 74-81.
 • H.A.M. Klemann (2008). Did the German Occupation (1940 - 1945) Ruin Dutch Industry? Contemporary European History, 17 (4), 457-481.
 • H.A.M. Klemann (2008). Oorlog en exploitatie. De economische exploitatie van West-Europa, 1940-1945. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 121 , 56-71.
 • H.A.M. Klemann (2007). Die Niederlande und Deutschland: Wirtschaftliche Integration und politische Konsequenzen 1860-2000. Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien, 17 , 101-118.
 • H.A.M. Klemann (2006). Dutch Industrial Companies and the German Occupation, 1940-1945. VSWG. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 93 (1), 1-22.
 • H.A.M. Klemann (2006). Geen Slutsky, oorlog! Weerwoord op Jan Reijnders. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 36-41.
 • H.A.M. Klemann (2006). Waarom bestaat Nederland nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860-2000. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 5-25.
 • H.A.M. Klemann & S. Kudryashov (2012). Occupied Economies. An Economic History of Nazi-Occupied Europe, 1939-1945. London / New York: Berg
 • H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Ed.). (2009). Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Münster: Waxman
 • C.W.A.M. van Paridon & H.A.M. Klemann (Ed.). (2008). In voor- en tegenspoed... : verleden, heden, en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen. Den Haag: SMO
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Ed.). (2008). In voor en tegenspoed: verleden en toekomst van de Nederlands-Duitse Economische betrekkingen (Stichting Maatschappij en Onderneming, 1). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann (2017). The Central Commission for Navigation on the Rhine, 1815-1914. Nineteenth Century European Integration. In B. Wubs & R. Banken (Eds.), The Rhine: A Transnational Economic History (Economic and social history of Modern Europe, 4) (pp. 1-26). Baden-Baden: Nomos
 • H.A.M. Klemann (2017). Wartime and Post-war Economies (The Netherlands). In 1914-1918 International Encyclopedia of the First World War (pp. 1-10). Digital: Freie Universitaet Berlin; Bayerische StaatsBibliothek; Deutsche Forschungsgemeinschaft
 • H.A.M. Klemann (2017). Port competition in historical perspective, 1648-2000; the ports in the Hamburg-Le Havre range. In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Port and Networks. Strategies and Perspectives (pp. 285-295). London: Routledge
 • H.A.M. Klemann (2016). Financial and Monetary Developments in the Occupied Netherlands, 1940-45. In H.O. Frøland, Mats Ingulstad & Jonas Scherner (Eds.), Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe (Palgrave Studies in Economic History) (pp. 89-114). London: Palgrave Macmillan UK
 • H.A.M. Klemann (2015). De periode van kanalisatie 1867-1918. In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 jaar Geschiedenis CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart, (pp. 68-109). Strasbourg: CCR
 • H.A.M. Klemann (2015). Die Ära der groβen Flussbaumaβnahmen 1867-1918. In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 Jahre Geschichte ZKR. Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (pp. 68-109). Strasbourg: ZKR
 • H.A.M. Klemann (2015). The Channelisation Period: 1867-1918. In J.M. Woehrling, S Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 years of history. CCNR. Centra Commission for the Navigation of the Rhine (pp. 68-109). Strasbourg: CCNR
 • H.A.M. Klemann (2015). La période de la Canalisation 1867-1918. In J.M Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 Ans d'histoire CCNR. Commission Central pour la Navigation du Rhin (pp. 68-109). Strasbourg: CCNR
 • H.A.M. Klemann & B. Wubs (2014). River dependence: Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. In J.-O. Hesse, Ch. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes (Eds.), Perspectives on European Economic and Social History (Economic and Social History of Modern Europe, 1) (pp. 219-245). Baden-Baden: Nomos
 • B. Wubs & H.A.M. Klemann (2014). River Dependence. Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. In J-O Hesse, C. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes (Eds.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte (pp. 219-246). Baden Baden: Nomos
 • H.A.M. Klemann (2010). De Hongerwinter. In M. de Keizer & M. Plomp (Eds.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 255-264). Amsterdam: Bakker
 • H.A.M. Klemann (2010). Neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen in de jaren 20 en 30. In J. Kok & J. van Bavel (Eds.), De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de lage landen tijdens het interbellum (pp. 49-78). Leuven: Universitaire Pers Leuven
 • H.A.M. Klemann (2009). Wirtschaftliche Verflechtung im Schatten zweier Kriege 1914-1940. In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Eds.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 19-44). Münster: Waxman
 • H.A.M. Klemann (2009). Die Niederlande und Deustchland, oder verschindet die nationale Ökonomie? Eine Einleitung. In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Eds.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 17-17). Münster: Waxman
 • H.A.M. Klemann (2008). Political development and international trade: The Netherlands 1929-1941. In M. Müller & T. Myllyntaus (Eds.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation (pp. 297-322). Bern: Peter Lang
 • H.A.M. Klemann (2008). De financiering van oorlog en bezetting in West-Europa, 1940-1945. In W.W. Boonstra & S.C.W. Eijffinger (Eds.), Een klassiek econoom met een brede blik. Opstellen aangeboden aan Hans Visser (pp. 275-294). Den Haag: Sdu uitgevers
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (2008). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860 - 2000. In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Eds.), In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (pp. 13-44-79-83). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (2008). Inleiding. In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Eds.), In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (Stichting Maatschappij en Onderneming) (pp. 9-12). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann (2008). Marché noir. In P. Aron & J. Gotovitch (Eds.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique (pp. 260-262). Brussel: André Versaille
 • H.A.M. Klemann (2008). Entwicklung durch Isolation. Die niederländische Wirtschaft 1914 - 1918. In Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Sudien (pp. 131-157). Münster: Aschendorf Verlag
 • H.A.M. Klemann (2007). Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918. In M. Kraaijestein & e.a. (Eds.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (pp. 232-271). Soesterberg: Aspekt
 • H.A.M. Klemann (2007). Een handelsnatie zonder handelspolitiek. In B. de Graaff & D. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 241-252). Amsterdam: Boom
 • H.A.M. Klemann (2007). Ten geleide. Een historiografische inleiding. In J. Euwe (Ed.), De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945 (pp. 9-20). Amsterdam: Boom
 • H.A.M. Klemann (2006). Occupation and Industry. The industrial development of the Netherlands, 1940-1945. In J. Lund (Ed.), Working for the new order. European business under German domination 1939-1945 (pp. 45-74). Copenhagen: University Press of Southern Denmark
 • H.A.M. Klemann (2006). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequneties 1860-2000 . Oratie (2006, maart 21). Rotterdam: Faculteit der Historische en Kunstwetenschapppen
 • H.A.M. Klemann (2018, december 11). The Central Commission and Regulation of Rhine shipping. Maritime Museum Rotterdam, Visit delegation China Europe Centre for Economic Cooperation (CECEC).
 • H.A.M. Klemann (2018, juni 14). Rhine, Ruhr and Rotterdam. Continuity and Change in an economic core region, 1870-2010. Erasmus University Rotterdam, Visit National Institute for South China Sea Studies (NISCSS).
 • H.A.M. Klemann (2018, maart 27). Mini-college Vers Beton: Is Rotterdam verslaafd aan de haven? Rotterdam, Studio Erasmus 27 maart 2018.
 • H.A.M. Klemann (2018). Rotterdam, het Ruhrgebied en het probleem van transnationale geschiedenis. In A. van Stipriaan, G. Oonk & S. Manjickam (Eds.), History@Erasmus History of Encounters (pp. 40-43). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam [go to publisher's site]
 • H.A.M. Klemann (2017, mei 3). Het economisch leven in Haarlem in de Tweede Wereldoorlog. Societeit "Vereeniging" Haarlem, Lezingencyclus Geschiedenis van Haarlem.
 • H.A.M. Klemann (2016, april 18). Nieuw onderzoek naar de moderne Nederlandse scheepsbouw. Rotterdam, Scheepsbouwsymposium, Maritiem Museum Rotterdam.
 • H.A.M. Klemann (2016). Introductie. Nederland, Duitsland en de Rotterdamse haven. In Klara Paardenkooper (Ed.), Teureka! In de ban van containerisatie. Rotterdam toen, nu en in de toekomst (pp. 9-17). Rotterdam: NT Publishers
 • H.A.M. Klemann (2016). Europa's grootste haven en haar toekomst: Rotterdam 1870-2000. Holland Historisch Magazine, 48 (3-4), 157-164.
 • H.A.M. Klemann (2015, maart 6). Mythes over de Koude oorlog. Rijksmuseum Amsterdam, VGN-Kleio Congres.
 • H.A.M. Klemann (2013, oktober 3). Trekvaart en riviertransport. Rotterdam, Studiedag Maritiem Museum Rotterdam, ‘Trade and Ideas IV: Maritieme collecties en vroegmoderne wetenschap en kennisoverdracht.
 • H.A.M. Klemann & D.M. Koppenol (2013). Port Competition within the Le-Havre-Hamburg range (1850-2013). In B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives. Essays in honor of Hans Smits (pp. 63-76). Rotterdam: Erasmus Smart Port
 • H.A.M. Klemann (2013). Rotterdam en het Duitse achterland. Mainport Magazine, 52 (5), 35-35.
 • H.A.M. Klemann (2013, september 17). Rotterdam, Germany and the Rhine. Rotterdam, Presentation for the Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium.
 • H.A.M. Klemann (2012, september 25). Oorlog en geschiedschrijving. Rotterdam, Checkpoint Geschiedenis: Fabelachtige geschiedenis, Arminius Kerk.
 • H.A.M. Klemann (2012, maart 27). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. Rotterdam, Smartport seminars.
 • H.A.M. Klemann & K.M. Paardenkooper (2012, november 21). Rotterdam, Duitsland en de Rijn. Rotterdam, Ontbijtsessie voor Rotterdamse Havenondernemers, Erasmus Smartport-Deltalinqs.
 • H.A.M. Klemann (2011). De laatste adem van de Weimarrepubliek. Terugtrekken buitenlandse leningen stortte Duitsland in 1931 in crisis. Geschiedenis Magazine, 46 (juli-augustus), 26-29.
 • H.A.M. Klemann (2009). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 44 (april-mei), 60-62.
 • H.A.M. Klemann (2009). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 44 (oktober), 58-61.
 • H.A.M. Klemann (2008). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 43 (oktober), 60-61.
 • H.A.M. Klemann (2008). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 43 (april-mei), 59-61.
 • H.A.M. Klemann (2007). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 42 , 57-60.
 • H.A.M. Klemann (2006). Strijd tegen camouflage Duitse bedrijven [Bespreking van het boek Operatie Safehaven. Kruistocht tegen het Vierde Rijk ]. Historisch Nieuwsblad, 5 , 57-57.
 • H.A.M. Klemann (2018, november 6). Katholieken in Haarlem en omgeving als gediscrimineerde minderheid in de 19e eeuw. Overveen, Boaz lezingen.
 • H.A.M. Klemann (2018, januari 23). De Adriaan. De Haarlemse stadsmolen. Stadswacht, Haarlem, Boekpresentatie.
 • H.A.M. Klemann (2016). Nederland Productieland. Economie draaide door. Historisch Nieuwsblad, 2016 (5), 78-82.
 • H.A.M. Klemann & K.M. Paardenkooper (2015, januari 21). Rotterdam, het Duitse achterland en de Container. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag, Lunchlezing.
 • H.A.M. Klemann (2015, november 13). De exploitatie van Nederland door de bezetter in Europees perspectief. Amsterdam, Collegedag Historisch Nieuwsblad Tweede Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann (2015, april 17). Waarom liep de oorlog zo uit de hand? Doorn, Erasmus Studiedag Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann (2014, oktober 23). De Eerste Wereldoorlog. Maassluis, Lezing voor de Vereniging de Vrienden van het Witte Kerkje.
 • H.A.M. Klemann (2012, november 13). Nederland in de Eerste Wereldoorlog: verdienen aan neutraliteit? Brussels, De Buren, Beursschouwburg.
 • H.A.M. Klemann (2011, november 19). Waarom zo bang voor het einde van de euro? Volkskrant
 • H.A.M. Klemann & M. Lak (2009). Nederland en de Grote Depressie. Oud Utrecht: tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 82 , 117-117.
 • H.A.M. Klemann (2006, maart 21). Nederland verliest positie in Europa. Duitsland heeft hier economisch en politiek niet veel meer te zoeken. NRC Handelsblad
2019
January
25
Passage to Panama: Nation States, Taxation and Multinational Enterprise in the Twentieth Century II
Other
As: Speaker
2012
May
21
Occupied Economies
Research Seminar
As: Speaker
2010
January
11
The Role of Black Markets in Occupied Europe
Research Seminar
As: Speaker

Address

Visiting address

Office: Van der Goot Building, M6-44
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands