prof.dr. G.B.M. (Godfried) Engbersen

Godfried Engbersen
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam

For media inquiries and appearances contact Marjolein Kooistra, kooistra@fsw.eur.nl, +31 (0) 10 408 2135. Direct inquiries will not be accepted.

Prof. dr. Godfried Engbersen is Professor of Sociology at Erasmus University Rotterdam. He is also the Research Director of the Sociology Department and Director of the interdisciplinary research group Citizenship, Migration & the City (CIMIC) at EUR.

Previously, he worked at the universities of Leiden, Amsterdam and Utrecht, and as visiting professor at the Centre of Western European Studies at the University of California, Berkeley (spring, 1996). He is the Dutch correspondent for the continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and elected member of the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW).

Prof. dr. Engbersen also was an elected member of the Dutch Advisory Commission on Alien Affairs (2001-2009) and member of the general board of the Amsterdam School for Social Science Research (ASSR). He chaired the KNAW committee on the Future of Dutch Sociology (2003-2006).

His current research activities focus on transnationalism and cosmopolitanism, migration systems, and labour mobility within the EU.

Visit his personal website for more information.

 • G. Engbersen, E. Snel & M. Kremer (2017). De val van de middenklasse. Het stabiele en kwetsbare midden. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [go to publisher's site]
 • R. Black, G.B.M. Engbersen, M. Okólski & C. Pan¿îru (Ed.). (2010). A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2009). Fatale remedies. Over de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • M.J. van Meeteren, M.R.P.J.R. van San & G.B.M. Engbersen (2008). Zonder papieren. Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België. Leuven: Acco
 • J.W. Duyvendak, G.B.M. Engbersen, M. Teeuwen & I. Verhoeven (2007). Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & J. de Haan (Ed.). (2006). Balans en toekomst van de sociologie. Amsterdam: Pallas Publications
 • G.B.M. Engbersen (2006). Publieke bijstandsgeheimen: het ontstaan van een onderklasse in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, C.J.M. Schuyt, J. Timmer & F. van Waarden (2006). Cultures of Unemployment. A Comparative Look at Unemployment and Urban Poverty. Amsterdam: Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & A.M. Weltevrede (2005). Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • R.H.J.M. Staring, G.B.M. Engbersen, H. Moerland, N.E. de Lange, D.A. Verburg, E.H. Vermeulen & A. Weltevrede (2005). De sociale organisatie van mensensmokkel. Amsterdam: Kerckebosch
 • A.S. Leerkes, M.R.P.J.R.S. van San, G.B.M. Engbersen & E.T. al (2004). Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid. Den Haag: Sdu uitgevers
 • A. Komter, J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (2004). Het cement van de samenleving. Een verkennende studie naar solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (Ed.). (2003). De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotterdam. Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen (2002). De alchemie van de samenleving. Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen & J.P.L. Burgers (Ed.). (2001). De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.P.L. Burgers, A. Komter & G.B.M. Engbersen (2000). Het cement van de samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, C. Vrooman & E. Snel (Ed.). (2000). Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Press: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, J.P. van der Leun, R.H.J.M. Staring & J. Kehla (1999). De ongekende stad II. De inbedding van illegale migranten (De ongekende stad). Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen, J. van der Leun, R. Staring & J. Kehla (Ed.). (1999). De ongekende stad 2: Inbedding en uitsluiting van illegale vreemdelingen (2). Amsterdam: Boom
 • J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (1999). Illegale vreemdelingen in Rotterdam (De ongekende stad 1). Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen, J.C. Vrooman & E. Snel (1999). Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting (Jaarrapporten armoede en soicale uitsluiting). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, C. Vrooman & E. Snel (1998). De effecten van armoede. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G. Engbersen (2019). Foreword. In Migration and Integration in Flanders (pp. 7-10). Leuven: Leuven University Press
 • G. Engbersen (2018). Liquid Migration and Its Consequences for Local Integration Policies. In Between Mobility and Migration. The Multi-Level Governance of Intra-European Movement (pp. 63-76). Cham: Springer IMISCOE Research Series
 • G. Engbersen & E. Snel (2017). De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden. In G. Engbersen, E. Snel & M. Kremer (Eds.), De val van de middenklasse. Het stabiele en kwetsbare midden (pp. 15-50). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • G. Engbersen & E. Snel (2017). Het maatschappelijk midden verkend: overzicht van bevindingen. In G.B.M. Engbersen, E. Snel & M. Kremer (Eds.), De val van de middenklasse. Het stabiele en kwetsbare midden (pp. 51-91). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • G. Engbersen, E. Snel & C. van der Horst (2016). Beyond Networks: Insights on Feedback and Mechanisms of the Middle Range. In Beyond Networks (pp. 231-246). London: Palgrave Macmillan
 • G. Engbersen, E. Snel & A. Esteves (2016). Migration mechanisms of the middle range: On the concept of reverse cumulative causation. In Beyond Networks (pp. 205-230). London: Palgrave Macmillan
 • R. Dekker, G. Engbersen & M.G. Faber (2016). Online Feedback in Migration Networks. In O. Bakewell, G. Engbersen, M.L. Fonseca & C. Horst (Eds.), Beyond Networks: Feedback in International Migration (pp. 69-89). London: Palgrave MacMillan
 • E. Snel, G. Engbersen & M.G. Faber (2016). From Bridgeheads to Gate Closers: How Migrant Networks Contribute to Declining Migration from Morocco to the Netherlands. In O. Bakewell, G. Engbersen, M..L. Fonseca & C. Horst (Eds.), Beyond Networks: Feedback in International Migration (pp. 134-155). London: Palgrave MacMillan
 • G. Engbersen, A.S. Leerkes & E. Snel (2014). Ethnicity, crime and immigration in the Netherlands. In S Bucerius & M Tonry (Eds.), The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration (pp. 766-790). New York: Oxford University Press
 • G. Engbersen (2013). Labour Migration from Central and Eastern Europe and the Implications for Integration Policy. In J.W Holtslag, M Kremers & E Schrijvers (Eds.), Making Migration Work. The future of labour migration in the European Union (pp. 104-121). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • M.J. van Meeteren, S. van de Pol, R. Dekker, G.B.M. Engbersen & E. Snel (2013). Destination Netherlands. History of immigration and immigration policy in the Netherlands. In J Ho (Ed.), Netherlands. Economic, Social and Environmental Issues (Immigration in the 21st Century: Political, Social and Economic Issues) (pp. 113-170). New York: Nova Science Publishers
 • G. Engbersen (2013). De dominees van de immigratiesamenleving. In R Bijl, R van den Brink, P Dekker, J de Hart & S Keuzenkamp (Eds.), Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland. Beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (pp. 100-105). Den Haag: SCP
 • G. Engbersen & E. Snel (2013). Liquid migration: dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows. In B Glorius, I Grabowska-Lusinska & A Kuvik (Eds.), Mobility in transition: Migration Patterns after EU Enlargement (pp. 21-40). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G. Engbersen (2012). Migration transitions in an era of liquid migration. Reflections on Fassmann & Reeger. In M. Okolski (Ed.), Europe: The Continent of Immigrants: Trends, Structures and Policy Implications (pp. 91-105). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G. Engbersen (2012). Arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa en de implicaties voor integratiebeleid. In Jan.Willem Holtslag, Monique Kremer & Erik Schrijvers (Eds.), In betere banen, De toekomst van arbeidsmigratie in de Europese Unie (WRR) (pp. 105-121). Den Haag
 • A.S. Leerkes, J. van der Leun & G. Engbersen (2012). Crime among irregular immigrants and the influence of crimmigration processes. In M. Guia, J. van der Leun & M. van der Woude (Eds.), Social Control and Justice: Crimmigration in the Age of Fear (pp. 267-288). Den Haag: Eleven Internatinal Publishers
 • G. Engbersen (2012). Wat werkelijk telt. In A.J. Gielen & M. Ham (Eds.), Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies (pp. 251-265). Amsterdam: Van Gennep
 • J. de Boom, A.S. Leerkes & G.B.M. Engbersen (2011). Illegale migranten. In De Nederlandse migratiekaart. Achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen (pp. 307-330). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • G.B.M. Engbersen (2011). De Poolse arbeider. Migratiepatronen en sociale desorganisatie in het begin van de 21e eeuw. In Christien Brinkgreve, Marcel van den Haak, Bart van Herikhuizen, Johan Heilbron & Giseleinde Kuipers (Eds.), Cultuur en Ongelijkheid . Diemen: AMB
 • G.B.M. Engbersen & D.W.J. Broeders (2011). Immigration control and strategies of irregular migrants: from light to heavy foggy social structures¿. In M Bommes & G Sciortino (Eds.), Foggy social structures: Irregular migration and the Eastern enlargement (pp. 169-188). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & D.W.J. Broeders (2011). Fortress Europe and the Dutch Donjon: Securitization, Internal Migration Policy and Irregular Migrants' Counter Moves¿. In T. Truong & D. Gasper (Eds.), Transnational Migration and Human Security - the migration-development-security nexus (pp. 81-89). Berlin: Springer
 • G.B.M. Engbersen & A.S. Leerkes (2010). Towards a Smarter and More Just Fortress Europe. Combining Temporary Labor Migration and Effective Policies of Return. In N.A. Frost, J.D. Freilich & T.R. Clear (Eds.), Contemporary Issues in Criminal Justice Policy (pp. 211-220). Belmont: Wadsworth
 • G.B.M. Engbersen, M. Okólski, R. Black & C. Pan¿îru (2010). Introduction. Working out a way from East to West: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. In R. Black, G.B.M. Engbersen, M. Okolski & C Pantiru (Eds.), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe (pp. 7-22). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & J. de Boom (2010). A Van Full of Poles. Liquid Migration In Eastern and Central European Countries. In R. Black, G.B.M. Engbersen, M. Okolski & C Pantiru (Eds.), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe (pp. 115-140). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • S. Adriaenssens, J. Pacolet, M.J. van Meeteren, J. Hendrickx & G.B.M. Engbersen (2009). De ongekende samenleving: schattingen en inzichten over irreguliere migranten en economische schaduwactiviteiten. In L Vanderleyden, M Callens & J Noppe (Eds.), De Sociale Staat van Vlaanderen (pp. 335-362). Sint Niklaas: Drukkerij Room
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2009). Local and Transnational Aspects of Citizenship Political Practices and Identifications of Middle-Class Migrants in Rotterdam. In J.W. Duyvendak, F. Hendriks & M. van Niekerk (Eds.), City in Sight: Dutch Dealings with Urban Change (pp. 103-119). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2009). Irregular migration, criminality and the state. In Willem Schinkel (Ed.), Globalization and the state. Sociological perspectives on the state of the state (pp. 144-172). Pelgrave and MacMillan
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (2009). Social reconquest as a new policy paradigm. Changing urban policies in the city of Rotterdam. In K. De Boyser, C. Dewilde, D. Dierckx & J. Friedrichs (Eds.), Between the Social and the Spatial (pp. 149-166). Ashgate Publishing
 • G.B.M. Engbersen (2009). Wat te doen in Vogelaarwijken. In Sako Musterd & Wim Ostendorf (Eds.), Problemen in wijken of probleemwijken (pp. 109-121). Assen: Van Gorcum
 • G.B.M. Engbersen (2008). Sociale uitsluiting en sociale herovering in Rotterdam. In T. Notten (Ed.), De lerende stad. Het laboratorium Rotterdam (pp. 37-44). Apeldoorn; Antwerpen: Uitgeverij Garant
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2008). The silent transformation of the Dutch welfare state and the rise of in-work poverty. In H.J. Andreß & H. Lohmann (Eds.), The working poor in Europe. Employment, Poverty, and Globalization (pp. 124-154). Cheltenham (UK): Edward Elgar [go to publisher's site]
 • J.P. van Os van den Abeelen & G.B.M. Engbersen (2008). Werken in Nederland in 2025. In ACVZ (Ed.), Nederland Migratieland, ook in 2025 (g)een probleem (pp. 79-87). Den Haag: Sdu Uitgevers
 • G.B.M. Engbersen (2007). De Nederlandse asielprocedure als de Titanic: over de verdeling van levenskansen en criminaliteit. In J.W. Duyvendak (Ed.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt (pp. 89-100). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2007). De verhouding tussen wetenschap en beleid. Over wittebroodsweken. In A. Soeteman & F. van den Born (Eds.), Ethiek van empirisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek (pp. 63-70). Amsterdam: KNAW
 • G.B.M. Engbersen (2007). Transnationalism and Identities. In Y. Samad & K. Sen (Eds.), Islam in the European Union (pp. 123-142). Oxford: Oxford University Press
 • J.W. Duyvendak, G.B.M. Engbersen, M. Teeuwen & I. Verhoeven (2007). Inleiding. In J.W. Duyvendak (Ed.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt (pp. 11-27). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • R. Black, X. Biao, M. Collyer, G.B.M. Engbersen, L. Heering & E. Markova (2006). Migration and development: causes and consequences. In R. Penninx (Ed.), The dynamics of international migration and settlement in Europe. A state of the art (pp. 41-63). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & J. de Haan (2006). Sociologische perspectieven in de Nederlandse sociologie. In G.B.M. Engbersen & J. de Haan (Eds.), Balans en toekomst van de sociologie (pp. 25-37). Amsterdam: Pallas Publications
 • G.B.M. Engbersen (2006). Sociale herovering en de emancipatie van de onderklasse. In K. van Beek & Y. Zonderop (Eds.), 30 Plannen voor een beter Nederland. De sociale agenda (pp. 130-147). Amsterdam: Meulenhof
 • G.B.M. Engbersen (2005). The Integration of Immigrants in Dutch Society: National Trends and Rotterdam Proposals. In S. Schader-Stiftung (Ed.), Zuwanderer in der Stadt (pp. 2-17). Darmstadt: Schader-Stiftung
 • G.B.M. Engbersen & J.P. van der Leun (2005). Uitsluiting van illegale migranten. Risico's van het restrictieve vreemdelingenbeleid. In G.J.N. Bruinsma (Ed.), Basisteksten in de criminologie. Gevolgen en reacties (pp. 309-316). Den Haag: Boom juridische uitgevers
 • G.B.M. Engbersen (2004). Zwei Formen der sozialen Ausgrenzung: langfristige Arbeitslosigkeit und illegale Immigration in den Niederlanden. In H. Haussermann, M. Kronauer & W. Siebel (Eds.), An der der Rändern der Städte (pp. 99-121). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (2004). Individualisering en sociale integratie. In P. Schnabel (Ed.), Individualisering en sociale integratie (pp. 56-67). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • H.B. Entzinger & G.B.M. Engbersen (2004). Immigratie en solidariteit. In W.A. Arts, H.B. Entzinger & R. Muffels (Eds.), Verzorgingsstaat vaar wel (pp. 41-55). Assen: Van Gorcum
 • J. van der Leun & G.B.M. Engbersen (2004). Illegalen, vreemdelingenbeleid en criminaliteit. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 233-252). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • G.B.M. Engbersen (2003). La misère du monde: Sociaal lijden in de hedendaagse samenleving. In J. Tacq (Ed.), Het oeuvre van Pierre Bourdieu (pp. 59-78). Apeldoorn: Garant
 • G.B.M. Engbersen (2003). Spheres of Integration: Towards a Differentiated and Reflexive Ethnic Minority Policy. In R. Sackmann, B. Peters & T. Faist (Eds.), Identity and Integration: Migrants in Western Europe (pp. 59-76). Ashgate: Aldershot/Burlington
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (2002). Op weg naar transnationaal burgerschap. De schuivende panelen van internationale migratie. In F. Becker, W. van Hennekeler, M. Sie Dhian Ho & B. Tromp (Eds.), Transnationaal Nederland. Drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (pp. 23-48). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (2002). Modernized poverty: individualization, concentration and embeddedness. In J. Berghman, A. Nagelkerke, K. Boos, R. Doesschot & G. Vonk (Eds.), Social Security in Transition (pp. 63-76). Den Haag/Londen/New York: Kluwer Law International
 • J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (2001). De wrok van Spangen: opkomst en ondergang van een arbeidersbuurt. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 251-262). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2001). The unanticipated consequences of panopticon Europe: residence strategies of illegal immigrants. In Virginie Guiraudon & Christian Joppke (Eds.), Controlling a New Migration World (pp. 222-246). Londen: Routledge
 • G.B.M. Engbersen & J.P.L. Burgers (2001). Inleiding. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 6-11). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & R.J. van der Veen (2001). Waarom de minima niet rebelleren. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 263-272). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & J.P. van der Leun (2001). In zuidelijke richting uitgezet. Illegaliteit en criminaliteit in Rotterdam. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 229-238). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (2001). De stad van het illegale verblijf. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 104-125). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • R.H.J.M. Staring & G.B.M. Engbersen (2001). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-289). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2001). Geheime nummers. De oude stadswijk als commedia dell'arte. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 127-136). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2001). Hart voor de stad. Over de betrokkenheid van ondernemers en ondernemingen bij Rotterdam. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 43-57). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2001). Conflicterende tijden. Omgaan met tijd en werkloosheid in het Nieuwe Westen. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 273-283). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & R.H.J.M. Staring (2001). Safety First. De morele economie van lage inkomensgroepen. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-299). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, J.P. van der Leun & E. Snel (2001). Achterstandbuurten en onveiligheid. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 239-258). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2000). De gespiegelde werkelijkheid van het paleis voor Schone Kunsten te Lille. In T. Gubbels, J. Vaessen & M. Willinge (Eds.), Museumarchitectuur als spiegel van de samenleving (pp. 69-79). Amsterdam: Uitgeverij Uniepers Abcoude
 • G.B.M. Engbersen & R.H.J.M. Staring (2000). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (pp. 76-100). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & K.M. Rusinovic (2000). De vier economieën: over sociale uitsluiting en bestaansstrategieën. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (Arm Nederland) (pp. 53-75). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (2000). De transformatie van solidariteit: over sociaal kapitaal, informele solidariteit en uitsluiting. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 249-265). Bussum: Coutinho
 • E. Snel, G.B.M. Engbersen & C. Vrooman (2000). Arm Nederland: verandering en bestendiging van armoede. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid (Arm Nederland) (pp. 13-52). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (1999). The Undocumented Outsider Class. Illegal Immigrants in Rotterdam. In E. Eichenhofer (Ed.), Migrations und illegalitat (pp. 213-231). Osnabruck: Universtatsverlag Rasch
 • G.B.M. Engbersen & J.P. van der Leun (1999). Het Nederlandse illegalenbeleid: gedogen tussen onvermogen en mededogen. In W. Bakker & F. van Waarden (Eds.), Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken (pp. 71-97). Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen (1999). De illegale vreemdeling. In J. Burgers & G. Engbersen (Eds.), De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotteram (pp. 11-29). Amsterdam: Boom
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (1999). Individualisering en sociale ongelijkheid. In P. Schnabel (Ed.), Individualisering en sociale integratie (pp. 73-89). Nijmegen: Sun
 • G.B.M. Engbersen (1999). The Undocumented Outsider Class. In T. Boje (Ed.), European Societies: Fusion or Fission? (pp. 84-102) Londen: Routledge
 • G.B.M. Engbersen (1999). Patronen van integratie. In J. Burgers & G. Engbersen (Eds.), De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotterdam (De Ongekende Stad, 1) (pp. 242-261). Amsterdam: Boom
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (1999). Openheid en geslotenheid van de Nederlandse verzorgingsstaat. Over oude en nieuwe vormen van sociale ongelijkheid. In W. Trommel & R. van de Veen (Eds.), De herverdeelde samenleving. Ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat (pp. 261-290). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (1999). Panopticum Europa. In J. Burgers & G. Engbersen (Eds.), De ongekende stad 1: Illegale vreemdelingen in Rotteram (De Ongekende Stad, 1) (pp. 219-241). Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen & J.P. van der Leun (1998). Illegality and Criminality; The differential opportunity structure of undocumented immigrants. In K. Koser & H, Lutz (Eds.), The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Reality (pp. 199-223). London: MacMillan Press
 • E. Snel, J.P. van der Leun & G.B.M. Engbersen (1998). Onveilige buurten: Sociale deprivatie en criminaliteit. In G. Engbersen, J.C. Vrooman & E. Snel (Eds.), Effecten van armoede. Derde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting (pp. 101-114). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (1998). Stedelijke marginaliteit en criminaliteit. In G. van de Heuvel & R. van Swaaningen (Eds.), Criminaliteit en sociale rechtvaardigheid (pp. 57-66). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • G.B.M. Engbersen, J.L. Ypeij & E. Snel (1998). De andere kant van het armoedebeleid. In G. Engbersen, C. Vrooman & E. Snel (Eds.), De effecten van armoede. Derde jaarrapport armoede en uitsluiting (pp. 143-173). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen (1998). De taal van de armoede. In G. Engbersen, C. Vrooman & E. Snel (Eds.), De effecten van armoede (pp. 13-26). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G. Engbersen & J.P.L. Burgers (1995). Mondialisering, migratie en illegale vreemdelingen. In J Heilbron & J Wilterdink (Eds.), Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving (pp. 225-249). Groningen: Wolters Noordhof
 • R. Jennissen, G. Engbersen, M. Bokhorst, M. Bovens, A.I. Glas & L. Mulder (2018). Diversiteit naar herkomst en sociale cohesie. In De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland (pp. 75-122). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [go to publisher's site]
 • G. Engbersen, J.M. Dagevos & M. Bokhorst (2016). Van opvang naar integratie van asielmigranten. Christen Democratische Verkenningen .
 • G. Engbersen, R. Jennissen & J.M. Dagevos (2016). Migranten crimineler? Niet selectief shoppen in onze cijfers. NRC Handelsblad .
 • E. Schrijvers, A. Keizer & G. Engbersen (2016). Revaluing Culture. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • E. Schrijvers, A. Keizer & G. Engbersen (2015). Cultuur herwaarderen. In E. Schrijvers, A Keizer & G. Engbersen (Eds.), Cultuur herwaarden (pp. 17-58). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G. Engbersen (2014). Van zijstroom tot hoofdstroom van beleid. Integratie als permanente opgave voor de stad Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
 • G. Engbersen (2014). Integratiebeleid moet hoofdstroom van beleid zijn. Sociale vraagstukken . Retrieved from http://www.socialevraagstukken.nl/lessen-uit-het-verleden-bepalen-integratiebeleid/
 • H.B. Entzinger & G. Engbersen (2014). Rotterdam. A Long-Time Port of Call and Home to Immigrants. (Extern rapport). Washington DC: Migration Policy Institute
 • G. Engbersen, J. Jansen, M.G. Faber, A.S. Leerkes & E. Snel (2014). Migratiepatronen in dynamisch perspectief Een pilotstudie naar veranderende patronen van arbeidsmigratie uit Polen, Bulgarije en Roemenië. (Extern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
 • G. Engbersen & D. Sert (2013). New Waves or Old Patterns? Dynamics of Migration from Central and Eastern Europe. 10th IMISCOE conference: Malmö Institute for Migration, Malmö (2013, augustus 26).
 • H.B. Entzinger & G.B.M. Engbersen (2013). Rotterdam: A City of Immigrants. Between Mainstreaming and Targeting. TCM Discussion Paper. (Preprints). Brussels/Washington DC: Migration Policy Institute
 • G. Engbersen, P.W.A. Scholten & E. Snel (2013). The multi-level governance of CEE migration in the Netherlands. CES Annual Conference: Amsterdam (2013, juli 25 - 2013, juli 27).
 • J. de Boom, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel & G. Engbersen (2011). Dutch SOPEMI-Report 2010. Migration and migration policies in the Netherlands 2010. Rotterdam: RISBO/Erasmus Universiteit Rotterdam
 • E. Snel, S. van de Pol, J.P.L. Burgers, G.B.M. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K.M. Rusinovic (2011). Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in Den Haag. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • K.M. Rusinovic, G.B.M. Engbersen, R. van der Meij, S. van de Pol, E. Snel, M. Ilies & J.P.L. Burgers (2011). Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • K.M. Rusinovic, J.P.L. Burgers, R. van der Meij, G.B.M. Engbersen, M. Ilies & E. Snel (2011). Oost-Europese Arbeidsmigranten in het Oostland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • G.B.M. Engbersen, S. van de Pol, J.P.L. Burgers, E. Snel, R. van der Meij & K.M. Rusinovic (2011). Poolse arbeidsmigranten in Westland. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • G.B.M. Engbersen, M. Ilies, A.S. Leerkes, E. Snel & R. van der Meij (2011). Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam (Afdeling Sociologie)
 • J.P.L. Burgers, S. van de Pol, E. Snel, G.B.M. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K.M. Rusinovic (2011). Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief. (Extern rapport). Den Haag: NICIS
 • G. Engbersen (2011). Arbeidsmigratie in meervoud: naar een gedifferentieerd integratiebeleid voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. Christen Democratische Verkenningen, 31 (herfst), 98-105.
 • G. Engbersen (2011). Stedelijke rellen als maatschappelijke splijtstof. Nationale veiligheid en crisisbeheersing, 9 (5), 26-27.
 • G. Engbersen (2011). De perverse gevolgen van een eendimensionale sociologie. Sociologie Magazine, 2001 (4).
 • E. Snel, G.B.M. Engbersen, J.P.L. Burgers, M. Ilies, R. van der Meij, S. van de Pol & K.M. Rusinovic (2011). Poolse arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • G. Engbersen (2011, maart 5). Stedelijke dynamiek en leefstijlen. Den Haag, Module lokaal bestuur MPA, NSOB.
 • G. Engbersen (2011, juni 15). Het raadsel van de arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa. Amsterdam, KNAW/SPUI 25.
 • G. Engbersen (2011, maart 8). Fatale remedies en stedelijk beleid. Amsterdam, Management Leergang Ambtenaren.
 • G. Engbersen (2011, maart 14). Arbeidsmigranten uit MOE-landen in Den Haag. Den Haag, NICIS/Gemeente Den Haag.
 • G. Engbersen (2011, maart 30). De schaduwzijde: Illegale arbeidsmigranten en illegale arbeid. Leidschendam, NIDI/CBS seminar `Arbeidsmigratie: herhaalt de geschiedenis zich? Of niet?, CBS.
 • G. Engbersen (2011, april 12). Nieuwe arbeidsmigratie. Den Haag, Expertmeeting nieuwe arbeidsmigratie, Min. BZK.
 • G. Engbersen (2011, mei 11). Poolse arbeidsmigranten in Westland, Katwijk en Hillegom. Katwijk, EUR/ NICS.
 • E. Snel, G.B.M. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & J. Hamberg (2011). De schaduwzijden van de nieuwe arbeidsmigratie. Dakloosheid en overlast van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam (afdeling Sociologie)
 • G. Engbersen (2011, november 22). Arbeidsmigratie in vieren. Over wetenschap, politiek en beleid. Den Haag, NICIS/EUR.
 • G. Engbersen (2011, december 6). Nieuwe arbeidsmigratie als uitdaging voor lokaal bestuur. Den Haag, Lunchbijeenkomst gemeente georganiseerd door FORUM Den Haag.
 • G. Engbersen (2011, juni 15). Openbaar gesprek met de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie. Den Haag, Tweede Kamer.
 • G. Engbersen (2011, oktober 26). Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Dordrecht, NICIS/Gemeente Dordrecht.
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2011). On the Red Carpet. Expats in Rotterdam and The Hague. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteti
 • G.B.M. Engbersen (2010, mei 12). Lezing Werkloosheidscultuur. Den Haag, Studiemiddag SCP over werkloosheid, Ministerie van VWS.
 • G.B.M. Engbersen (2010, september 22). De verzorgingsstaat als fatale remedie? Amsterdam, Lezing in het kader van Centrale debatten in de sociologie georganiseerd door afdeling Sociologie, Universiteit van Amsterdam.
 • G.B.M. Engbersen, M.E. van Bochove & K.M. Rusinovic (2010, juni 28). Presentatie van rapport "Over de rode loper". Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. Den Haag, NICIS.
 • G.B.M. Engbersen (2010, december 9). Arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije. Utrecht, Praktijkcongres ' Huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, georganiseerd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
 • G.B.M. Engbersen (2010, december 8). Discussiestuk voor meerjarenplan Oranjefonds. Wassenaar, De Eikenhorst.
 • G.B.M. Engbersen (2010, november 25). Beoordeling van de sociale prestaties van MITROS. Utrecht, MITROS Stakeholders Conferentie 2010.
 • G.B.M. Engbersen (2010, oktober 20). Lezing 'Wereldburgerschap. Noodzaak of wensdenken?'. Groningen, Forum i.s.m. de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen en Studium Generale.
 • G.B.M. Engbersen (2010, oktober 11). De opkomst van 'liquid migration'. Oude en nieuwe patronen van migratie na de uitbreiding van de EU. Amsterdam, KNAW.
 • G.B.M. Engbersen (2010, september 17). Lezing Burgaren en andere Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Rotterdam. Rotterdam, NICIS i.s.m. Gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • G.B.M. Engbersen (2010, maart 30). Vloeibare migratie: inburgering, integratie en beleid in het licht van tijdelijke migratie. Den Haag, Expertmeeting Inburgering, integratie en beleid in het licht van tijdelijke migratie, directie I&I van het Ministerie van VROM/WWI.
 • G.B.M. Engbersen (2010, maart 23). Lezing Fatale remedies en sociale herovering. Den Haag, NICIS programma De Emancipatorische stad.
 • J. de Boom, A.M. Weltevrede, E. Snel, T.G. Konrad & G.B.M. Engbersen (2010). Dutch SOPEMI Report 2009. Migration and migration policies in the Netherlands 2009. Rotterdam: Risbo/Erasmus University
 • G.B.M. Engbersen (2010). Does Society Exist at Three O¿ Clock in the Morning? In E. van den Berg (Ed.), Justice = Social Cohesion (pp. 114-130). Den Haag: Ministry of Justice, Strategy Development Department
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2010). Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. (Extern rapport). Den Haag: Nicis Institute
 • E. Snel, J. Burgers, G.B.M. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K.M. Rusinovic (2010). Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen, en Roemenie in Rotterdam: sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Den Haag: NICIS
 • G.B.M. Engbersen (2010, mei 21). Rotterdamlezing. Karakters. De gespleten identiteit van Rotterdam. Rotterdam, Rotterdamlezing.
 • G. Engbersen (2009, december 9). De noodzaak van noodopvang. Over praktische wijsheid ipv bemoeizorg of bedilzucht. Rotterdam, Conferentie Gemeente Rotterdam 'Bemoeizorg of bedilzucht'.
 • J. de Boom, A. Weltevrede & G.B.M. Engbersen (2009). Migration and Migration Policies in the Netherlands 2008. Dutch SOPEMI-report 2008. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
 • J. de Boom, L.M.A. Zuijderwijk, E. Snel, G.B.M. Engbersen & A.M. Weltevrede (2009). Dutch Sopemi Report 2008. Migration and migration policies in The Netherlands. (Extern rapport). Rotterdam: Ercomer/Risbo
 • G. Engbersen (2009, maart 2). Liquid Migration vanuit Midden- en Oost-Europa. Den Haag, ACVZ.
 • A.M. Weltevrede, J. de Boom, S. Rezai, L.M.A. Zuijderwijk & G.B.M. Engbersen (2009). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G. Engbersen (2009, november 12). Stedelijke vernieuwing: sociaal investeren en sociale integratie. Utrecht, Symposium De Vernieuwde Stad.
 • G. Engbersen (2009, oktober 28). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa: sociale leefsituatie en arbeidspositie. Rotterdam, Startbijeenkomst MOE-onderzoek, Gemeente Rotterdam/Erasmus Universiteit.
 • J. de Boom, L.M.A. Zuijderwijk, E. Snel, G.B.M. Engbersen & A.M. Weltevrede (2008). Migration and migration policies in the Netherlands 2007. Dutch SOPEMI-Report 2007. (Intern rapport, OECD). onbekend: RISBO CONTRACTRESEARCH BV
 • G. Engbersen (2008, februari 14). De betekenis van de publieke sociologie. Zwolle, Docentendag Maatschappijleer.
 • G. Engbersen (2008, april 22). Vier Haagse wijken in perspectief. Inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken. Den Haag, Masterclass `Focus op de Haagse wijken'. NICIS.
 • J. de Boom, A.M. Weltevrede, S. Rezai & G.B.M. Engbersen (2008). Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië. (Intern rapport). onbekend: RISBO CONTRACTRESEARCH BV
 • J. de Boom, A.M. Weltevrede, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2008). Migration and migration policies in The Netherlands 2006. (Intern rapport). onbekend: RISBO CONTRACTRESEARCH BV
 • G. Engbersen (2008, april 25). Kwetsbare wijken. Wat te doen? Amsterdam, Congres Problemen in wijken of Probleemwijken. Nethur.
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & J. de Boom (2007). De adoptie van wijken. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G.B.M. Engbersen (2007). De omweg naar Santiago. Over de problematische relatie tussen wetenschap en beleid. In P. Minderhoud (Ed.), De januskop van het recht (pp. 49-57). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • M.J. van Meeteren, G.B.M. Engbersen & M.R.P.J.R.S. van San (2007). Irreguliere migranten in België. Inbedding, uitsluiting en criminaliteit. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G. Engbersen (2007, februari 13). Kafka in de wijk. Utrecht, VROM-Congres `Nieuwe Coalities voor de Wijk.
 • G. Engbersen (2007, april 4). Investeren in leefbaarheid. Den Haag, Congres `Woon naar wens¿.
 • G. Engbersen (2007, april 10). De ongekende stad. Illegale vreemdelingen in Rotterdam. Rotterdam, Academie van Bouwkunst.
 • E. Snel, J. de Boom, G.B.M. Engbersen & A.M. Weltevrede (2007). Dutch SOPEMI-Report 2006. Migration and migration policies in The Netherlands 2005. (Intern rapport). Rotterdam: Risbo Algemeen
 • M.J. van Meeteren, M.R.P.J.R. van San & G.B.M. Engbersen (2007). Irreguliere immigranten in Belgie. Inbedding, uitsluiting en criminaliteit. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen [go to publisher's site]
 • G.B.M. Engbersen, M.R.P.J.R.S. van San & M.J. van Meeteren (2006). Nieuwe immigranten in Belgie. Illegaliteit, uitsluiting en de rol van immigrantengemeenschappen bij de inbedding van illegale vreemdelingen. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2006). Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2005. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G.B.M. Engbersen & W. de Haan (2006). Asiel en criminaliteit. Een samenvattende beschouwing. (Extern rapport). Den Haag: Elsevier Overheid
 • J. de Boom, A.S. Leerkes & G.B.M. Engbersen (2006). Asielmigratie en criminaliteit. (Extern rapport). Den Haag: Elsevier Overheid
 • G.B.M. Engbersen, M.R.P.J.R.S. van San & M.J. van Meeteren (2005). Nieuwe immigranten in Belgie. Illegaliteit, uitsluiting en de rol van legale immigrantengemeenschappen bij de inbedding van illegale vreemdelingen. (Extern rapport, Tussenrapportage, no 1). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • J. de Boom, A.S. Leerkes & G.B.M. Engbersen (2005). Asiel en criminaliteit. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2005). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • G. Rodenburg, F. Noordhoff, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2004). Verkenning van kansen. De ontwikkeling van een assessment-instrument voor Dordtse werkzoekenden. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2004). Migration and migration policies in the Netherland. Dutch SOPEMI-Report 2003. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G.B.M. Engbersen (2004). Een eeuwige jeugd: balans en toekomst van de Nederlandse sociologie. Facta, 12 (4), 12-14.
 • G. Roodenburg, F. Noordhoff, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2004). Keren de kansen. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (2004). De emancipatieve stad. Een onderzoeksagenda met betrekking tot de sociale liftfunctie van grote stede. (Intern rapport). onbekend: SOCIOLOGIE
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2004). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2003. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • A. Weltevrede & G.B.M. Engbersen (2004). Hulp bij terugkeer: projectevaluatie Terugkeer en herintegratie van (afgewezen) asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische staten, de Russische Federatie, Wit-Rusland en de Oekraine. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • J. de Boom, G.B.M. Engbersen & P. van der Heijden (2004). Illegale vreemdelingen in Amsterdam. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • J. de Boom, G.B.M. Engbersen & P. van der Heijden (2004). Criminele illegale vreemdelingen in Amsterdam. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO Contractresearch
 • G.B.M. Engbersen (2004). De Schaduwstad - een zombiecategorie in de schaduwstad. De noodzaak van empirisch onderzoek naar informaliteit. Agora, 20 (3), 6-9.
 • G.B.M. Engbersen, F.G. Snel, A.S. Leerkes, M.R.P.J.R.S. van San & H.B. Entzinger (2003). Voorbij landsgrenzen: Transnationale betrokkenheid en integratie. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
 • G.B.M. Engbersen (2003). De armoede van sociaal kapitaal. Economisch-Statistische Berichten, 88 (4398), 12-12.
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel, J. de Boom & E. Heyl (2003). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2002. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • A. Weltevrede, C. Rodenburg & G.B.M. Engbersen (2003). Hulp bij terugkeer, projectevaluatie 'Terugkeer en herintegratie van (afgewezen) asielzoekers uit de Zuid-Kaukasische Staten en Rusland. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • E. Snel, J. de Boom & G.B.M. Engbersen (2003). Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2002. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • J.L. Ypeij & G.B.M. Engbersen (2002). Sociaal investeren in de sociale infrastructuur. (Extern rapport). Rotterdam: Eramus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • G.B.M. Engbersen & E. Snel (2002). Over oude en nieuwe vormen van ongelijkheid in de Nederlandse verzorgingsstaat. In J.C. Vrooman (Ed.), Sociale ongelijkheid. Breuk of continuïteit? (pp. 37-49) Amsterdam: Siswo
 • K.M. Rusinovic, J.P. van der Leun, T. Chessa, A. Weltevrede & G.B.M. Engbersen (2002). Nieuwe vangnetten in de samenleving: over problemen en dilemma's in de opvang van kwetsbare groepen. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • J.L. Ypeij, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2002). Armoede in Amsterdam-Noord, Eerste deelstudie van project "Landschappen van Armoede". (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • J.L. Ypeij, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2002). Formele en informele ondersteuning in Amsterdam-Zuidoost. Derde deelstudie van project "Landschappen van Armoede". (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • G.B.M. Engbersen (2002). Burgerschap. In L. Verplanke (Ed.), Open deuren: sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid (pp. 25-30). Utrecht: NIZW
 • R.H.J.M. Staring, G.B.M. Engbersen & J.L. Ypeij (2002). Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project "Landschappen van armoede". (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
 • G.B.M. Engbersen & E. Snel (2002). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2001. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
 • G.B.M. Engbersen, R.H.J.M. Staring & J.P. van der Leun (2002). Illegal Immigrants in the Netherlands 2002. In G. Engbersen (Ed.), Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Report for the continuous Reporting SOPEMI of the OECD (pp. 76-84). Rotterdam: EUR/Risbo
 • G.B.M. Engbersen (2002). Illegale vreemdelingen in Nederland. Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/Risbo
 • G.B.M. Engbersen (2002). Sociale uitsluiting. In L. Verplanke (Ed.), Open deuren: sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid (pp. 177-181). Utrecht: NIZW
 • G.B.M. Engbersen (2002). Sociaal kapitaal. In L. Verplanke (Ed.), Open deuren: sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid (pp. 137-141). Utrecht: NIZW
 • G.B.M. Engbersen (2002). Theatrum Sypatheticum. Keuzeverwantschappen in het werk van Anton Zijderveld. In H. van de Braak & T. Bevers (Eds.), De waarde van instituties. Essays voor Anton Zijderveld (pp. 118-129). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • G.B.M. Engbersen & J.P. van der Leun (2001). De uitvoering van het illegalenbeleid: gedoogbeleid en gedoogpraktijken. In Tineke Abma & Roel in 't Veld (Eds.), Handboek Beleidswetenschap (pp. 335-344). Amsterdam: Boom
 • G.B.M. Engbersen (2001). Uitsluiting van illegale migranten. Risco's van het restrictieve vreemdelingenbeleid. Justitiele Verkenningen, 27 (5), 80-90.
 • G.B.M. Engbersen & R. Engbersen (2001). Buiten spelen in de stad. BSW Agenda (Rotterdam) , 1-38.
 • G.B.M. Engbersen (2001). Down and Out. Internationale migratie en illegale vreemdelingen. Facta, 9 (6), 1-1.
 • E. Snel, J. de Boom, J.P.L. Burgers & G.B.M. Engbersen (2000). Migratie, integratie en criminaliteit: migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie. (Intern rapport). onbekend: ALGEMENE SOCIOLOGIE
 • G.B.M. Engbersen (2000). Het falend integratievermogen van publieke instellingen. Socialisme en Democratie, 57 , 121-124.
 • G.B.M. Engbersen (2000). De multiculturele stad als utopia of dystopia, Zesde Wibautlezing. Lokaal Bestuur, 24 , 1-6.
 • G.B.M. Engbersen (1999). De taalstrijd rond armoede. Stichting Forum voor stedelijke Vernieuwing. Opstellenbundel over stedelijke ontwikkelinge, april , 16-23.
 • J.W. Duyvendak, G.B.M. Engbersen & E. Snel (1999). Sociaal investeren in Rotterdam: aan analyse van stedelijke problemen en een voorstel voor stedelijk beleid. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202600
 • G.B.M. Engbersen, D. Ipenburg, R.C. Kloosterman, J.G. Lambooy & J.P. van der Leun (1999). Informele economische activiteiten en processen van informalisering in een informatiesamenleving. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202600
 • G.B.M. Engbersen, J. Keha & E. Snel (1998). Rotterdamse dagmarkten: over de betekenis van de informele economie. In W. Derksen & H. Stenfert Kroese (Eds.), Economie, economie en nog eens economie (pp. 191-208). Rotterdam: Werkgelegenheids Adviesraad
 • G.B.M. Engbersen (1998). Gezinsstructuren. In R. Engbersen (Ed.), Indicatoren van A tot Z (pp. 87-88). Utrecht: NIZW
 • G.B.M. Engbersen (1998). Illegale migranten. In R. Engbersen (Ed.), Indicatoren van A tot Z (pp. 102-103). Utrecht: NIZW
 • G. Engbersen, H.P.A. Kroft, C.J.M. Schuyt & F. van Waarden (1989). Een tijd zonder werk; een onderzoek naar de levenswereld van langdurig werklozen. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese
 • G. Engbersen (2013, maart 30). De vrijheid van huren. Algemeen Dagblad , pp. 3-3.
 • G. Engbersen (2011, juli 14). Constructief drinken. Rotterdam, Kroegcollege Sociologie.
 • G. Engbersen (2011, juni 6). De slimme corporatie. Utrecht, Mitros Podium, wijkaanpak 2.0.
 • G. Engbersen (2011, januari 31). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een divers portret. Rotterdam, Deelgemeente Feyenoord.
 • G. Engbersen (2011, januari 20). Stedelijke vernieuwing in het slop? Over fatale remedies in het grote stedenbeleid. Amsterdam, 2e Roel Poppe-lezing.
 • G. Engbersen (2011, september 19). Maatschappelijke tweedeling? Tilburg, Futura.
 • G.B.M. Engbersen (2010, oktober 25). Rotterdam als migrantenstad. Van vooroordeel naar voordeel. Rotterdam, Lezing voor Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.
 • G. Engbersen (2009, december 10). De toekomst van stadsburgerschap. Rotterdam, Dialoogbijeenkomst `Wij zijn allemaal Rotterdammers.
 • G. Engbersen (2009, oktober 29). Over grenzen: nieuwe patronen van internationale migratie. Rotterdam, HOVO, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • G. Engbersen (2009, juni 10). Een vertoog over mensen. `Van Betekenis¿. Utrecht, Jubileumconferentie Divosa.
 • G.B.M. Engbersen (2009, februari 7). Meng die wijk, maar met mate. NRC
 • G. Engbersen (2008, oktober 28). Vloeibare en circulaire migratie in Europa. Utrecht, Tumult,.
 • G. Engbersen (2007, november 21). Rotterdam Vakmanstad ¿ Skill City. Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Nieuwe Unie.
 • G.B.M. Engbersen (2007, mei 19). In zes stappen van probleem- naar prachtwijk. NRC Handelsblad
 • G.B.M. Engbersen (2007, juni 16). Het woord is niet langer aan de burger, maar aan de politiek. NRC handelsblad
 • G.B.M. Engbersen (2007, december 15). Laat symbolische kwesties debat over integratie niet overheersen. NRC Handelsblad
 • G. Engbersen (2007, september 19). Werken aan wijken. Dordrecht, PvdA Dordrecht.
 • G. Engbersen (2007, juni 25). Samenleven en samenwerken in Rotterdam. Rotterdam, Gemeente Rotterdam.
 • G.B.M. Engbersen (2002, september 21). Een Hollands drama. Volkskrant , pp. 13-13.
 • G.B.M. Engbersen (2002, april 2). Fortuyn danst op het succes van Paars. NRC-Handelsblad , pp. 7-7.
 • G.B.M. Engbersen (2002, mei 15). Overheidsdienaar. Rotterdams Dagblad , pp. 9-9.
 • G.B.M. Engbersen (2001, november 8). Wereldstad. Metropolis , pp. 23-33.
 • G.B.M. Engbersen (2000, maart 19). Aasgieren en havikken. Rotterdams Dagblad , pp. xx-xx.
 • G.B.M. Engbersen (2000, augustus 23). Zoetermeertjes. Rotterdams Dagblad , pp. xx-xx.
 • G.B.M. Engbersen (2000, december 12). On line. Rotterdams Dagblad , pp. xx-xx.
 • G.B.M. Engbersen (2000). Over de muren van de staat. Indirect. Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 7 (1), 11-11.
 • G.B.M. Engbersen (1998, december 1). Armoede dient nader te worden gedefinieerd. NRC Handelsblad , pp. 1-1.
 • G. Engbersen & M. Bovens (2018). Inleiding.
 • G. Engbersen, E. Snel & M. Kremer (2017). De middenklasse verdwijnt niet, maar is wel onzeker geworden.
 • O. Bakewell, G. Engbersen, M.L. Fonseca & C. Horst (Ed.). (2016). Beyond Networks - Feedback in International Migration. London: Palgrave MacMillan
 • E. Schrijvers, A. Keizer & G. Engbersen (Ed.). (2015). Cultuur herwaarderen. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • D. Van de Mheen, G. Rodenburg, G. Engbersen, J. Burgers, S. Severiens & M. Sentse (2014). Bridging the gap between science and practice: Vulnerable youth in major cities (EUR REI grant, 800k). Overig.
 • G. Engbersen (2013, oktober 31). Arm Nederland. Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Armoedeconferentie.
 • G. Engbersen, E. Snel & M.J. van Meeteren (2012, juni 19). Declining Migration from Morocco to the Netherlands & the Diminutive Causation of Migration. Erasmus University Rotterdam, CIMIC-CeMIS Workshop.
 • G. Engbersen, P.W.A. Scholten & E. Snel (2013, juni 27). The Multi-level Governance of CEE Migration. Amsterdam, 20th International Conference of Europeanists.
 • G. Engbersen (2013, september 26). Feedback channels and the diminutive causation of international migration. Lady Margaret Hall, University of Oxford, Oxford, THEMIS conference.
 • G. Engbersen (2013, september 27). De publieke functie van de sociale wetenschappen. Leusden, SWR-Conferentie: De staat van de sociale wetenschappen.
 • G. Engbersen (2013, september 30). Armoede in Nederland. Wat doen we ertegen? Den Bosch, 't Armoededebat.
 • G. Engbersen (2013, oktober 22). 'Het beste medicijn tegen armoede'. Lux Theater, Nijmegen, Debat & Social Innovation lab 'Het beste medicijn tegen armoede'.
 • G. Engbersen, E. Snel & M.J. van Meeteren (2013). Declining migration from Morocco to the Netherlands and the diminutive causation of migration.
 • G. Engbersen (2013, november 1). The relevance and irrelevance of migration networks in understanding decreasing and expanding migration flows. Berlin, 5th NORFACE Migration Conference.
 • A.S. Leerkes, J.P.L. Burgers, E. Snel & G. Engbersen (2013). Housing the Poor in World Cities. Urban Restructuring of World Cities in Different National Contexts.
 • G. Engbersen (2013, november 8). The Public Value of the Social Sciences. De Doelen, Rotterdam, Symposium The Public Mission of the University.
 • G. Engbersen, E. Snel & M.J. van Meeteren (2013, april 11). Declining Migration from Morocco to the Netherlands & the Diminutive Causation of Migration. London, 4th Norface Migration Network Conference on "Migration: Global Development, New Frontiers".
 • G. Engbersen (2013, januari 23). Reflections on EUMAGINE. Brussels, On the role of democracy and human rights perceptions in constructing migration aspirations towars Europe.
 • E. Snel, M. 't Hart & G. Engbersen (2013, oktober 24). Reactive Transnationalism: transnational involvement in the face of discrimination. Oslo, Norway, IMISCOE-workshop 'Migrant integration and transnationalism in contemporary Europe'.
 • G. Engbersen (2013, november 22). Europe's Arizona: On the Local Limits to Migration Control. Institute of Sociology & Social Anthropology, University of Bern, Bern, Workshop Contested Control at the Margins of the State.
 • G. Engbersen (2013, november 14). Rotterdam: City of Immigrants. London, 11th Plenary meeting of the Transatlantic Council on Migration.
 • E. Snel, M.G. Faber & G. Engbersen (2013, augustus 26). To stay or not to stay. Explaining return intentions of CEE labour-migrants. 10th IMISCOE Annual Coference, Malmö, Sweden, Workshop 'New waves or old patterns? Dynamics of migration from Central and Eastern Europe'.
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2010). Burgerschapsbriefing Kennismigranten 4 Kennismigranten over stedelijk beleid in Rotterdam en Den Haag (March 2010). (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2010). Burgerschapsbriefing Kennismigranten 3 Kennismigranten als lokale burgers (January 2010). (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2010). Burgerschapsbriefing Kennismigranten 2 Een kosmopolitische elite? (January 2010). (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • G.B.M. Engbersen (2009). Bestaat de samenleving om drie uur in de ochtend? Over migratie en sociale cohesie. Justitie over sociale cohesie: (2009, maart 31 - 2009, maart 31).
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2009). Burgerschapsbriefing 6: Beleidsaanbevelingen van de Rotterdamse middenklasse (January 2009). (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2009). Burgerschapsbriefing Kennismigranten 1 Kennismigranten in Rotterdam (November 2009). (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2008). Burgerschapsbriefing 3: Maatschappelijke participatie (August 2008). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2008). Burgerschapsbriefing 4: Gevoelens van verbondenheid (November 2008). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2008). Burgerschapsbriefing 5: Transnationale betrokkenheid (December 2008). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • J. de Boom, E. Snel & G.B.M. Engbersen (2008). Asielmigratie en criminaliteit. Dag van de Sociologie: Leuven (België) (2008, mei 29). [go to publisher's site]
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2008). Burgerschapsbriefing 1: Allochtone middenklasse (March 2008). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • M.E. van Bochove, K.M. Rusinovic & G.B.M. Engbersen (2008). Burgerschapsbriefing 2: Politieke participatie (June 2008). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & J. de Boom (2008). A Van Full of Poles. Liquid Migration from Central and Eastern Europe. International conference `Patterns of Interethnic Integration: Western and Eastern Europe in comparative perspective': Berlin (2008, november 9 - 2008, november 12).
 • G.B.M. Engbersen, E. Snel & J. de Boom (2008). A Van full of Poles: Liquid Migration from Central and Eastern Europe. ASSR: Amsterdam (2008, april 1).
 • G.B.M. Engbersen (2007). Irregular Migration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders. Irregular migration: theoretical perspectives and current findings` Annual ECPR Conference: Pisa (2007, september 6 - 2007, september 8).
 • G.B.M. Engbersen (2007). Transnational involvement and integration. Compas Annual Conference 2007: Oxford (2007, juli 5 - 2007, juli 6).
 • M.J. van Meeteren, G.B.M. Engbersen & M.R.P.J.R.S. van San (2007). Striving for a better position. Migration-aims and the importance of different sorts of capital for irregular immigrants in Flanders and Brussels. Dag van de sociologie: Rotterdam (2007, mei 31).
 • G.B.M. Engbersen (2007). Key note lecture 'The citizen and the alien. Irregular migration and crime'. conference `Crime and migration in Europe'. Annual Conference of the European Society of Criminology: Bologna (2007, september 26 - 2007, september 29).
 • G.B.M. Engbersen (2007). Immigration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders. IMISCOE Cluster A1 Workshop `Post-enlargement migration, transit migration and the future of control¿: Rome (2007, mei 2 - 2007, mei 4).
 • G.B.M. Engbersen (2006). Irregular migration and the informal economy. IMISCOE Workshop on Irregular Migration and the Informal Economy: Madrid (2006, juni 8 - 2006, juni 9).
 • G.B.M. Engbersen (2006, februari 11). Verhef de onderklasse. NRC Handelsblad
 • G.B.M. Engbersen (2006, juni 17). Sluit je ogen niet voor de onderklasse van de 21e eeuw. NRC Handelsblad
 • G.B.M. Engbersen (2006). Irregular migration in the Netherlands. Conference on `Migrations and Social Policies in Europe¿: Pamplona (2006, juni 8 - 2006, juni 10).
 • G.B.M. Engbersen (2006). State classification and life chances. On international migration, migration regimes and crime. Coloquio Cientifico Internacional, Desigualdades, Desregulacao e Riscos nas Sociedades Contemporaneas: Porto (2006, september 28).
 • G.B.M. Engbersen (2006). (Irregular) migration: ethics, methodologies and taboos. 3th IMISCOE Conference: Vienna (2006, september 4 - 2006, september 7).
 • G.B.M. Engbersen (2005). The Dutch Migration Regime and the Rise in Crime among Illegal Immigrants. Crime and Justice Meeting on the Netherlands: Leiden (2005, april 1).
 • G.B.M. Engbersen (2005). Sociale herovering in Rotterdam. Werkconferentie "De sociale kwaliteit van Rotterdam": Rotterdam (2005, november 26).
 • E. Snel & G.B.M. Engbersen (2005). The transformation of the Dutch welfare state and the rise in working poverty. Workshop: "Working Poor in Western Europe": Cologne (2005, november 4 - 2005, november 5).
 • G.B.M. Engbersen (2005). A room with view: the Dutch Migration Regime and the rise in crime among irregular Immigrants. Rotterdam Conference on the State of the State: Rotterdam (2005, mei 27).
 • G.B.M. Engbersen (2005). The incorporation and spatial concentration of illegal immigrants in a reluctant country of immigration. Annual Compas Conference on Irregular Migration: Research, Policy and Practice: University of Oxford (2005, juli 7 - 2005, juli 8).
 • G.B.M. Engbersen (2005). The social organisation of human smuggling. Leverhulme Programme on Migration and Citizenship: Migrant Trafficking and Human Smuggling: University College London (2005, februari 18).
 • G.B.M. Engbersen (Ed.). (2005) Sociologie .
 • G.B.M. Engbersen (Ed.). (2005) Journal of Contemporary Ethnography .
 • G.B.M. Engbersen (2005). De nieuwe onoverzichtelijkheid van internationale migratie in beeld. Symposium, "Sociale Samenhang in Beeld, het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)": Leiden (2005, december 1).
 • G.B.M. Engbersen (Ed.). (2005) Beleid en Maatschappij .
 • G.B.M. Engbersen (Ed.). (2005) Focaal. European Journal of Anthropology .
 • G.B.M. Engbersen (2004, september 25). Staatsschuld en boete. De Volkskrant , pp. 17-17.
 • X. Biao, R. Black, M. Collyer, E. Markova, G.B.M. Engbersen & L. Heering (2004). Migration and development: causes and consequences. IMISCOE Cluster A2 State of Art: .
 • G.B.M. Engbersen (2004). The wall around welfare and work: irregular migration and social exclusion. IMISCOE workshop on Migration and development: causes and consequence: Sussex (2004, juni 4).
 • G.B.M. Engbersen (2004). The Integration of Immigrants in Dutch Society: National Trends and Rotterdam Proposals. 'Immigrants and City'-Project: Frankfurt (2004, juni 28).
 • G.B.M. Engbersen (2004, januari 20). Rapport ontbeert nieuwe inzichten. NRC Handelsblad , pp. 1-1.
 • G.B.M. Engbersen (2004, mei 27). Rotterdam is geen benauwde veste. NRC Handelsblad , pp. 6-6.
 • G.B.M. Engbersen, J. van der Leun & A.S. Leerkes (2004). The Dutch Migration Regime and the Rise in Crime among Illegal Immigrants. 4th Annual Conference of the European Society of Criminology: Amsterdam (2004, augustus 25).
 • G.B.M. Engbersen & R. Staring (2004). The social organization of human smuggling. 1th IMISCOE Conference: Coimbra (2004, december 3).
 • G.B.M. Engbersen (2004). The labour market position of female immigrants. Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD): Parijs (2004, december 8).
 • G.B.M. Engbersen (2003). The Wall Around the Welfare State. Berlin Workshop Migration and Illegality: Key Problems and Possible Interventions: Berlijn (2003, november 21).
 • G.B.M. Engbersen (2003). Transnational Activities and Identifications among Six Immigrant Groups. Youth and Gender - Transnational Identities and Islamophobia Programme: Brussel (2003, mei 22).
 • G.B.M. Engbersen (2002, april 3). Een dag uit het leven van zes illegalen. Justitie Magazine , pp. 4-4.
 • G.B.M. Engbersen (2002, mei 15). Institutionele hopeloosheid. Rotterdams Dagblad , pp. 9-9.
 • G.B.M. Engbersen (Ed.). (2002) Journal of Contemporary Ethnography .
 • G.B.M. Engbersen (2002, mei 15). Stemadvies. Rotterdams Dagblad , pp. 9-9.
 • G.B.M. Engbersen (2002). Patterns of Incorporation. Multi-ethnic neighbourhoods, illegality and crime. 10th Anniversary NSCR: Leiden (2002, september 2).
 • G.B.M. Engbersen (2002). Conflicting Poverty Paradigms. ASSR-working conference on "Scrutinizing the Street": Amsterdam (2002, oktober 8).
 • G.B.M. Engbersen (2001). Videoproductie De Verborgen Stad. Dies Natalis EUR bijdrage: Rotterdam (2001, november 8).
 • J.P. van der Leun & G.B.M. Engbersen (2001). Panopticum Europe and the Criminalisation of undocumented immigrants. Sixth International Metropolis Conference: Rotterdam (2001, november 26).
 • G.B.M. Engbersen (2000). Men without documents: residence strategies of illegal immigrants in Rotterdam. Conference 'Urbanitat zwischen Zerfall und Erneuerung: Koln (2000, november 24).
 • G.B.M. Engbersen (2000). Monitoring Poverty. Unesco-Conference on Linking Scientific Research and Public Policy: Zeist (2000, maart 15).
 • G.B.M. Engbersen (1998, december 11). De toekomst van de jeugd in de korte termijn samenleving. Den Haag, Inleiding op de conferentie 'De kwetsbare overheid', ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Bestuurskunde.
 • G.B.M. Engbersen (1998, april 17). De advocatisering van de wetenschap gerelativeerd: een reactie op Prof. A. Kobben. Amsterdam, NSAV-conferentie.
 • G.B.M. Engbersen (1998, mei 7). De armoede van de staat. Zaal de Unie, Rotterdam, Aio-seminar Het oeuvre van Pierre Bourdieu.
 • G.B.M. Engbersen (1998, november 6). De gespiegelde werkelijkheid van het Museum voor Schone Kunsten in Lille. Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam, Conferentie: Architectuur als reflectie: het museum als spiegel van de samenleving.
 • G.B.M. Engbersen (1998, november 24). De schaduwstad. Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam, Lezing in het kader van het Studium Generale Programma 'Citiy Life'.
 • G.B.M. Engbersen (1998, november 26). armoede, woonlasten en leefbaarheid. Steunpunt Wonen, Rotterdam, lezing voor het symposium armoed, woonlasten en leefbaarheid.
 • G.B.M. Engbersen (1998, oktober 22). The Two Faces of Poverty: Modern Poverty and Subsistence Poverty in Europe. Den Haag, Key note lecture presented at the Unesco International Conference 'Poverty, from an international point of view'.
 • G.B.M. Engbersen & E. Snel (1998, september 26). Modernized Poverty. Delmerhorst; Hanse Wissenschaftskolleg, Paper presented at the International Workshop on the Dimensions of Social Exclusion.
 • G.B.M. Engbersen (1998, april 18). Patterns of Incorporation: Th Social Embeddedness of Illegal Immigrants in Ethnic Communities. Bielefeld, Paper presented at the international workshop on Social Exclusion.
 • G.B.M. Engbersen (1998, april 22). Social Exclusion and inclusion of illegal immigrants. Dubrovnik, Lecture given at the Dubrovnik International Course on Social Exclusion.
 • G.B.M. Engbersen (1998, juli 13). How Illegal Immigrants Settle and Survive. Vienna International Centre, Paper presented at the Conference 'Challenges for the Future: Structural Changes and Transformations in Contemporary Societies', 10th International Conference on Socio-Economics.
 • G.B.M. Engbersen & E. Snel (1998, september 26). Modernized Poverty. Individalization, Concentration and Embeddedness. Delmenhorst, Germany, Paper presented at the 'Workshop on the Dimensions of Social Exclusion'.
 • G.B.M. Engbersen (1998, oktober 12). Urban Marginality and Criminality. Universiteit van Twente, Enschede, Paper presented at the Interantional Conference on Public Safety in Europe.
 • G.B.M. Engbersen (1998, april 7). Urban marginality in the Netherlands. Utrecht, Paper presented at the Conference on 'Cities on the Treshold of the 21st Century.

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T15-43
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands