F.P.S. (Fabian) Dekker

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
Erasmus University Rotterdam
 • F.P.S. Dekker & F. Koster (2017). Personeelsstrategieën in Nederland: Verklaringen voor verschillen in flexibiliteit en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Mens en Maatschappij, 92 (2), 153-174. doi: https://doi.org/10.5117/MEM2017.2.DEKK
 • F.P.S. Dekker (2016). Robots en arbeid: technologisch determinisme revisited? Beleid en Maatschappij, 43 (2), 24-40.
 • F.P.S. Dekker & F. Koster (2016). Outsourcing in 18 European countries: the role of worker power. Economic and Industrial Democracy. doi: 10.1177/0143831X16633760
 • F.P.S. Dekker & R.J. van der Veen (2015). Modern Working Life: A Blurring of the Bounderies between Secondary and Primary Labour Markets? Economic & Industrial Democracy. doi: 0143831X14563946[go to publisher's site]
 • F.P.S. Dekker & P. de Beer (2015). Flexibele arbeid en het HRM-beleid van werkgevers. Tijdschrift voor HRM, 1-14.
 • F.P.S. Dekker (2014). Jong en werkloos: lid van een verloren generatie? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30 (2), 120-137.
 • F.P.S. Dekker, R.J. van der Veen & A. Peper (2012). Herziening van sociale zekerheid: het perspectief van flexwerkers en zelfstandigen. Beleid en Maatschappij, 39 (3), 297-310.
 • B. Burgoon & F.P.S. Dekker (2010). Flexible employment, economic insecurity and social policy preferences in Europe. Journal of European Social Policy, 20 (2), 126-141. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0958928709358789
 • F.P.S. Dekker (2010). Labour flexibility, risks and the welfare state. Economic & Industrial Democracy, 31 (4), 593-611. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0143831X10365927
 • F.P.S. Dekker (2010). Self-employed Without Employees: Managing Risks in Modern Capitalism. Politics & Policy, 38 (4), 765-788. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00257.x[go to publisher's site]
 • F.P.S. Dekker (2010). Opvattingen van zelfstandig ondernemers over sociale zekerheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26 (2), 146-161.
 • F.P.S. Dekker (2009). De calculerende kenniswerker? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
 • R. Batenburg & F.P.S. Dekker (2009). 25 jaar trends in TvA: auteurs, thema's en type onderzoek. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
 • F.P.S. Dekker & P.H.J. Achterberg (2008). Flexibel werken tijdens laagconjunctuur. De arbeidsmarktpositie van flexwerkers: ontwikkelingen 1998-2004. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24 (2), 114-124.
 • F.P.S. Dekker (2008). Flexibele arbeid, werkonzekerheid en gemeenschapsgevoel. Steun voor collectieve sociale zekerheid in een flexibel arbeidsbestel. Sociologie, 4 (1), 38-52.
 • F.P.S. Dekker (2008). De cultuur van het nieuwe kapitalisme. Mens en Maatschappij, 83 (2), 197-198.
 • F.P.S. Dekker (2007). Worklife in the Netherlands. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 1, 82-83.
 • F.P.S. Dekker (2015). Waar blijven de robots op het werk? In Went, R. (Ed.), De robot de baas. Amsterdam: AUP
 • F.P.S. Dekker (2015). The future is bright but not for all. In Bouwmans, S. (Ed.), WTFACT (pp. 122-128). Utrecht: FNV
 • F.P.S. Dekker (2015). Jongeren in onzekere banen. In Vermeersch, W. (Ed.), Help, de robots komen. Stichting Gerrit Kreveld
 • F.P.S. Dekker (2016). Pikachu. Zeggenschap, 27 (3).
 • F.P.S. Dekker (2016). Flexibilisering: geen tijd te verliezen. Socialisme en Democratie, 73 (4), 20-24.
 • F.P.S. Dekker (2016). Slechte films en vampieren. Zeggenschap, 27 (2).
 • F.P.S. Dekker (2016). Outsourcing binnen Nederland: feiten en verklaringen. Economisch-Statistische Berichten, 101 (4742), 658-661.
 • F.P.S. Dekker (2016). Flexibilisering is ook aangeleerd gedrag. (blog). Sociale vraagstukken.
 • F.P.S. Dekker (2016). Referendum over toekomst CAO. Zeggenschap, 27 (1).
 • F.P.S. Dekker (2016). Robot en ICT-gebruik in het Nederlandse bedrijfsleven. Economisch-Statistische Berichten, 101 (4733), 312-313.
 • F.P.S. Dekker (2016). Robots op de werkvloer. Sociologie Magazine, 24 (2), 22-23.
 • F.P.S. Dekker (2015). Is flex het nieuwe chill? (blog). ZiPconomy.
 • F.P.S. Dekker (2015). Robot-discussies in Nederland: waar blijft de sociale agenda? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • F.P.S. Dekker (2015). Zzp'ers zijn geen zielepoten. (blog). ZiPconomy.
 • F.P.S. Dekker (2015). Goede voornemens voor het nieuwe jaar. (blog). ZiPconomy.
 • F.P.S. Dekker (2015). Werk in het tweede machinetijdperk. Idee. Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 50-53.
 • F.P.S. Dekker (2015). Op zoek naar veerkracht. LoopbaanVisie : onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional, 2, 64-72.
 • F.P.S. Dekker (2015). Blendle voor de vakbeweging. Zeggenschap, 26 (1).
 • F.P.S. Dekker (2015). Het malieveld blijft leeg. Sociologie Magazine, 16-17.
 • F.P.S. Dekker (2015). Kantel(on)zin. Zeggenschap, 26 (2).
 • F.P.S. Dekker (2015). Arbeid, kapitaal en Moby Dick. Zeggenschap, 26 (3).
 • F.P.S. Dekker (2015). Bewegen is macht. Zeggenschap, 26 (4).
 • F.P.S. Dekker (2015). Jongeren in onzekere banen. Samenleving en Politiek, 22 (4), 14-17.
 • F.P.S. Dekker (2015). 36-urige werkweek is niet de oplossing. Socialisme en Democratie, 22-26.
 • F.P.S. Dekker (2014). Debat over ongelijkheid moet ook over de arbeidsmarkt gaan. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • F.P.S. Dekker & P. De Beer (2014). Flexibele arbeid - de rol van werkgevers. (Extern rapport). : De Burcht
 • F.P.S. Dekker (2014). Investeren in flexwerkers loont. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29 (1), 87-89.
 • F.P.S. Dekker (2014). Hoe nieuwe technologie ons werk verandert. Socialisme en Democratie, 71 (5), 27-31.
 • F.P.S. Dekker (2014). Kleine zelfstandigen: the heroes or losers next door? In Becker, F. & Hurenkamp, M. (Eds.), De Gelukkige Onderneming (pp. 61-70). Amsterdam: Van Gennep
 • F.P.S. Dekker (2014). Jeugdwerkloosheid vraagt om beleid dat economisch herstel bevordert. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • F.P.S. Dekker (2014). Hoogopgeleiden zijn de winnaars op de arbeidsmarkt. (blog). Me Judice.
 • F.P.S. Dekker (2014). Positivisme als opdracht. Maatschappij en Politiek: vakblad voor maatschappij leer, 3, 14-15.
 • F.P.S. Dekker & R. Batenburg (2014). Het publieke gezicht van de wetenschap. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30 (1), 3-6.
 • F.P.S. Dekker (2014). Flexibel werk: ja, maar met mate! Bespreking proefschrift 'The economics of temporal and locational flexibility of work' [Bespreking van het boek The economics of temporal and locational flexibility of work]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 30, 390-391.
 • F.P.S. Dekker, K. Vos & M. Van der Meer (2013). Flexibilisering: dynamiek of wildgroei? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29 (2), 113-117.
 • F.P.S. Dekker (2013). Bankzitten - Jeugdwerkloosheid in Nederland. Den Haag: Boom Lemma
 • F.P.S. Dekker (2013). En toen waren er zzp'ers. Den Haag: Boom Lemma
 • F.P.S. Dekker (2010). Flexibility at Work. Critical Developments in the International Automobile Industry. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26 (1), 129-130.
 • F.P.S. Dekker (2009). Opvattingen van zelfstandigen over sociale zekerheid. Economisch-Statistische Berichten.
 • M. Goderie, B. Tierolf, H. Boutellier & F.P.S. Dekker (2008). Baat bij de politie. Een onderzoek naar opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie. (Extern rapport). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • F.P.S. Dekker (2007). Arbeidsmarkt nog flexibeler? Socialisme en Democratie, 64, 7-8.
 • F.P.S. Dekker & M. van Stavenuiter (2006). Geen talent onbenut. Arbeidsmarktloopbanen in de grafische sector. (Extern rapport). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • T. Nederland, F.P.S. Dekker & M. van Stavenuiter (2006). Reïntegratiewijzer 2006-2007. (Extern rapport). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • E. Plemper, C. Scholten, D. Oudenampsen, R. van Overbeek, F.P.S. Dekker & G. Visser (2006). Hoe stevig is het cement? Positie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de zorg. (Extern rapport). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • F.P.S. Dekker (2006). Boekbespreking [Bespreking van het boek Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam : één verhaal over twee w¿ken]. Sociale interventie, 1, 41-43.
 • M. Stektee, T. Pels, H. Swinnen, M. de Gruijter & F.P.S. Dekker (2006). Effectieve omgevingsrelaties. Scholen met een brede pedagogische verantwoordelijkheid. (Extern rapport). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • F.P.S. Dekker (2006). Een tweede loopbaan voor oudere werknemers. De grafische sector vergrijst in rap tempo. Gids voor Personeelsmanagement, 9, 32-35.
 • F.P.S. Dekker (2009). Collectieve regelingen niet onder druk. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen.
 • F.P.S. Dekker (2010). [Bespreking van het boek Flexibility at work]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26, 129-130.
 • F.P.S. Dekker (2008). Het nieuwe denken? Over eigenbelang en sociaal-economische attitudes van kenniswerkers. Dag van de Sociologie: Leuven (2008, januari 1).

Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T15-54
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Research Areas

Want to update your profile?

Download this manual (PDF).