ESM Thesis prize Interdisciplinarity 2023 - Submission of recommendations is open!


(Dutch info only)
Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Dr. Elizabeth Schram-Mulley (ESM) Stichting met ingang van 2023 jaarlijks een prijs van € 10.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek met een bijzonder interdisciplinair karakter dat de grenzen tussen de klassieke alfa/bèta/gamma-wetenschapsgebieden overbrugt.

De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de periode 1/9/2020 – 31/8/2022 op een dergelijk interdisciplinair onderwerp gepromoveerd zijn. De prijs wordt aan één onderzoeker toegekend en is bedoeld voor Nederlanders of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek.

De toekenning van de ESM proefschriftprijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, op grond van het advies van een commissie van leden van de Maatschappij uit de overeenkomstige vakgebieden.

ESM-Proefschriftprijs Interdisciplinariteit 2023

Wilt u een voordracht doen? In de circulaire meteen hieronder vindt u de benodigde informatie. Voordrachten dienen digitaal te worden ingediend uiterlijk 15 maart 2023.
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@khmw.nl