H.J. (Heleen) Pott

Erasmus School of History, Culture and Communication
Erasmus University Rotterdam

Heleen Pott is a philosopher and currently Socrates Professor at Erasmus University Rotterdam (Philosophy/ESHCC).

She lectured at the universities of Amsterdam, Maastricht, Haifa, Prague, and Pilsen, and was a fellow at NIAS. Her research areas are philosophy of mind, philosophical anthropology, and interdisciplinary cultural studies, especially the history and theory of emotions. She published books and articles on a broad spectrum of topics, including Schopenhauer’s pessimism, James’s theory of embodied emotion, American pragmatism, and the aesthetics of cultural memory and trauma.

For more information about publications and presentations, please download CV.

 • H.J. Pott (2017). Why bad moods matter. William James on melancholy, mystic emotion, and the meaning of life. Prima Philosophia, 45 (online), 1-11.[go to publisher's site]
 • H.J. Pott (2017). Why bad Moods Matter. William James on Melancholy, Mystic Emotion, and the Meaning of Life. Philosophia, 45 (online), 1-11. doi: 10.1007/s11406-017-9842-z
 • H.J. Pott (2016). Tegenkracht of Glijmiddel? Een kritische vraag bij Bart van Rosmalens Muzische Professionalisering. The scientific journal of humanistic studies, 64, 56-56.
 • H.J. Pott (2016). Winter is coming. Europa en de crisis van het globalisme. Filosofie en Praktijk, 37 (3), 86-93.
 • H.J. Pott (2014). Emotions, Persons, and the Body: William James and Jan Patocka. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica (AUC), 7 (1), 11-19.
 • J. Calsius, A. Alma & H.J. Pott (2014). Doorheen de angst. Fenomenologische analyse van vijf existentiële structuurmomenten. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 51 (3), 226-243.
 • J. Calsius, A. Alma & H.J. Pott (2014). Het lichaam doorheen een Existentieel bewustwordingsproces. Mogelijk of niet? Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 51 (4), 297-314.
 • H.J. Pott (2013). James als neurofenomenoloog. Emoties in de filosofische antropologie van William James. Tijdschrift voor filosofie, 75 (1), 91-121. doi: 10.2143/TVF.75.1.2977258[go to publisher's site]
 • H.J. Pott (2013). De herontdekking van het lichaam in het interdisciplinaire emotieonderzoek. Waardenwerk, 53 (14), 33-43.
 • H.J. Pott (2011). Lachen met Plessner. Een kleine evolutiefilosofie van de lach. Filosofie en Praktijk, 32 (1), 50-64.
 • H.J. Pott (2011). Lachen met Plessner. Een kleine evolutie-filosofie van de lach. Filosofie en Praktijk, 1 (32), 50-64.
 • H.J. Pott (2010). Het dualisme van empirische en esthetisch kennen. Kunst en wetenschap, 19 (1), 15-15.
 • H.J. Pott (2010). J.M. Coutzee's diary of a bad year. Kunst en wetenschap, 19 (4), 11-12.
 • H.J. Pott (2010). Emotions, Phantasia and Feeling in Aristotle's Rhetoric. In E. Close, G. Couvalis, M. Palaksoglou & M. Tsianikas (Eds.), Greek Research in Australia. Adelaide: Flinders University Press
 • H.J. Pott (2010). Cognitivism, Componential Definitions, and Natural Kinds. In C. Douilliez & Chr. Humez (Eds.), Consortium of European Research on Emotion, Proceedings Third European Conference (pp. 47-48). Lille: Universite Lille
 • H.J. Pott (2009). Definities, Depressies en de DSM. Filosofie en Praktijk, 30 (2), 49-53.
 • H.J. Pott (2008). Was Aristoteles een Cognitivist? Emoties in Aristoteles, Rhetorica. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 2 (100), 89-103.
 • H.J. Pott (2008). Minima philosophica: melancholie van de filosofie. Filosofie en Praktijk, 29 (1), 39-43.
 • H.J. Pott (2008). Was Aristoteles een cogniativist? Emoties in Artistoteles' Rhetorica. Tijdschrift Erfrecht, 100 (2), 89-102.
 • H.J. Pott (2007). Schaduwen van een dode God - van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 28 (1), 5-15.
 • H.J. Pott (2007). Van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 1 (28), 5-16.
 • H.J. Pott (2007). Van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 29 (1), 5-16.
 • H.J. Pott (2006). Die Angst zu Fallen. Prima Philosophia, 1 (Band 19), 23-44.
 • H.J. Pott (2006). Die Angst zu fallen. Prima Philosophia, 19 (1), 23-44.
 • H.J. Pott (2006). God ademt rustig door. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2006 (2), 88-91.
 • H.J. Pott (2006). Minima philosophica: avondrood der cartoonisten. Filosofie en Praktijk, 2006, 53-57.
 • H.J. Pott (2005). Het leven als cyborg. Karakter: tijdschrift van wetenschap, 10, 25-28.
 • H.J. Pott (2005). Draadloos Dromen. Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 23, 59-70.
 • H.J. Pott (2005). Draadloos dromen. Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 2006 (23), 59-70.
 • H.J. Pott (2005). Het leven als cyborg. Reviewartikel n.a.v. William J. Mitchell, ME+ The Cyborg self and the networked society. Karakter: tijdschrift van wetenschap, 25-28.
 • H.J. Pott (2003). Hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 16 (4), 77-80.
 • H.J. Pott (2003). Van Plato tot Pomo: alweer een crisis in de kunst. Filosofie en Praktijk, 24 (2), 22-28.
 • H.J. Pott (2003). Emotie en Rationaliteit Revisited. Een nieuw seizoen voor de emotiefilosofie. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 43 (2), 4-17.
 • H.J. Pott & D.L. Couprie (2003). Valangst. Hemel en aarde in de antieke kosmologie. Tijdschrift voor Philosophie (Leuven), 65 (2), 227-247.
 • H.J. Pott (2003). Valangst. Hemel en aarde in de antieke kosmologie. Tijdschrift voor Philosophie (Leuven), 227-247.
 • H.J. Pott (2000). Reanimatie van de sociale filosofie. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 21-24.
 • H.J. Pott (2000). Heimwee naar het humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 1 (1), 84-87.
 • H.J. Pott (2000). Reanimatie van de sociale filosofie. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 21-24.
 • H.J. Pott (2000). Heimwee naar humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 84-87.
 • H.J. Pott (1999). Recensie van J. Duyndam, Denken, Passie en Compassie - tijdreizen naar gemeenschap. Tijdschrift Erfrecht, 91 (1), 68-69.
 • H.J. Pott & M. Doorman (2014). Filosofen van deze Tijd. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker
 • H.J. Pott & M. Doorman (2008). Filosofen van deze tijd (10e druk). Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott & D. van Kampen (2007). Schaduwen van een dode God. Budel: Damon
 • H.J. Pott & D. van Kampen (2007). Schaduwen van een dode God. Budel: Damon
 • H.J. Pott & M. Doorman (2005). Filosofen van deze tijd (negende geheel herziene druk). Amsterdam: Bert Bakker
 • M. Doorman & H.J. Pott (Ed.). (2005). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott & M. Doorman (Ed.). (2005). Filosofen van deze tijd (9e, geheel herziene druk). Amsterdam: Bakker
 • H.J. Pott (Ed.). (2002). De Wereld een Hel (Boom Klassiek). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott (Ed.). (2002). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott (Ed.). (2000). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott (2000). Survival in het mensenpark. Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • H.J. Pott & M. Doorman (2000). Filosofen van deze Tijd. Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott (2015). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reijen (Ed.), Grote denkers over emoties. Van stoicijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 131-143). Leusden: ISVW Uitgevers
 • H.J. Pott & M. Doorman (2014). Voorwoord bij de geheel herziene twaalfde druk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (pp. 7-10). Amsterdam: Bert Bakker/Prometheus
 • H.J. Pott & T. van de Werff (2014). Peter Sloterdijk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (pp. 437-451). Amsterdam: Bert Bakker/Prometheus
 • H.J. Pott (2014). On Humor and 'laughing' Rats. The Importance of Plessner for Affective Neuroscience. In J. de Mul (Ed.), Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects (pp. 375-387). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • H.J. Pott (2012). The Importance of Plessner for Affective Neuroscience. In J. Mul, M. Cooplen & H. Ernste (Eds.), Artificial by Nature. Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects. Amsterdam: University Press Amsterdam
 • H.J. Pott (2012). Aantekeningen. In Arthur Schopenhauer. De Wereld een Hel (Boom Klassiek, 730) (pp. 253-270). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott (2010). Cognitivism, componential definitions and natural kinds. In C. Douilliez & Chr. Humez (Eds.), Consortium of European research on emotion, Proceedings Third European Conference (pp. 3-48). Lille: Universite Lille
 • H.J. Pott (2010). Emotions, phantasia and feeling in Aristotle's rhetoric. In G. Couvalis, M. Palaktsoglou, M. Tsianikas & E. Close (Eds.), Greek research in Australia. Adelaide: Flinders University Press
 • H.J. Pott (2009). Eros, Kunst en Evolutie in de filosofie van Arthur Schopenhauer. In T. Wolfs (Ed.), Schopenhauer lezen. Antwerpen: Garant
 • H.J. Pott (2009). De markt van angst en ongeluk. Hoe de DSM emoties in ziekte verandert. In G. Alberts (Ed.), Gevoel voor kennis (pp. 21-36). Amsterdam: Aksant
 • H.J. Pott (2009). Eros, Kunst en Evolutie in de filosofie van Arthur Schopenhauer. In T. Wolfs (Ed.), Schopenhauers filosofie (pp. 63-79). Antwerpen: Garant
 • H.J. Pott (2005). Paradijs of Mensenpark? Biotechnologie als religie. In J. Duyndam & M. Poorthuis (Eds.), Humanisme en Religie. Controverses, Bruggen, Perspectieven (pp. 379-393). Delft: Eburon
 • H.J. Pott (2005). Peter Sloterdijk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 413-427). Amsterdam: Bakker
 • H.J. Pott (2005). Love as a paradigm case of emotion: the cognitive theory revisited (CD-rom). In C. Kronquist (Ed.), Emotions, others ant the self. Turku: Abo Akademie
 • H.J. Pott (2005). Love as a Paradigm Case of Emotion: the Cognitive Theory Revisited. In C. Kronquist & e.a. (Eds.), Emotions, Others and the Self. Turku: Abo Akademi
 • H.J. Pott (2005). Anaximander of Miletus. In P. O'Grady (Ed.), Meet the Philosophers of Ancient Greece (pp. 33-39). Aldershot: Ashgate
 • H.J. Pott (2005). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reijen (Ed.), Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 114-124). Kampen: Klement
 • H.J. Pott (2005). Peter Sloterdijk. In M. Doorman & H.J. Pott (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 413-427). Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott & D.L. Couprie (2005). Anaximander of Miletus. In P. O'Grady (Ed.), Meet the philosophers of ancient Greece (pp. 33-39). Ashgate: Aldershot
 • H.J. Pott (2005). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reyen (Ed.), Emoties. Van stoicijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 114-124). Kampen: Klement/Pelckmans
 • H.J. Pott (2005). Paradijs of mensenpark? Biothechnologie als religie. In J. Duyndam, M. Poorthuis & Th. de Wit (Eds.), Humanisme en religie. Controverses, Bruggen, Perspectieven (pp. 379-393). Delft: Eburon
 • H.J. Pott (2004). Het medium van de waarheid. In H. Procee (Ed.), Bij die wereld wil ik horen! (pp. 174-179) Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott & D.L. Couprie (2004). Anaximander. In P. O'Grady (Ed.), Meet the Philosophers of Ancient Greece (pp. 33-38). Londen: Ashgate
 • H.J. Pott (2003). De Laatste dagen van de Kunstkliek. In B. Vandenabeele & K. Vermeir (Eds.), Gemedieerde Zintuiglijkheid (Jaarboek voor Esthetica 2003) (pp. 129-132). Budel: Damon
 • H.J. Pott (2003). Nietzsche on Tragedy, POlitics and Multi-media Experience. In K. Sasaki & K. Otabe (Eds.), The Great Book of Aesthetics (pp. -----). Tokyo: The University of Tokyo
 • H.J. Pott (2002). Aantekeningen van de vertaler. In A. Schopenhauer (Ed.), De Wereld een Hel (Boom klassiek) (pp. 237-248). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott (2002). De Wedergeboorte van het Subject uit de Geest van Hypertext. In A Braeckman, R. Devos & B. Verdonck (Eds.), Terugkeer van het Subject? Recente ontwikkelingen binnen de filosofie (pp. 23-41). Leuven: Universitaire Press Leuven
 • H.J. Pott (2002). Uilen van Minerva. In M. Doorman & H.J. Pott (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 7-22). Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott (2000). Uilen van minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 7-21). Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott & M. Doorman (2000). Uilen van Minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (5e druk) (pp. 7-21). Amsterdam: Bert Bakker
 • H.J. Pott (1999). Kunst als verlossing. Het esthetisch pessimisme van Arthur Schopenhauer. In Th. de Boer e.a. (Ed.), De razende Socrates. Hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida (pp. 121-137). Baarn: Agora, Pelckmans
 • H.J. Pott (2015, maart 3). Nietzsches kritiek op het rendementsdenken. Rotterdam, Gastcollege cursus Theorie van de Geschiedenis.
 • H.J. Pott (2015, augustus 26). Theories of emotion in philosophy. Rotterdam, EUR, Summerschool Emotions and Agency, Onderzoeks School Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (2015). Lemma 'Emotie'. In H. Willemsen & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 168-170). Amsterdam/Antwerpen: Garant
 • H.J. Pott (2014). Winnetou. In J. Bos, R. van Daalen, L. Meeuwesen & J. Westerbeek (Eds.), Luister! Over de kracht van verhalen. 65 vertellingen voor Christien Brinkgreve (pp. 136-137). Utrecht: Universiteit Utrecht
 • H.J. Pott (2014, maart 4). Nietzsche over Nut en Nadeel van Geschiedenis voor het Leven. Rotterdam, Gastcollege cursus ‘Theorie van de Geschiedenis’.
 • H.J. Pott (2014, april 20). Cultural Memory and Trauma in Hiroshima mon amour. Maastricht, BA ACU course After the Apocalypse, FASOS UM.
 • H.J. Pott (2014). World Without Tears: Lucinda Williams. In A. Andeweg & L. Wesseling (Eds.), Wat de verbeelding niet vermag! (pp. 259-260) Nijmegen: Vantilt
 • H.J. Pott (2013, december 9). Emotions, Persons, and the Body: William James and Jan Patocka. Pilzen, University of West-Bohemia, Symposium Expressions of Meaning: Relations among Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patocka's Thought.
 • H.J. Pott (2013). Zarathustra's Geheim. In F. Jacobs & D. Pessers (Eds.), Stof en Blik. Opstellen aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht (pp. 113-117). Amsterdam
 • H.J. Pott (2011). Emotions and risky technologies (forthcoming) [Bespreking van het boek Emotions and risky technologies]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print).
 • H.J. Pott (2011). Het zoekgeraakte Zelf in de neuro-ethiek (forthcoming). In C. Brinkgreve (Ed.), De terugkeer van het Zelf
 • H.J. Pott (2011). Autopragia. In H. van Kampen & T.E. Jaroszek (Eds.), Festschrift voor Th. C.W. Oudemans, bij zijn 60ste verjaardag (pp. 183-189). Leiden: Tenax
 • H.J. Pott (2011). Emoties: René Descartes. In F. Rebel (Ed.), Wijsgerige Antropologie. Over de betekenis van mens-zijn (pp. 7-15). Amsterdam: Instituut voor Filosofie
 • H.J. Pott (2011). Het zoekgeraakte Zelf in de neuro-ethiek. In Chr. Brinkgreve (Ed.), De terugkeer van het Zelf (online publicatie). Utrecht: Psychiatrie & Filosofie
 • H.J. Pott (2010). Het dualisme van empirisch en esthetisch kennen. Kunst en Wetenschap, 19 (1), 15-15.
 • H.J. Pott (2010). J.M. Coetzee's Diary of a Bad Year. Kunst en Wetenschap, 19 (4), 11-12.
 • H.J. Pott (2009). Definities, Depressies en de DSM. Filosofie en Praktijk, 30 (2), 49-53.
 • H.J. Pott (2009). De markt van angst en ongeluk. Hoe de DSM emoties in ziekte verandert. In Gevoel voor kennis. Jaarboek Kennissamenleving (pp. 21-36). Amsterdam: Aksant
 • H.J. Pott (2008). Minima Philosophica: Melancholie van de Filosofie. Filosofie en Praktijk, 1 (29), 39-43.
 • H.J. Pott (2008). Fabel. In Filosofische kalender 2009 (pp. 37-37). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott (2008). Review of Bart Vandenabeele, De bloesem van het leven [Bespreking van het boek De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie]. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie.
 • H.J. Pott (2008). De bloesem van het leven: esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie. [Bespreking van het boek De bloesem van het leven: esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie]. Esthetica tijdschrift voor Kunst en Filosofie, online.
 • H.J. Pott (2007). The Return of William James. Rediscovering the Body in Emotion, Reason and the Will. NIAS Newsletter: Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, 39, 43-43.
 • H.J. Pott (2007). 'Albert Camus, of : Het geluk van Sisyfus'. Humanist, 23-25.
 • H.J. Pott (2006). Minima Philosophica: Avondrood der cartoonisten. Filosofie en Praktijk, 4, 53-57.
 • H.J. Pott (2006). Bijdragen over de Europese grondwet, angst en media, geschiedenisonderwijs. De markt vernietigt de moraal, intelligent design. In Y, Stein (Ed.), Filosofisch elftal. Nederlandse denkers over de actualiteity. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
 • H.J. Pott (2006). God ademt rustig door. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2, 88-91.
 • H.J. Pott (2006). Wat drijft het nieuwe bestuur? Humus, 2006 (1), 14.
 • H.J. Pott (2004). Sferen [Bespreking van het boek Sferen]. .
 • H.J. Pott (2003). Hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 77-80.
 • H.J. Pott (2003). Emotie en Rationaliteit revisited. Een nieuw seizoen voor de emotiefilosofie. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 4-17.
 • H.J. Pott (2003). Antonio Damasio, "Ik Voel dus ik Ben - hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen. D. Verweij en F. Jaspers, "Passie en Persoonlijkheid - de thematiek van het verlangen vanuit de filosofie en de pscychopathologie. I. van Krogten, "Ik Voel dus ik Ben" [Bespreking van het boek 1) Ik voel dus ik ben : hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen. 2) Passie en persoonlijkheid : de thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie . 3) Ik voel, dus ik ben]. .
 • H.J. Pott (2003). Van Plato tot Pomo: alweer een crisis in de kunst. Filosofie en Praktijk, 22-28.
 • H.J. Pott (2002). Over Martha Nussbaum en de emotiecultuur. In . . (Ed.), Filosofie voor een breed publiek (pp. 44-60). Leeuwarden: Humanistisch verbond Fryslan
 • H.J. Pott (2002). Heldinnen: Emily Dickinson. Lover, 14-14.
 • H.J. Pott (2002). Imagining the Universe. Apeiron : A Journal for Ancient Philosophy and Science, xxxv, 47-59.
 • H.J. Pott (2002). Brief aan Desiderius Erasmus, in antwoord op diens brief van 14 maart 1514. In F. Bolkestein (Ed.), Brieven aan Erasmus (pp. 46-55). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott & R. Rorty (2000). Philosophy and the Miror of Nature. In . Staal & . de Rijk (Eds.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderen (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC-Handelsblad
 • H.J. Pott (2000, november 18). Hoeders van het Zijn. Dagblad, Trouw, pp. .-..
 • H.J. Pott (2000). Survival in het mensenpark. Over kunst, cyborgs en posthumanisme. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • H.J. Pott (2000). Richard Rorty: Philosophy and the mirror of nature. In . Staal & . de Rijk (Eds.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad
 • H.J. Pott (1999). Harde realiteit, zachte winters. Continuum. Kwartaalblad Universiteit Maastricht, 28, 29-28, 29.
 • H.J. Pott (2015, augustus 14). James en Damasio over het emotionele brein. Leusden, School voor Wijsbegeerte, Summerschool Grote Denkers over Emoties.
 • H.J. Pott (2014, juli 18). What is an Emotion? Rereading William James. Lisbon, Inaugural Conference European Society for the Study of Emotions (ESSPE).
 • H.J. Pott (2007, juni 15). Het was al op. Bij de dood van Richard Rorty. NRC-Handelsblad, pp. 17-17.
 • H.J. Pott (2007). Albert Camus: het geluk van Sisyfus. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 2, 23-25.
 • H.J. Pott (2007, juni 15). 'Het was al op'. Bij de dood van Richard Rorty. NRC Handelsblad, pp. 17.
 • H.J. Pott (2006). De Europese Grondwet, Angst en Media, Geschiedenisonderwijs, De Markt vernietigt de Moraal, Intelligent Design. In Y. Stein (Ed.), Filosofisch Elftal. Nederlandse denkers over de actualiteit. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
 • H.J. Pott (2006, april 1). Waarheid is een aantrekkelijke constructie. NRC-Handelsblad, pp. 15-15.
 • H.J. Pott (2006, april 1). Waarheid is een aantrekkelijke constructie - meer niet. NRC Handelsblad
 • H.J. Pott (2006). En u allemaal even lachen! Reactie op persbericht van het Humanistisch Verbond over de cartoonoorlog. Website Humanistisch Verbond: .
 • H.J. Pott (2006). Wat drijft het nieuwe bestuur? Humus, 1, 14-14.
 • H.J. Pott (2005, juni 8). Intelligent Design of Evolutie? Het Filosofisch Elftal. Trouw, pp. 11-11.
 • H.J. Pott (2005, maart 25). Overvloed en onbehagen. Trouw
 • H.J. Pott (2005, april 9). Kernwaarde gastvrijheid. Laat de vreemdeling zichzelf zijn. NRC Handelsblad
 • H.J. Pott (2005, mei 1). Europese grondwet: ja nee geen mening. De groene Amsterdammer
 • H.J. Pott (2005, mei 28). Stemadvies grondwet. NRC Handelsblad
 • H.J. Pott (2005, juni 8). Intelligent design of evolutie? Bijdrage het Filosofisch Elftal. Trouw
 • H.J. Pott (2005, april 25). Overvloed en Onbehagen. Trouw, pp. 9-9.
 • H.J. Pott (2005, mei 28). Stemadvies Grondwet. NRC Handelsblad, pp. 23-23.
 • H.J. Pott (2005, mei 1). Europese Grondwet: Ja, nee, geen mening. De groene Amsterdammer, pp. 24-24.
 • H.J. Pott (2005, april 9). Kerndeugden: Gastvrijheid. Laat de vreemdeling zichzelf zijn. NRC Handelsblad, pp. 13-13.
 • H.J. Pott (2004). Het medium van de waarheid. In H. Procee (Ed.), Bij die wereld wil ik horen!: Over de vorming tot academicus (pp. 174-179). Amsterdam: Boom
 • H.J. Pott (2004). Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature. In . Staal & De Rijk (Ed.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/ NRC Handelsblad
 • H.J. Pott (2004). Kant: Verlichter zonder illusies. Roest, 30-34.
 • H.J. Pott (2004, april 24). Bespreking van De Correspondentie van Desiderius Erasmus, Brieven 1-141. NRC Handelsblad, pp. 36-36.
 • H.J. Pott (2004, december 10). Bespreking van M. Hardt & A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. NRC Handelsblad, pp. 31-31.
 • H.J. Pott (2002, augustus 16). Liefde in steeds kleinere cirkels. NRC-Handelsblad, pp. 21-21.
 • H.J. Pott (2002, april 22). Fragement: Arthur Schopenhauer. Trouw, pp. 11-11.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de redactieraad van Partage - Partage, open access e-journal University of Humanistics.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de redactieraad - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de kernredactie - Filosofie & Praktijk - praktische problemen in filosofisch perspectief.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de jury van de Bayle Bokaal - Jaarlijkse prijs van het Erasmus Student Journal of Philosophy.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Member of the International Society for Science and Civilization on the Silk Road - International Society for Science and Civilization on the Silk Road.
 • H.J. Pott (2017, mei 11). Emotions and the Feeling Brain. Rotterdam, The Dean’s MA Class on The Brain, Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities, Erasmus University College.
 • H.J. Pott (2017, januari 14). Emotions: from Aristotle to Heidegger and Beyond. Leiden, Second Beijing-Leiden Conference in Philosophy 2017: Emotions in Comparative Perspective.
 • H.J. Pott (2017, februari 9). Na de apocalyps. Kanttekeningen bij het kwaad in de 20e eeuw. Amsterdam, Lezing op het symposium Het Kwaad – in de context van psychiatrie en filosofie. Nieuwe Kerk.
 • H.J. Pott (2017, maart 16). Empathie en Literatuur. Rotterdam, Gastcollege in de cursus Ethiek, rationaliteit en emotie.
 • H.J. Pott (2017, maart 28). Can we Trust our Emotions? Emotions and the Moral Brain. Maastricht, Guest lecture Department of Health, Ethics, and Society.
 • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Member of the Advisory Board - European Philosophical Society for Study of the Emotions (EPSSE).
 • H.J. Pott (2016, mei 25). The importance of Aristotle for contemporary emotion research. Thessaloniki, Aristotle 2400 Years World Congress.
 • H.J. Pott (2015, december 12). Affective intentionality, experience, and emotion: a phenomenological perspective. Amsterdam, OZSW Conference 2015.
 • H.J. Pott (2016, januari 10). Bonobo’s, humanisten, en de grenzen van empathie. Bilthoven, Bezinningssamenkomst De Woudkapel.
 • H.J. Pott (2016, mei 9). Het probleem met empathie. Amsterdam, Bijdrage Studiedag Emoties & Empathie, Universiteit van Amsterdam. Organisatie Stichting Filosofie & Psychiatrie i.s.m. Studygroup Philosophical Anthropology.
 • H.J. Pott (2016, juni 15). Emotions and rationality revisited. A phenomenological perspective. Athene, Conference European Philosophical Society for Study of Emotions (EPSSE).
 • H.J. Pott (2016, december 9). Where empathy fails. A critical view of the powers of empathic imagination. Groningen, ontribution panel Empathy, Phenomenology, and the Problem of Understanding the Other.
 • H.J. Pott (2015, december 9). Why bad moods matter. Basel, Lezing workshop The Meaning of Moods, EPSSE, Basel University/Slot Castelen.
 • H.J. Pott (2015). Feeling and Phenomenology. Workshop EPSSE: The meaning of moods: Slot Castelen Basel.
 • H.J. Pott (2015). Phenomenology, Affectivity, and the Embodied Mind. Organizer workshop RCTHS: Unversity of West Bohemia in Pilzen (2015, april 23).
 • H.J. Pott (2015, augustus 14). James en Damasio over het emotionele brein. Leusden, Summerschool ISVW Grote denkers over emoties, Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden.
 • H.J. Pott (2015, augustus 26). Theories of emotion in the history of philosophy. Rotterdam, PhD-summerschool OZSW, Emotions and Moral Agency.
 • H.J. Pott (2015, oktober 29). Martha Nussbaum als publieksfilosoof. Rotterdam, Gastlezing minor Grote Denkers EUR.
 • H.J. Pott (2015, november 7). Affects, Actions, Affordances: Emotions Reconsidered. Amsterdam, Conferentie 2015, Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (2015). Affective affordances: a missing link in emotion theory? Conference European Philosophical Society for the Study of Emotions: Edinburgh (2015, juli 15).
 • H.J. Pott (2015). The meaning of moods. Organiser van de workshop Heleen Pott met Angelika Krebs: Slot Castelen, Basel (2015, december 9 - 2015, december 11).
 • H.J. Pott (2015). Did James defend two theories? Symposium ISRE 2015; organizer, met Jenefer Robinson: Geneva (2015, juli 8).
 • H.J. Pott (2015). Agency and the Embodied Mind: James as Phenomenologist. Workshop RCTHS: Phenomenology, Affectivity, and the Embodied Mind: University of West Bohemia in Pilzen (2015, april 23).
 • H.J. Pott (2011, mei 3). Commentaar bij V. Vasterling: Political hermeneutics. Hannah Arendt's contribution to hermeneutic philosophy. Rotterdam, Researchgroup Centre for Historical Culture, ESHCC/EUR.
 • H.J. Pott (2011, februari 4). Het zoekgeraakte Zelf. Utrecht, Themadag over het Zelf, Stichting Psychiatrie & Filosofie i.s.m. Universiteit voor Humanistiek.
 • H.J. Pott (2010, mei 30). Posthumanisme: de maakbare mens als ideologie, science-fiction en filosofie. Leusden, Lezing ISVW Leusden, weekend Filosofische Antropologie.
 • H.J. Pott (2010). Emotions, phantasia and feeling in Aristotle's rhetoric. (blog).
 • H.J. Pott (2010, maart 9). Het historisme en zijn vijanden: Nietzsche's Nut en Nadeel van de Geschiedenis voor het Leven. Rotterdam, Guest Lecture: Theorie van de Geschiedenis.
 • H.J. Pott (2010, mei 15). J.M. Coetzee, Dagboek van een slecht jaar. Amsterdam, lezing Coetzee conferentie, De Balie Amsterdam.
 • H.J. Pott (2010, februari 10). Is humor human? Neuro-philosophical perspectives. Maastricht, Lecture Research group Culture & Memory, Universiteit Maastricht.
 • H.J. Pott (2010, december 9). Why be angry? On Sentimentalism, Stoic Emotions and Moral Mistakes. Antwerpen, Guest Lecture: Symposium Moral Emotions, Universiteit Antwerpen.
 • H.J. Pott (2010, januari 19). Alleen kunst kan ons redden - Schopenhauers dualisme van empirische en esthetische kennis. Enschede, Lezing: Studium Generale, Universiteit Twente.
 • H.J. Pott (2009, april 10). Fahrenheit 451 revisited. Amsterdam, Symposium filosofisch tijdschrift Krisis.
 • H.J. Pott (2009, mei 16). Kunnen ratten lachen? Panksepp, Plessner en het menselijke in de mens. Leusden, weekend Filosofische Antropologie, ISVW.
 • H.J. Pott (2009, juni 9). Art, evolution and aesthetic emotions. Praag, Invited lecture Charles University.
 • H.J. Pott (2009, september 17). Plessner's Importance for affective neuroscience. Rotterdam, internationale Plessner conferentie EUR.
 • H.J. Pott (2009, oktober 14). Toys for Boys: over evolutie, cyborgs en posthumanisten. Utrecht, lezing voor het KIVI Utrecht , serie `Nemen de apparaten het over?.
 • H.J. Pott (2009). Secularisering (online).
 • H.J. Pott (2009). Postmodernisme (online).
 • H.J. Pott (2009). Secularisering, Online. Humanistiesverbond: .
 • H.J. Pott (2009, oktober 14). Toys for Boys: over evolutie, cyborgs en posthumanisten. Utrecht, Lezing: KIVI in de serie, nemen apparaten het over?.
 • H.J. Pott (2009, juni 9). Art, evolution and aesthetic emotions in Nietzsche's early work. Prague, Lecture: Charles University Prague, Department of Philosophy.
 • H.J. Pott (2009, mei 16). Kunnen ratten lachen? Panksepp, Plessner en het menselijke in de mens. Leusden, Lezing: Filosofische Antropologie, ISVW.
 • H.J. Pott (2009, april 10). Fahrenheit 451 revisited. Amsterdam, De Balie, Symposium Boekverbranding: filosofisch tijdschrift Krisis.
 • H.J. Pott (2009). Postmodernisme. Online. Humanistiesverbond: .
 • H.J. Pott (2007, september 21). Was Aristoteles een cognitivist? Amsterdam, Stafcolloquium Wijsbegeerte VU.
 • H.J. Pott (2007, februari 23). William James over biologie, emoties & rationaliteit. Kanne/Bellgië, Lezing: De IJzeren Kring.
 • H.J. Pott (2007, februari 10). Where Art and Science Converge. Maastricht, International symposium: Historicide & Reiteration. Innovation in Science, Humanities and the Arts.
 • H.J. Pott (2007, november 28). Echte filosofie. Leiden, Boekpresentatie Prometheus.
 • H.J. Pott (2007, november 3). Aristotle's rhetoric revisited. Londen, Paper Conference Ancient Science, University College Londen.
 • H.J. Pott (2007, september 21). Was Aristoteles een cognitivist? Amsterdam, Lezing stafcolloquium Vrije Universiteit Amsterdam.
 • H.J. Pott (2007, juni 23). Emotion, doxa and phantasia in Aristotle's rhetoric. Adelaide, International Conference on Greek Research, University of Adelaide.
 • H.J. Pott (2007, april 26). Conceptualisering emotion. Antwerpen, Conference Concepts & Emotions, Dutch Flemish Society for Analytic Philosophy.
 • H.J. Pott (2007, februari 23). William James over biologie, emoties & rationaliteit. Kanne, Lezing De IJzeren Kring.
 • H.J. Pott (2007, februari 10). Where Art and Science Converge. Maastricht, International Symposium Historicide & Reiteration. Innovation in Science, Humanities and the Arts, FASS/UM.
 • H.J. Pott (2007, januari 26). Het goede handelen: Coetzee, Schopenhauer, Lars von Trier. Deventer, Gastseminar Academia Vitae.
 • H.J. Pott (2006, september 28). Complementary and explanatory pluralism. Gent, Conference on democracy and the social sciences.
 • H.J. Pott (2006, november 29). Humanitaire hersteloperaties. Over humanisme en emotie. Amsterdam, Lezing Humanistisch Verbond.
 • H.J. Pott (2006, maart 18). Pragmatisme, kunst en wetenschap. Leusden, Lezing Internationale School voor Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (2006, maart 30). De terugkeer van God. Amsterdam, Jubileumfeest tijdschrift Krisis, Felix Meritis.
 • H.J. Pott (2006, juni 12). Religie na de dood van Nietzsche. Rotterdam, Symposium Schaduwen van een dode God. Humanisme en religie in de 21e eeuw.
 • H.J. Pott (2006, juni 29). Neurophilosophy, cognition and emotions. Leiden, 9th International Conference on Philosophy, Psychiatry and the Neurosciences, University of Leiden.
 • H.J. Pott (2006, september 5). Melancholie en moderniteit. De cultuurkritiek van Schopenhauer en Nietzsche. Rotterdam, Lezing in de MA Sociologie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • H.J. Pott (2006, oktober 8). Hoe vrij zijn wij? Sartre over autonomie, emoties en rationaliteit. Middelburg, Humanistisch Verbond afdeling Walcheren.
 • H.J. Pott (2006, juni 12). Religie na de dood van Nietzsche. Rotterdam, Stichting Socrates: Symposium schaduwen van een dode God.
 • H.J. Pott (2006, maart 30). De terugkeer van God. Amsterdam, Jubileumfeest van filosofisch tijdschrift Krisis.
 • H.J. Pott (2006, maart 18). Pragmatisme, kunst en wetenschap. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (2006, december 18). Degraded Icons. Paul McCarthy & (Post)modern Art. Maastricht, Invited lecture MA Cultural Heritage, Universiteit Maastricht.
 • H.J. Pott (2006, februari 1). Waarom religie evolutionair nut heeft. William James over emoties en de 'sick soul'. Maastricht, Lezing.
 • H.J. Pott (2006, februari 14). En nu allemaal even lachen! Amsterdam, Reactie op persbericht.
 • H.J. Pott (2006, december 18). Degraded icons. Paul McCarthy & Postmodern Art. Maastricht, Invited lecture MA Cultural Heritage, FASS/UM.
 • H.J. Pott (2006, december 8). Dogville (Lars von Trier): Het einde van de mens. Waarom humanisten van honden houden. Rotterdam, Lezing Praktikum Filosofie & Film.
 • H.J. Pott (2006, november 26). Moderator ochtendprogramma Binnen en Buiten. Perspectieven in psychiatrie en filosofie. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte.
 • H.J. Pott (2006, februari 1). Waarom religie evolutionair nut heeft. William James over emoties, religie en de 'sick soul'. Maastricht, Lezing onderzoeksgroep MARKS, Universiteit Maastricht.
 • H.J. Pott (2005). Love as a Paradigm Case of Emotion. The Cognitive Theory Revisted. Conference Emotions, Others and the Self: Turku/Arbo (2005, augustus 25 - 2005, augustus 25).
 • H.J. Pott (2005). Conceptual Issues & Scientific Cultures in Recent Emotion Research. Conference ISRE: Bari (2005, juli 12 - 2005, juli 12).
 • H.J. Pott (2005). Feeling Theory and Religious Experience. Rereading William James. Conference: Emotion and Religion: Antwerpen (2005, september 19 - 2005, september 19).
 • H.J. Pott (2005, januari 9). De wraak van William James: traditie en vernieuwing in het interdisciplinair emotieonderzoek. Maastricht, Onderzoeksgroep MARKS.
 • H.J. Pott (2005, februari 8). Nieuw humanisme. Amsterdam, Debat Filosofisch cafe Felix & Sofie.
 • H.J. Pott (2005, april 17). Een nieuwe canon? Middelburg, Lezing Humanistisch Verbond Walcheren.
 • H.J. Pott (2005, mei 18). Levensbeschouwing en zingeving in de multiculturele stad. Rotterdam, Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad.
 • H.J. Pott (2005, juni 18). Kosmopolitisme en het huis van Erasmus. Rotterdam, Humanismedag Humanistisch Vredesberaad.
 • H.J. Pott (2005, september 19). Feeling theory and religious experience. Rereading William Jones. Antwerpen, Conference Emotions and Religion.
 • H.J. Pott (2005, december 19). Only art can save us: Santaclaus and the future of art in the Netherlands. Maastricht, Invited lecture MA Culturale Heritage.
 • H.J. Pott (2004, februari 21). Zizek on Ideological Antioxidants & Constitutive Otherness. Maastricht, Bijdrage aan de roundtable CLIC, on Culture & Lacanian Ideology Critique.
 • H.J. Pott (2004). Voorbij de cognitieve theorie? Conferentie Heftige emoties: Leusden (2004, februari 28).
 • H.J. Pott (2004, juli 22). Posthuman Futures: Nietzsche on Evolution, Physiology and Radical Aesthetics. Rio de Janeiro, Lezing : XVIth International Congress of Aesthetics.
 • H.J. Pott (2004, december 22). De paradox van het kosmopolitisme. Rotterdam, Lezing op de onderzoeksdag Globalisering & Identiteit.
 • H.J. Pott (2004, maart 11). Terrorisme, humanisme & de wereld na 9/11. Rotterdam, Amerika-debat in De Unie.
 • H.J. Pott (2004, april 18). Humanisme in postmoderne tijden. Eindhoven, Lezing, Humanistisch Verbond.
 • H.J. Pott (2004, oktober 26). De actualiteit van Erasmus. Nijmegen, Lezing, Humanistisch Verbond.
 • H.J. Pott (2004, april 17). Sloterdijk en Nietzsche. Amsterdam, Lezing, De Balie.
 • H.J. Pott (2004, januari 10). Deugdethiek: verstand en emotie. Leusden, Lezing, Instituut voor Wijsbegeerte.

Address

Visiting address

Office: Sanders Building L2-01
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Want to update your profile?

Download this manual (PDF).