prof.dr. H.A.M. (Hein) Klemann

Hein Klemann
Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam

Hein Klemann is Professor of Social and Economic History at the Erasmus School of History, Culture and Communication.

Current research (NWO-funded projects):

 • The Netherlands and Germany, 1870-2000: economic interdependence versus sovereignty, 1870-2000
 • Outport and Hinterland. Rotterdam Business and the Ruhr Industry, 1870-2000

 

 • H.A.M. Klemann (2015). Two explanations? Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10 (10), 87-90.
 • H.A.M. Klemann & J. Schenk (2013). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. The Economic History Review, 66 (3), 826-847. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00679.x[go to publisher's site]
 • H.A.M. Klemann (2013). Competitiveness and German-Dutch Monetary Relations, 1871-1931. Vierteljahrsheft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100 (2), 178-198.
 • H.A.M. Klemann (2012). Vlissingen als haven voor het Duitse achterland. In T. van Gent & P. Ippel (Eds.), Zeeland en de wijde wereld. (Roosevelt Academy: Middelburg 2012) (pp. 27-47). Middelburg: Roosevelt Academy
 • H.A.M. Klemann, B. Wubs & M. Boon (2012). Outport and Hinterland. Rotterdam Business and Ruhr Industry, 1870-2010. In R Gorski & B Söderqvist (Eds.), Parallel Worlds of the Seafarer: Ashore, Afloat and Abroad (pp. 201-207). Gothenburg: Maritime Museum & Aquarium
 • H.A.M. Klemann (2010). Europe without Economy. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125, 74-81.
 • H.A.M. Klemann (2008). Did the German Occupation (1940 - 1945) Ruin Dutch Industry? Contemporary European History, 17 (4), 457-481.
 • H.A.M. Klemann (2008). Oorlog en exploitatie. De economische exploitatie van West-Europa, 1940-1945. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 121, 56-71.
 • H.A.M. Klemann (2007). Die Niederlande und Deutschland: Wirtschaftliche Integration und politische Konsequenzen 1860-2000. Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien, 17, 101-118.
 • H.A.M. Klemann (2006). Dutch Industrial Companies and the German Occupation, 1940-1945. VSWG. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 93 (1), 1-22.
 • H.A.M. Klemann (2006). Geen Slutsky, oorlog! Weerwoord op Jan Reijnders. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 36-41.
 • H.A.M. Klemann (2006). Waarom bestaat Nederland nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860-2000. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 5-25.
 • H.A.M. Klemann & S. Kudryashov (2012). Occupied Economies. An Economic History of Nazi-Occupied Europe, 1939-1945. London / New York: Berg
 • H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Ed.). (2009). Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Münster: Waxman
 • C.W.A.M. van Paridon & H.A.M. Klemann (Ed.). (2008). In voor- en tegenspoed... : verleden, heden, en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen. Den Haag: SMO
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Ed.). (2008). In voor en tegenspoed: verleden en toekomst van de Nederlands-Duitse Economische betrekkingen (Stichting Maatschappij en Onderneming, 1). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann (2017). Port competition in historical perspective, 1648-2000; the ports in the Hamburg-Le Havre range. In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Port and Networks. Strategies and Perspectives (pp. 285-295). London: Routledge
 • H.A.M. Klemann (2017). The Central Commission for Navigation on the Rhine, 1815-1914. Nineteenth Century European Integration. In B. Wubs & R. Banken (Eds.), The Rhine: A Transnational Economic History (Economic and social history of Modern Europe, 4) (pp. 1-26). Baden-Baden: Nomos
 • H.A.M. Klemann (2017). Wartime and Post-war Economies (The Netherlands). In 1914-1918 International Encyclopedia of the First World War (pp. 1-10). Digital: Freie Universitaet Berlin; Bayerische StaatsBibliothek; Deutsche Forschungsgemeinschaft
 • H.A.M. Klemann (2016). Financial and Monetary Developments in the Occupied Netherlands, 1940-45. In H.O. Frøland, Mats Ingulstad & Jonas Scherner (Eds.), Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe (Palgrave Studies in Economic History) (pp. 89-114). London: Palgrave Macmillan UK
 • H.A.M. Klemann (2015). Die Ära der groβen Flussbaumaβnahmen 1867-1918. In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 Jahre Geschichte ZKR. Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (pp. 68-109). Strasbourg: ZKR
 • H.A.M. Klemann (2015). The Channelisation Period: 1867-1918. In J.M. Woehrling, S Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 years of history. CCNR. Centra Commission for the Navigation of the Rhine (pp. 68-109). Strasbourg: CCNR
 • H.A.M. Klemann (2015). La période de la Canalisation 1867-1918. In J.M Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 Ans d'histoire CCNR. Commission Central pour la Navigation du Rhin (pp. 68-109). Strasbourg: CCNR
 • H.A.M. Klemann (2015). De periode van kanalisatie 1867-1918. In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera (Eds.), 200 jaar Geschiedenis CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart, (pp. 68-109). Strasbourg: CCR
 • B. Wubs & H.A.M. Klemann (2014). River Dependence. Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. In J-O Hesse, C. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes (Eds.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte (pp. 219-246). Baden Baden: Nomos
 • H.A.M. Klemann & B. Wubs (2014). River dependence: Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. In J.-O. Hesse, Ch. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes (Eds.), Perspectives on European Economic and Social History (Economic and Social History of Modern Europe, 1) (pp. 219-245). Baden-Baden: Nomos
 • H.A.M. Klemann (2010). Neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen in de jaren 20 en 30. In J. Kok & J. van Bavel (Eds.), De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de lage landen tijdens het interbellum (pp. 49-78). Leuven: Universitaire Pers Leuven
 • H.A.M. Klemann (2010). De Hongerwinter. In M. de Keizer & M. Plomp (Eds.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 255-264). Amsterdam: Bakker
 • H.A.M. Klemann (2009). Wirtschaftliche Verflechtung im Schatten zweier Kriege 1914-1940. In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Eds.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 19-44). Münster: Waxman
 • H.A.M. Klemann (2009). Die Niederlande und Deustchland, oder verschindet die nationale Ökonomie? Eine Einleitung. In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga (Eds.), Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 17-17). Münster: Waxman
 • H.A.M. Klemann (2008). Political development and international trade: The Netherlands 1929-1941. In M. Müller & T. Myllyntaus (Eds.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation (pp. 297-322). Bern: Peter Lang
 • H.A.M. Klemann (2008). De financiering van oorlog en bezetting in West-Europa, 1940-1945. In W.W. Boonstra & S.C.W. Eijffinger (Eds.), Een klassiek econoom met een brede blik. Opstellen aangeboden aan Hans Visser (pp. 275-294). Den Haag: Sdu uitgevers
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (2008). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860 - 2000. In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Eds.), In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (pp. 13-44-79-83). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (2008). Inleiding. In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon (Eds.), In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (Stichting Maatschappij en Onderneming) (pp. 9-12). Epe: Hooiberg
 • H.A.M. Klemann (2008). Marché noir. In P. Aron & J. Gotovitch (Eds.), Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique (pp. 260-262). Brussel: André Versaille
 • H.A.M. Klemann (2008). Entwicklung durch Isolation. Die niederländische Wirtschaft 1914 - 1918. In Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Sudien (pp. 131-157). Münster: Aschendorf Verlag
 • H.A.M. Klemann (2007). Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918. In M. Kraaijestein & e.a. (Eds.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (pp. 232-271). Soesterberg: Aspekt
 • H.A.M. Klemann (2007). Een handelsnatie zonder handelspolitiek. In B. de Graaff & D. Hellema (Eds.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 241-252). Amsterdam: Boom
 • H.A.M. Klemann (2007). Ten geleide. Een historiografische inleiding. In J. Euwe (Ed.), De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945 (pp. 9-20). Amsterdam: Boom
 • H.A.M. Klemann (2006). Occupation and Industry. The industrial development of the Netherlands, 1940-1945. In J. Lund (Ed.), Working for the new order. European business under German domination 1939-1945 (pp. 45-74). Copenhagen: University Press of Southern Denmark
 • H.A.M. Klemann (2006). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequneties 1860-2000. Oratie (2006, maart 21). Rotterdam: Faculteit der Historische en Kunstwetenschapppen
 • H.A.M. Klemann (2017, mei 3). Het economisch leven in Haarlem in de Tweede Wereldoorlog. Societeit "Vereeniging" Haarlem, Lezingencyclus Geschiedenis van Haarlem.
 • H.A.M. Klemann (2016, april 18). Nieuw onderzoek naar de moderne Nederlandse scheepsbouw. Rotterdam, Scheepsbouwsymposium, Maritiem Museum Rotterdam.
 • H.A.M. Klemann (2016). Introductie. Nederland, Duitsland en de Rotterdamse haven. In Klara Paardenkooper (Ed.), Teureka! In de ban van containerisatie. Rotterdam toen, nu en in de toekomst (pp. 9-17). Rotterdam: NT Publishers
 • H.A.M. Klemann (2016). Europa's grootste haven en haar toekomst: Rotterdam 1870-2000. Holland Historisch Magazine, 48 (3-4), 157-164.
 • H.A.M. Klemann (2015, maart 6). Mythes over de Koude oorlog. Rijksmuseum Amsterdam, VGN-Kleio Congres.
 • H.A.M. Klemann (2013, september 17). Rotterdam, Germany and the Rhine. Rotterdam, Presentation for the Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium.
 • H.A.M. Klemann & D.M. Koppenol (2013). Port Competition within the Le-Havre-Hamburg range (1850-2013). In B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives. Essays in honor of Hans Smits (pp. 63-76). Rotterdam: Erasmus Smart Port
 • H.A.M. Klemann (2013, oktober 3). Trekvaart en riviertransport. Rotterdam, Studiedag Maritiem Museum Rotterdam, ‘Trade and Ideas IV: Maritieme collecties en vroegmoderne wetenschap en kennisoverdracht.
 • H.A.M. Klemann (2013). Rotterdam en het Duitse achterland. Mainport Magazine, 52 (5), 35-35.
 • H.A.M. Klemann (2012, september 25). Oorlog en geschiedschrijving. Rotterdam, Checkpoint Geschiedenis: Fabelachtige geschiedenis, Arminius Kerk.
 • H.A.M. Klemann & K.M. Paardenkooper (2012, november 21). Rotterdam, Duitsland en de Rijn. Rotterdam, Ontbijtsessie voor Rotterdamse Havenondernemers, Erasmus Smartport-Deltalinqs.
 • H.A.M. Klemann (2012, maart 27). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. Rotterdam, Smartport seminars.
 • H.A.M. Klemann (2011). De laatste adem van de Weimarrepubliek. Terugtrekken buitenlandse leningen stortte Duitsland in 1931 in crisis. Geschiedenis Magazine, 46 (juli-augustus), 26-29.
 • H.A.M. Klemann (2009). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 44 (april-mei), 60-62.
 • H.A.M. Klemann (2009). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 44 (oktober), 58-61.
 • H.A.M. Klemann (2008). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 43 (april-mei), 59-61.
 • H.A.M. Klemann (2008). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 43 (oktober), 60-61.
 • H.A.M. Klemann (2007). Boeken: Nederland 20ste eeuw. Geschiedenis Magazine, 42, 57-60.
 • H.A.M. Klemann (2006). Strijd tegen camouflage Duitse bedrijven [Bespreking van het boek Operatie Safehaven. Kruistocht tegen het Vierde Rijk]. Historisch Nieuwsblad, 5, 57-57.
 • H.A.M. Klemann (2016). Nederland Productieland. Economie draaide door. Historisch Nieuwsblad, 2016 (5), 78-82.
 • H.A.M. Klemann (2015, november 13). De exploitatie van Nederland door de bezetter in Europees perspectief. Amsterdam, Collegedag Historisch Nieuwsblad Tweede Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann (2015, april 17). Waarom liep de oorlog zo uit de hand? Doorn, Erasmus Studiedag Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann & K.M. Paardenkooper (2015, januari 21). Rotterdam, het Duitse achterland en de Container. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag, Lunchlezing.
 • H.A.M. Klemann (2014, oktober 23). De Eerste Wereldoorlog. Maassluis, Lezing voor de Vereniging de Vrienden van het Witte Kerkje.
 • H.A.M. Klemann (2012, november 13). Nederland in de Eerste Wereldoorlog: verdienen aan neutraliteit? Brussels, De Buren, Beursschouwburg.
 • H.A.M. Klemann (2011, november 19). Waarom zo bang voor het einde van de euro? Volkskrant
 • H.A.M. Klemann & M. Lak (2009). Nederland en de Grote Depressie. Oud Utrecht: tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 82, 117-117.
 • H.A.M. Klemann (2006, maart 21). Nederland verliest positie in Europa. Duitsland heeft hier economisch en politiek niet veel meer te zoeken. NRC Handelsblad
 • H.A.M. Klemann (2017, december 19). Een nieuw kerstlied met diepere betekenis. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2018, januari 9). Bilderdijk was een vat vol tegenstellingen. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, september 26). Willem Coymans, een Haarlemse slavenhandelaar. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, november 21). Lang haar als voorbode van een nieuwe tijd. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, oktober 3). Eerste meisjes-HBS stond in Haarlem. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, december 5). De koning van Zweden spoorde niet echt. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, november 28). Spaarnwouderstraat ooit drukker dan druk. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, november 14). Het tempeliersklooster heeft nooit bestaan. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, november 7). Portretten gerestaureerd door een portier. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, oktober 31). Een portret om je goede naam te herstellen. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, oktober 17). De bijzondere blik van Jeremy Bentham. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, oktober 11). Vergeefse reddingspoging Kleine Houtpoort. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, september 12). Kasteel Spaarnwoude heeft nooit bestaan. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, september 19). Rampjaar 1672: chaos, plundering en moord. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, juli 25). Vlucht uit de stad bood rijken veel voordelen. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, september 5). Cornelia leefde als man met haar geliefde Elisabeth. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017, januari 24). De doodstraf gold als 'wreed en onbeschaafd'. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, januari 17). Vogels vangen als tijdverdrijf voor buitenlui. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, januari 3). Foute belastinginspecteur uiteindelijk de klos. Haarlems Dagbld, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, januari 10). Gedenkteken Manpad Heemstede voor onduidelijke slag. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, december 12). Fusie Hoogovens-Hoesch genekt door crisis. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, oktober 24). De verdienste van waarnemer Klaas Kruik. Haarlems Dagblad, pp. 5-5.
 • H.A.M. Klemann (2017). Economic aspects of genocides, other mass atrocities, and their prevention. [Bespreking van het boek Economic aspects of genocides, other mass atrocities, and their prevention]. The Economic History Review, 70(3), 1035-1035.
 • H.A.M. Klemann (2017, maart 28). Judith Leyster: Begaafd maar ook miskend. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, januari 31). De Mainzer Beobachter als opiniemaker. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, augustus 1). Inlijving Schoten bij Haarlem onvermijdelijk. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, februari 14). Heldenrol voor communistische Levie Peper. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, februari 21). Fort Haerlem staat op vestingwal Hellevoetsluis. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, februari 28). Jacht op konijnen was exclusief recht adel. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, maart 7). Aardverschuiving door algemeen kiesrecht. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, maart 14). Geen aardverschuiving bij verkiezingen van 1922. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, maart 21). Geen monument meer voor Maarschalk. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, februari 7). Roerige historie Opregte Haerlemse Courant. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, april 4). Adriaan Pauw was diplomaat en bestuurder. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, augustus 29). Tram, bus en auto sloopten stadsschoon. Haarlems Dagblad, pp. 5-3.
 • H.A.M. Klemann (2017, april 11). Adriaan Pauw wilde pronken met zijn bezit. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, augustus 8). Beslissende zeeslag op het Haarlemmermeer. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, augustus 22). Van brouwersdochter tot koningin Divara. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, augustus 15). Jan Matthijsz. predikte het einde der tijden. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, april 2). Oorlog dwong Droste tot slim investeren. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2017, april 25). Dolle Dinsdag leidde tot uittocht NSB'ers. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann Het gipsverband is in Haarlem uitgevonden. Haarlems Dagblad, pp. 7-7.
 • H.A.M. Klemann (2016, oktober 18). Haarlemse bloei dankzij Vlaamse vluchtelingen. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, augustus 23). Anthony Fokker: een eigenwijze autodidact. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, september 6). De vrijheidstempel van Haarlemse burgers. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, september 13). Verleden Haarlem gesloopt voor nieuwbouw. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, september 20). NSB'er Plekker en de verdwenen ambtsketen. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, september 27). Naaktstrand moest Duitse toeristen paaien. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, oktober 4). Op, Neerlands jeugd! Naar 't heilig Rome! Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, oktober 11). De band tussen een Vlaamse heilige en Haarlem. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, november 15). De gespierde lijven van Cornelis Corneliszoon. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, oktober 25). Zuchten en weenen in straaten en steegen. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, november 1). De juiste tijd is een kwestie van afspraken. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, november 8). Castellum bij Velsen uitvalsbasis Romeinen. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, november 22). IJmuiden dankt haven aan Noordzeekanaal. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, november 29). Middeleeuwse steden vaak verwoest door vuur. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, december 6). Haarlemmer Meer bedreiging van Amsterdam. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, december 13). Historische bouwwerken vaak later verfraaid. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, december 20). De weldoenerij van het Heilig Kerstmisgilde. Haarlem Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, augustus 9). Ata Uslu geen doorsnee Turkse gastarbeider. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, augustus 16). Come back van buurtwinkel dankzij Turken. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, augustus 30). Jan Janszoon alias de zeerover Murat Reis. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, augustus 2). Wereldexpositie inspireerde Hendrik Figee. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 18). De trekschuit als populair vervoermiddel. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016). Water management and the rivers. Institut des Haute etudes de developpement et d'amenagement des territoires en Europe: Aménagement et démocratie : où en est le consensus néerlandais?: Rotterdam (2016, april 4).
 • H.A.M. Klemann (2016). West-German-Dutch trade relations, 1830-1860. 6th Transnational Rhine Conference Rivers and Innovation in International Comparative Perspective: Rotterdam (2016, april 14).
 • H.A.M. Klemann (2016). Economies under occupation: the hegemony of Nazi Germany and Imperial Japan in World War II. [Bespreking van het boek Economies under occupation: the hegemony of Nazi Germany and Imperial Japan in World War II]. The Economic History Review, 69, 737-738.
 • H.A.M. Klemann (2016, juli 26). Doek viel voor Gemeente Spaarndam in 1927. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, april 19). Historicus Hein Klemann: ’Geschiedenis ligt voor het oprapen’. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, april 26). Fossiel van oeroud mens blijkt iets anders. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 3). NSB’er Plekker maakte Joden het leven zuur. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 10). Middernachtzendelingen en hoerenlopers. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, april 20). Haarlem stonk pas echt in de negentiende eeuw. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 24). Spoorlijn naar Haarlem was eigenlijk toeval. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 31). Haarlem hield hoofd koel bij heksenjacht. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juni 7). Fabels en mythen rond ontstaan van Haarlem. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juni 13). Sloop van bolwerken, poorten en stadsmuren. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juni 21). Damiaatjes Piet en Hein en de kruistochten. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (Interview over de dood van verzetstrijdster Truus Menger) (2016, jun 20). Radioprogramma De Taalstaat. [radio-uitzending]. In Radioprogramma De Taalstaat. Radio 1.
 • H.A.M. Klemann (2016, mei 28). Kwart Haarlemmers stierf in eerste levensjaar. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juli 5). Kolksluis bij Spaarndam moest handel redden. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juli 12). Tachtigjarige oorlog was machtsstrijd met Spanje. Haarlems Dagblad, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (2016, juli 19). Het Beleg: Wreedheden over en weer. Haarlems Dagbald, pp. 7.
 • H.A.M. Klemann (Interview) (2015, mrt 21). Ruzie Duitsland en Griekenland over oorlogsschuld. [televisie-uitzending]. In 1 vandaag. http://buitenland.eenvandaag.nl/tv-items/58283/ruzie_duitsland_en_griekenland_over_oorlogsschuld?autoplay=1.
 • H.A.M. Klemann (Interview) (2015, mrt 12). Nieuws Radio 1 Brussel. [radio-uitzending]. In Item over Griekse schulden en Duitsland. Radio 1 Brussel.
 • H.A.M. Klemann (2015, maart 23). De Grieken willen ook geld zien. Duits geld. Trouw
 • H.A.M. Klemann (2015). Overleg met de vijand. Workshop Verzetsmuseum Amsterdam: Amsterdam (2015, februari 26).
 • H.A.M. Klemann (2014). Samuël Kruizinga, Overlegeconomie in oorlogstijd. De Nederlandse Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog [Bespreking van het boek Samuël Kruizinga, Overlegeconomie in oorlogstijd. De Nederlandse Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129(1), 1-3.
 • H.A.M. Klemann (2014). Rotterdam as Energy Port. EOGAN 2014 Conference, Maritime Museum Rotterdam: Rotterdam (2014, juni 21).
 • H.A.M. Klemann (Interview) (2014, jan 20). Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
 • H.A.M. Klemann (Background information) (2014, mrt 14). Wederopbouw. [televisie-uitzending]. In Na de bevrijding. http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2014/januari/NTR-presenteert-Na-de-bevrijding.html.
 • H.A.M. Klemann & K.M. Paardenkooper (2013). Rotterdam, Germany and the Rhine. IVR Conference: Dordrecht (2013, mei 17).
 • H.A.M. Klemann (2013). The Central Commission for the Navigation on the Rhine, 1815-1914. Nineteenth Century European Integration. Cycles de Seminaire. Histoire de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Premier Seminar: Strassbourg (2013, december 13).
 • H.A.M. Klemann (2013). Review of Buchheim, C. Boldorf, M. (Hg.): Europäische Volkswirtschaften unter deutscher Hegemonie 1938-1945. [Bespreking van het boek Europäische Volkswirtschaften unter deutscher Hegemonie 1938-1945.]. Vierteljahrsheft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100(1), 202-203.
 • H.A.M. Klemann (2012). Concurrentie in de Rijndelta. Waterwegen, spoorwegen en havens, 1850-1914. Voorjaarsbijeenkomst vereniging voor Zeegeschiedenis: Rotterdam (2012, mei 12).
 • J. Schenk & H.A.M. Klemann (2012). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports 1850-1914. N.W. Posthumus Conference: Scheepvaart Museum Amsterdam (2012, mei 24 - 2012, mei 25).
 • H.A.M. Klemann (2012). Monetary developments in the Netherlands during the occupation. Seminar Industry in occupied Europe Norwegian University of Science and Technology: Trondheim (2012, mei 3 - 2012, mei 4).
 • H.A.M. Klemann (2012). The economic consequences of forced labour in occupied Europe. Seminar Industry in occupied Europe: Trondheim (2012, mei 3 - 2012, mei 4).
 • H.A.M. Klemann (2012). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. Annual Conference Posthumus Institute, Scheepvaartmuseum Amsterdam: Amsterdam (2012, mei 16 - 2012, mei 17).
 • H.A.M. Klemann (2012). The Central Commission for the Navigation on the Rhine, 1815-1914. Workshop International Institute for Asian Studies, (IIAS), State Restructuring and Rescaling in Comparative Perspective: Leiden (2012, december 3 - 2012, december 4).
 • H.A.M. Klemann (2011). Interview on war, occupation and economy. Interview Russian Television, channel 5: Russia (2011, juni 18 - 2011, juni 18).
 • H.A.M. Klemann (2011). Interview Radio Rijnmond over het einde van de euro. Interview Radio Rijnmond: Rotterdam (2011, november 21 - 2011, november 21).
 • H.A.M. Klemann (2011). Organisation of conference: 3rd national Rhine Conference: The Rhine economy on a new basis. The switch from coal to oil and the implications for the transnational region, 1945-1973. Organisation of a conference: Bochum (2011, december 1 - 2011, december 3).
 • H.A.M. Klemann (2011, maart 23). Waarom zijn de Russen niet gekomen? onbekend, Checkpoint Geschiedenis.
 • H.A.M. Klemann (2010, april 27). De Nederlandse economie in 1945. The Hague, Workshop in the Royal Library: the opening of the exhibition Oranje Bitter.
 • H.A.M. Klemann (2010, oktober 29). Historical Annual Reports and Financial Administrations. Presentation on a workshop on historical Annual Reports, Nationaal Archief, Den Haag.
 • H.A.M. Klemann (2009). Welvaart , beroving, honger. NPS-serie de Oorlog, nederland 2: Hilversum (2009, november 10 - 2009, november 10).
 • H.A.M. Klemann (2009, mei 15). Hoe de Nederlandse overheid in de Eerste Wereldoorlog de macht van de buitenlandse kartels wist te breken. Rotterdam, lezing: Studiedag Eerste Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann (2009). Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Nacht van de Geschiedenis: Amsterdam (2009, oktober 24 - 2009, oktober 24).
 • H.A.M. Klemann (2009, november 29). Economie en Tweede Wereldoorlog. Aalsmeer, Lezing: Oude Veiling.
 • H.A.M. Klemann & B. Wubs (2008, oktober 24). A Rhine economy 1850-2000. Utrecht, NW Posthumus Instituut globaliseringsthema workshop: A survey of current historical research on globalisation, technological change and economic development, 1870-present.
 • H.A.M. Klemann (2008). Deutsch-niederländische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert, 12-13 juni 2008. Zentrum für Niederlande-Studien der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kooperation mit der Fakultät für Historische und Kunstwissenschaften der Erasmus Universität Rotterdam.
 • H.A.M. Klemann (2008). Reflecting War and Economic Exploitation in European Perspective. Conference: Annual Social History Society 2008: Rotterdam (2008, maart 27 - 2008, maart 29).
 • H.A.M. Klemann (2007). War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945. Workshop organiseren namens European Science Foundation (ESF) in samenwerking met dr. Sergei Kudryashov German Historical Institute Moscow (DHI Moscow): Moscow (2007, maart 30 - 2007, maart 31).
 • H.A.M. Klemann (2007, december 1). December 2007-Februari 2008: Collegecyclus: Deutschland-Niederlande. Münster, Wirtschaftliche Interdependenz und politischen Konsequenzen Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster.
 • H.A.M. Klemann (2007, januari 2). Collegecyclus van januari tot en maart. Münster, Wissenschaftliches Fellow Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster.
 • H.A.M. Klemann (2007, mei 10). Warum gibt es die Niederlande eigentlich noch? Utrecht, Keynote speech op de BINT-workshop: Dutch and German business systems in the 20th century.
 • H.A.M. Klemann (2007, oktober 12). Ontwikkeling naar Totale Oorlog. Rotterdam, Lezing Nascholingsconferentie Geschiedenis "TEN OORLOG! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen".
 • H.A.M. Klemann (2007, januari 2). Januari-maart Collegecyclus: Deutschland-Niederlande 1870-2000. Münster, Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster.
 • H.A.M. Klemann (2006, mei 12). De Nederlandse economie en de Eerste Wereldoorlog 1914-1925. Rotterdam, Studiedag Eerste Wereldoorlog.
 • H.A.M. Klemann (2006, oktober 25). Warum gibt es die Niederlande eigentlich noch? Münster, Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
 • H.A.M. Klemann (2006, oktober 25). Deutschland und die Niederlande 1860-2000. Münster, Institut der Niederlande, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
 • H.A.M. Klemann (2006, juni 1). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Rotterdam, Stichting Rokoko.
 • H.A.M. Klemann (2006, december 22). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Rotterdam, Historische Vereniging Roterodamum.
 • H.A.M. Klemann (2006, juni 12). Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Rotterdam, Stadshuis, presentatie.
 • H.A.M. Klemann (2005). Aanpassing of collaboratie: de Nederlandse economie tijdens WO II. debat met Hein Klemann en Joggli Meihuizen over `grijs Nederland¿ tijdens de tweede wereldoorlog: Amsterdam (2005, januari 12 - 2005, januari 12).
 • H.A.M. Klemann (2005, oktober 29). Nederlands-Duitse relaties 1870-heden. Rotterdam, Conferentie: Een dozijn (b)uren.
 • H.A.M. Klemann (2005). The Nature and Development of Local Economies. ESF-programma Occupation in Europe: the Impact of National Socialist and Fascist Rule (INSFO): Amsterdam (2005, april 26 - 2005, april 29).
 • H.A.M. Klemann (2005, juni 17). Het jaarverslag in economisch historisch onderzoek. Amsterdam, Studiemiddag van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
 • H.A.M. Klemann (2005). Stunde Null: War Damage in Western Europe 1945. 1945 Back to Normal or a New Beginning? Expectations and Conceptions for a Post-war Europe: Copenhagen (2005, september 29 - 2005, september 30).
 • H.A.M. Klemann (2005). Did the German Occupation (1940-1945) Ruin Dutch Industry. 65th Annual Meeting of the Economic History Association: War and Economic Growth: Causes, Costs, and Consequences: Toronto (2005, september 16 - 2005, september 18).
 • H.A.M. Klemann (2005). Economie tijdens de bezetting. Op de middag: Hilversum (2005, mei 5 - 2005, mei 5).
2012
May
21
Occupied Economies
Research Seminar
As: Speaker
2010
January
11
The Role of Black Markets in Occupied Europe
Research Seminar
As: Speaker

Address

Visiting address

Office: Van der Goot Building, M6-44
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands